Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
06
KWI
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”

od 1 stycznia 2016 r., na mocy umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości,

prowadzi

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Ośrodek został powołany dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz rzeczowej świadczonej w Ośrodku i jego filiach. Pomoc realizowana jest w sposób kompleksowy nie tylko osobom pokrzywdzonym, ale i najbliższym członkom ich rodzin.

Jaki jest cel udzielania takiej pomocy?

 • Zminimalizowanie bądź zniwelowanie skutków przestępstwa,
 • Pomoc w dochodzeniu sprawiedliwości, zapoznanie z podstawowymi prawami pokrzywdzonego,
 • Unormowanie sytuacji bytowej
 • Zapobieganie wtórnej wiktymizacji czyli sytuacji, w której ofiara przestępstwa doznaje kolejnej krzywdy ze strony innych osób lub instytucji.

Kto jest pokrzywdzonym?

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Dobrem prawnym naruszonym lub zagrożonym może być zarówno dobro materialne, majątkowe, jak i osobiste, np. życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska itd.

Kim jest osoba najbliższa osobie pokrzywdzonej przestępstwem?

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty (powinowactwo to stosunek między jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka) w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia (przysposabiający pot. adoptujący i przysposobiony – pot. adoptowany) oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (tzw. konkubent).

O jakie przestępstwa chodzi?

Te określone przez prawo karne materialne przede wszystkim ustawę kodeks karny.

Przykładowe przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu np.:
  • zabójstwo (art. 148 kk)
  • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kk)
  • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk)
  • udział w bójce lub pobiciu (art. 158 kk)
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko wolności np.:
  • pozbawienie wolności (art. 189 kk)
  • handel ludźmi (art. 189a kk)
  • uporczywe nękanie tzw. stalking (art. 190a kk)
  • zmuszanie (art. 191 kk)
 • przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności np.:
  • zgwałcenie (art. 197 kk)
 • przeciwko rodzinie i opiece np.:
  • znęcanie się psychiczne i fizyczne (art. 207 kk)
  • niealimentacja (art. 209 kk)
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej:
  • pomówienie (art. 212 kk)
  • znieważenie (art. 216 kk)
  • naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 kk)
 • przeciwko mieniu np.:
  • kradzież (art. 278 kk)
  • kradzież z włamaniem (art. 279 kk)
  • rozbój (art. 280 kk)
  • oszustwo (art. 286 kk)
  • niszczenie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku (art. 288 kk)

Pozostałe grupy przestępstw z kodeksu karnego usystematyzowane (wyodrębnione) ze względu na rodzajowy przedmiot ochrony:

 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • przeciwko wyborom i referendum
 • przeciwko porządkowi publicznemu
 • przeciwko ochronie informacji
 • przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Kto udziela bezpośredniej pomocy?

Wykwalifikowani specjaliści: osoba pierwszego kontaktu, psycholog, psychiatra, prawnik (adwokat, radca prawny).

Jak uzyskać pomoc?

Zadzwoń i umów się na spotkanie, przyjdź, napisz e-maila.

 • Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 15 tel. 795 667 566 w godzinach pracy Ośrodka mail: koszecin@macierz.pl

Infolinia: 792 664 266

poniedziałek, czwartek, piątek: 15.00 -18.00

wtorek, środa: 8.00-13.00

sobota: 12.00-15.00

Więcej informacji na stronie www.macierz.pl

Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Kategoria:
Wydarzenia
Dodano: 14:44:08
Czwartek 6 kwietnia 2017
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzne
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348