Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego, pragniemy przekazać wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania. W tym uroczystym dniu oddajemy hołd Żołnierzom Wojska Polskiego, których walka w obronie Ojczyzny i służba w czasie pokoju zapisały piękne karty naszej historii. To dzięki Wam czujemy się bezpiecznie. Służba przez Was pełniona jest oznaką kontynuacji najlepszych tradycji patriotycznych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wczoraj szkoły oficjalnie ogłosiły listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do  uruchamianych oddziałów (klas). Cały proces rekrutacji odbywał się drogą elektroniczną. Już od 15 czerwca absolwenci szkół podstawowych mogli składać wnioski do wybranych przez siebie szkół, natomiast 10 sierpnia powiat lubliniecki będący organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych decydował, które oddziały mogą zostać uruchomione, wtedy elektronicznie przydzielono kandydatów do poszczególnych szkół. W powiecie lublinieckim zostanie uruchomionych 16 klas we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. W sumie do tych klas zostało zakwalifikowanych 446 kandydatów. To jednak nie koniec rekrutacji, do 18 sierpnia kandydaci muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły, dostarczając oryginał świadectwa oraz pozostałą dokumentację.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
13 sierpnia 2020

Matury poszły dobrze

Uczniowie naszych największych szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, w których do egzaminu przystąpiło 256 osób, zdali go na poziomie 88,70%, co przewyższa zdecydowanie średnią krajową (74,0%) i średnią z województwa śląskiego (73,7%).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
12 sierpnia 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, 284) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy:

Nieruchomość położona w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, oznaczona na mapie 7 Molna, obręb Ciasna, jako działka nr 101/6, o powierzchni 8,5589 ha (rodzaj użytków: dr 0,1660 ha, LsIV 7,4143 ha, B-LsIV 0,9786 ha), zapisana w księdze wieczystej CZ1L/00034064/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowana budynkiem pałacowym i budynkiem gospodarczym. Działka posiada nieregularny kształt, a jej wielkość umożliwia jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Prezentacja obiektu: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-przepiekny-zespol-palacowo-parkowy-w-ciasnej-kontakt-34-351-05-37-lub-34-351-05-10.php

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Wyniki matur 2020

W załączonej tabeli przedstawiamy Państwu wstępne – ustalone na dzień 11 sierpnia 2020 r. – wyniki egzaminu maturalnego dla młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu Lublinieckiego. Przedstawione dane liczbowe mogą ulec zmianie w związku z egzaminami poprawkowymi.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
11 sierpnia 2020

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TESTOWYM Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM - BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Cudze chwalicie, swoje poznajcie - zapraszamy na polskiebazarek.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą Cudze chwalicie, swoje poznajcie, która promuje polskiebazarek.pl jako narzędzie sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów – pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wraca na scenę

Po kilku miesiącach przerwy w działalności koncertowej, artyści wrócili na sale prób, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Wkrótce pierwsze, plenerowe spotkania z publicznością: 14 sierpnia w Rabce, 15 sierpnia w Bełchatowie. W planach nagrania filmowe do projektów realizowanych w przestrzeni wirtualnej, koncerty online i płyta z jednym z najsłynniejszych polskich raperów. Końcówka lata i jesień zapowiada się w Zespole „Śląsk” pracowicie.

W związku z pandemią koronawirusa Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” musiał zejść ze sceny do przestrzeni wirtualnej. Od marca, niemal z dnia na dzień Zespół stanął w obliczu konieczności szerszego udostępnienia swojej twórczości wyłącznie w internecie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sympatyków, a także z chęci zdobycia nowej publiczności - tym razem poprzez przekaz elektroniczny – przez kilka miesięcy w sieci pojawiały się m.in. filmy o Zespole i jego twórcach, zapisy koncertów, piosenki, archiwalia, wydawnictwo promocyjne, ciekawostki i zabawy dla dzieci. Zespół uczestniczył także w kilku projektach muzycznych, które odbywały się online.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
11 sierpnia 2020

Ważna informacja!

W ramach wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Fundusz Dróg Samorządowych) Powiat Lubliniecki złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji - przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2301S (ulica Szkolna w miejscowości Wędzina). Zadanie planuje się zrealizować wspólnie z Gminą Ciasna.

Przystąpienie do projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych wspomnianego odcinka drogi.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
7 sierpnia 2020

Nic o Nas bez Nas. Zdecydowane NIE dla przyłączenia naszego powiatu do województwa częstochowskiego

Znowu powraca temat utworzenia województwa częstochowskiego, powiat lubliniecki miałby być jego częścią.  Dyskusja rozgorzała po tym, jak coraz głośniej zaczęto mówić o podziale administracyjnym województwa mazowieckiego. Zwolennikami takiego pomysłu są miedzy innymi: wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński i prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Częstochowa jest 13. pod względem wielkości miastem w kraju, liczy obecnie 220 tys. mieszkańców i jest  największym miastem pozbawionym statusu wojewódzkiego. Powiat lubliniecki i - reprezentujący mieszkańców - radni wchodzący w skład Rady Powiaty wyrazili zdecydowany sprzeciw dla takiego rozwiązania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
6 sierpnia 2020

Sukces Damiana Łebka w Toughest Firefighter Challenge Płock 2020

W niedzielę 9 sierpnia odbyły się w Płocku zawody strażackie Toughest Firefightert Challenge Płock 2020. Widowiskowe wydarzenie miało miejsce na Starym Rynku w Płocku. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach pożarniczych, ratowniczych i gaśniczych w pełnym umundurowaniu strażackim.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
11 sierpnia 2020

XII Sesja Rady Powiatu

5 sierpnia br. odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Lublińcu. W związku z obecną sytuacją epidemiczną – ze względów bezpieczeństwa -  podjęto decyzję o przeprowadzeniu obrad w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
5 sierpnia 2020

Spotkanie z wójtem gminy Koszęcin

Na dzisiejszym spotkaniu władz powiatu z wójtem gminy Koszęcin Zbigniewem Seniowem omówiono sytuację epidemiczną w powiecie lublinieckim i gminie Koszęcin. Podjęto również temat rozpoczęcia roku szkolnego i powrotu dzieci do szkół w sytuacji pandemii.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
11 sierpnia 2020

Szyją maseczki w ramach resocjalizacji

Kolejna partia maseczek ochronnych uszytych przez kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach trafiła do policjantów  z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Łącznie to już 5260 maseczek ochronnych wielokrotnego użycia. Praca skazanych - w tym praca przy szyciu maseczek - jest jedną z form oddziaływania na skazanych przy realizacji celu wykonywania kary pozbawienia wolności, którym jest wzbudzanie w skazanym woli  współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
10 sierpnia 2020

Kontynuujemy cykl spotkań

Dzisiaj o godzinie 11:00 odbyło się kolejne spotkanie władz powiatu z włodarzami miast i gmin powiatu lublinieckiego dotyczące zbliżającego się roku szkolnego w sytuacji pandemii. Tym razem na spotkanie zaproszony został burmistrz miasta i  gminy Woźniki Michał Aloszko. Na spotkaniu omówiono również sytuację epidemiczną w powiecie lublinieckim i gminie Woźniki.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
4 sierpnia 2020
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348