Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
21
CZE
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Kochcickiej, oznaczonych numerami:

 

L.p.

Numery działki

Rodzaj użytków

Cena wywoławcza

+ VAT

1.

 

Działka nr 1995/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 21187 m2

dot. działki 1995/107:

RIVb – 21187 m2

 

 

1.309.874,00zł + 23 %VAT

 

2.

 

Działka nr 1929/107, k.m. 5, obręb Lubliniec pow.11982 m2

dot. działki 1929/107:

RIIIb- 7372 m2

RIVa- 2741 m2

RIVb- 1869 m2

 

816.428,00 + 23% VAT

 

  

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonym uchwałą Nr 521XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno – wschodniej części miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 maja 2014 r., poz. 2717) oraz uchwałą Nr 416/XXXVIII/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 03 czerwca 2009 r.  nr 95, poz. 2149)  ww. działki mają następujące przeznaczenie:

Działka 1995/107:

1 MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

1 KDW – drogi wewnętrzne,

1 ZZ- tereny użytków zielonych,

1 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

1 KDD – drogi dojazdowe,

KD-G – drogi główne (południowa część działki).

 

Działka 1929/107:

1 U – tereny zabudowy usługowej,

1 KDD – drogi dojazdowe,

KD-G- drogi główne,

2 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

1 ZI- tereny zieleni izolacyjnej,

2 KDW- drogi wewnętrzne,

KD-Z- drogi zbiorcze,

KD-D- drogi dojazdowe.

 

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 ( II piętro, pokój nr 26) w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub na stronie www.lubliniec.bip.info.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

 

Nieruchomości w kształcie nieforemnym. Kształt i wielkość umożliwiają dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

 

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Kategoria:
Ogłoszenia, komunikaty
Dodano: 12:52:54
Piątek 21 czerwca 2019
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348