Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Kierowanie do kształcenia specjalnego

KARTA USŁUG NR: WE/1/2008

Informacje podstawowe:
Kogo dotyczy:
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kierujemy do:
 1. szkół podstawowych:
  1. Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów upośledzonych umysłowo w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 14,
  2. Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90,
 2. gimnazjów:
  1. Gimnazjum Specjalnego Nr 3 dla uczniów upośledzonych umysłowo w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 14,
  2. Gimnazjum Specjalnego Nr 5 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz
  3. ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90.
 3. pośredniczymy przy kierowaniu do szkół specjalnych prowadzonych przez inne powiaty,
 4. dzieci zamieszkałe poza Powiatem Lublinieckim, kieruje się na wniosek starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka do placówki - prowadzonej przez Powiat Lubliniecki - zapewniającej odpowiednią formę kształcenia zgodną z orzeczeniem.

Uwaga:
Do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony jest nabór zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232).

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o wydanie skierowania zapewniającego dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu. Do pobrania: wzór wniosku.
  Formularz wniosku można również pobrać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Lublińcu, pokój nr 16.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Pozostałą dokumentację ucznia, szkoły przekazują sobie po otrzymaniu skierowania.
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
Sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w t...
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 16)

Tel. (34) 351 05 17
E-mail: we@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna:
 1. Art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
 2. § 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).
Opracował:
Zatwierdził:
Aleksandra Kowalik
Bożena Podleśka - Zastępca Naczelnika WE
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-10-31
2011-09-23 
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WE
Dodano: 21:39:54
Środa 27 maja 2015
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuJakość powietrzaMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneAkcja zimaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348