DZIAŁKA

USŁUGOWA


W ROZWOJOWEJ OKOLICY

Nieruchomości niezabudowane położone są w dobrej lokalizacji w rejonie ulicy Częstochowskiej w Lublińcu przy ulicy Orzechowej i ulicy Olchowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonym uchwałą Nr 521XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno – wschodniej części miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 maja 2014 r., poz. 2717) oraz uchwałą Nr 416/XXXVIII/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 03 czerwca 2009 r. nr 95, poz. 2149) ww. działki mają następujące przeznaczenie:

Działka 1995/107: 1 MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 1 KDW – drogi wewnętrzne, 1 ZZ- tereny użytków zielonych, 1 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 KDD – drogi dojazdowe, KD-G – drogi główne (południowa część działki).

Własność Powiatu Lublinieckiego

SPRZEDANE

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

PONIŻSZE DZIAŁKI

ZOSTAŁY

SPRZEDANE

Lp. Oznaczenie działki Rodzaj użytków Cena wywoławcza
1. Działka nr 1995/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 21187 m2 RIVb – 21187 m2 1.317.894,00 zł + 23% VAT
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanych nieruchomości uzyskają Państwo w WYDZIALE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I GOSPODARKI MIENIEM Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26c, pod nr telefonu 530 144 554 (od 7:30 - 15:30) lub wyślij swoje dane mailem wgm@lubliniec.starostwo.gov.pl (oddzwonimy).
POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI:
PRZEPIĘKNY ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

PRZEPIĘKNY ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

BUDYNEK W CENTRUM MIASTA

BUDYNEK W CENTRUM MIASTA

Powrót na stronę Powiatu Lublinieckiego

Copyright © 2022 Powiat Lubliniecki

Polityka prywatności|Facebook|Mapa strony|Deklaracja dostępności|Ochrona Danych Osobowych|Kontakt
Stworzone z pasji: Mirosław Włodarczyk