Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Dać Szansę Zdrowiu 17’.

W dniu 12 października 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Ekumeniczne Sanus Vivere z siedzibą w Kochcicach na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) pn. Dać Szansę Zdrowiu 17’.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Środa
18 października 2017

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą e-mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 31 października 2017 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Wtorek
17 października 2017

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: rower marki BROS koloru czerwonego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Rower marki BROS koloru czerwonego.

Termin do odbioru rzeczy: 29 września 2019 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
16 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
13 października 2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1034 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w obrębie: LUBECKO w gminie Kochanowice.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Poniedziałek
9 października 2017

"Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja"

Samorząd Województwa Śląskiego rozpoczął w czerwcu br. realizację kolejnej edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja", mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: od 25 września do 27 października 2017 r.

Należy zaznaczyć, że wsparcie stypendialne ma zostać przyznane w roku szkolnym 2017/2018 600 uczniom i uczennicom. W przypadku chęci pozyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu proszę o kontakt telefoniczny z Panem Marcinem Stempniakiem - pracownikiem Referatu realizacji projektów (tel.: (32) 77-40-423 lub e-mail: mstempniak@slaskie.pl).

Więcej informacji o przedmiotowym projekcie na stronie internetowej: http://www.efs-stypendia.slaskie.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
6 października 2017

Uchwała Nr 708/CXXIX/2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2018 roku

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Środa
4 października 2017

Uchwała Nr 707/CXXIX/2017 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lublinieckim w 2018 roku

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Środa
4 października 2017

„Mickiewicz” Kuźnią Mistrzów Mowy Polskiej

25 września reprezentacja Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza - w osobach: dra Sebastiana Ziółka, Pauliny Skuballi i Klaudii Pizon - wzięła udział w gali finałowej konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Już 12 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie uczniowie odebrali nominację w siódmym plebiscycie na placówkę życia publicznego mającą niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny, czyli Kuźnię Mistrzów Mowy Polskiej i od tego czasu cała społeczność szkolna z niecierpliwością czekała na rozstrzygnięcie tegoż plebiscytu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Wtorek
3 października 2017
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTauron - Wyłączenia planowane i awarieSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w LublińcuMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzne
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348