Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Komunikat dla geodetów dotyczący plików wymiany danych

Na podstawie §71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz.1572) całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK, a w skład operatu technicznego wchodzą między innymi: pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w §63 ust.1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio, na podstawie art.19 ust.1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art.26 ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
13 grudnia 2019

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – zmiany dyżurów

Uprzejmie informujemy o zmianach w harmonogramie dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Ciasna, Herby oraz Woźniki.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
12 grudnia 2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2020 roku

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2020 roku. Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl. do dnia 16 grudnia 2019 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
9 grudnia 2019

W Starostwie już świątecznie

Jak co roku choinka w Starostwie Powiatowym, a raczej jej ozdabianie – było dziełem małych artystów, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
6 grudnia 2019

Mikołaj obdarował małych pacjentów!

Święty Mikołaj odwiedził  najmłodszych pacjentów szpitala powiatowego w Lublińcu. Do dzieci trafiły specjalnie przygotowane paczki ze słodyczami, maskotkami i życzeniami od starosty i wicestarosty.  Mikołajowi towarzyszył aniołek, która częstował łakociami  i pomagał Mikołajowi w rozdawaniu paczek. Było – jak zawsze – spontanicznie, wesoło, czasami wzruszająco.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
6 grudnia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu nr 267/XLV/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.)

W związku z uchwałą Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 listopada 2019 roku przeznacza się do oddania w najem Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu działce nr 3705/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00006618/8, na działce nr 3707/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00003528/9 i działce nr 3718/348, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00001601/1, oznaczonych na mapie 6,, stanowiące własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczone numerami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
6 grudnia 2019

Strażacy wcielą się w rolę św. Mikołaja

Strażacy z powiatu lublinieckiego rozpoczynają III edycję akcji "Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka".

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
5 grudnia 2019

Odsłonięcie pomnika-ławeczki Elwiry Kamińskiej w ZPiT „Śląsk”

2 grudnia, z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie symbolicznie odsłonięto pomnik-ławeczkę Elwiry Kamińskiej, wybitnej tancerki, choreografa, pedagoga i współzałożycielki Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
5 grudnia 2019

Wielki sukces Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Japonii

Wielka trasa koncertowa z okazji 100-lecia nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, rozpoczęła się 15 października. Po 15 latach od ostatniej wizyty, Zespół „Śląsk” powrócił do Japonii w tak dużym składzie. Pierwszy koncert odbył się w Takasaki, mieście które podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokyo będzie gościć polską reprezentację sportowców. Koncert w Takasaki City Theater dał początek sześciotygodniowej, niezwykłej podróży Zespołu „Śląsk” po Japonii.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
5 grudnia 2019

Dyżury Przewodniczącego Rady Powiatu

Uprzejmie informujemy, iż dyżur Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 6 grudnia 2019 roku nie odbędzie się z powodu wyjazdu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
4 grudnia 2019

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 164/14, na karcie mapy 1 Droniowiczki, obręb Lubliniec, stanowiącej własność nieżyjącego Teodora Rettig

Decyzja na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3, art. 118a ust. 2, art. 124a, art. 124b w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2019 r. (data wpływu 22.05.2019 r.) uzupełnionego wnioskiem z dnia 26.06.2019 r. (data wpływu 28.06.2019 r.) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie reprezentowana przez Pana Karola Wujec, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 164/14, na karcie mapy 1 Droniowiczki, obręb Lubliniec, stanowiącej własność nieżyjącego Teodora Rettig s. Franciszka i Weroniki, zapisanej w księdze wieczystej  Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00006159/2 (nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym) poprzez założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania i dystrybucji  energii elektrycznej w ramach inwestycji pn. Wymiana uszkodzonego kabla SN relacji SE 110/15 kV Lubliniec – 3S-910 Lubliniec Droniowiczki (...)

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
3 grudnia 2019

25-lecie kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach

24 listopada parafianie z Lisowic obchodzili jubileusz 25-lecia kościoła. Odprawiona została msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki. Przez 4 lata proboszcz parafii ks. Rafał Wyleżoł oraz mieszkańcy Lisowic przygotowywali się do obchodów jubileuszu. W tym czasie przeprowadzone zostały prace remontowe w kościele, które polegały m.in. na: wymianie okien oraz modernizacji elewacji zewnętrznej. Dzięki staraniom proboszcza spisano wspomnienia z czasów niełatwych przygotowań i przebiegu budowy – powstała o tym nawet książka. Przeprowadzono także konkurs o patronie kościoła – św. Janie Nepomucenie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
2 grudnia 2019

Koncerty na Zamku - koncert wokalny oraz koncert kolędowy "Narodził się nam Zbawiciel"

14 grudnia 2019 r. o godzinie 18:00 Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny zaprasza na koncert wokalny (Koncerty na Zamku).

21 grudnia 2019 r. o godzinie 17:00 Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny zaprasza na koncert kolędowy "Narodził się nam Zbawiciel (Koncerty na Zamku).

Wejściówki do pobrania w recepcji Zespołu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
27 listopada 2019

Uwaga, zawyją syreny. Zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności

We wtorek 26 listopada 2019 roku pomiędzy godziną 9:00 a 13:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu uruchomiony zostanie sygnał alarmowy - dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
22 listopada 2019

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy domów pomocy społecznej: Jadwiga Kozicka, Wiesława Dudek i Dariusz Szendzielorz oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Kozioł.

- Jesteście Państwo osobami, które swoją wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem pomagają drugiemu człowiekowi odnaleźć nadzieję w trudnych chwilach, wspieracie, wskazujecie możliwości rozwiązania problemów. Dla Państwa podopiecznych jesteście znakiem nadziei i ludzkiej życzliwości – mówił starosta Joachim Smyła dziękując za pracę zarówno dyrektorom jak i podległym im pracownikom socjalnym.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
21 listopada 2019
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348