Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Zgłoszenie budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wymagających projektu budowlanego

Zgłoszenie budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wymagających projektu budowlanego

KARTA USŁUG NR: WB/8/2015

Informacje podstawowe:

Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymagają:

Budowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa i przebudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

We wniosku należy podać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres i dane kontaktowe) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych ,
 • termin rozpoczęcia zamierzenia budowlanego,
 • kubaturę obiektów,
 • adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu (nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki).
Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • pełnomocnictwo ( jeżeli ustanowiono pełnomocnika ).
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 23)

Tel. (34) 351 05 06
E-mail: wb@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego, reprezentowanego przez Wydział Architektury i Budownictwa.
Opracował/edytował:
Zatwierdził:
Jolanta Korbel/ Agnieszka Janik/ Tomasz Barczyk
Tomasz Klecha - Naczelnik Wydziału WB
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-10-27
2018-07-27
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WB
Dodano: 15:15:36
Środa 2 września 2015
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuJakość powietrzaMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneAkcja zimaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348