Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Decyzją Wojewody Śląskiego z dniem 7 maja 2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu zawieszony zostanie oddział covidowy

Przypomnijmy, od 26 marca br. uruchomiono ponownie 22 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 2 łóżka respiratorowe z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Szpital przyjmował również zakażone koronawirusem dzieci.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
6 maja 2021

Koronawirus. Aktualna sytuacja w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Jadwiga Kozicka, dyrektor „Domu Kombatanta poinformowała, iż w prowadzonej przez nią placówce sytuacja epidemiczna jest stabilna. Na chwilą obecną nie stwierdzono żadnych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wszyscy pracownicy pracują w maseczkach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Podłogi są dezynfekowane, w holach komunikacyjnych zostały powieszone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Pensjonariusze poza swoim pokojem poruszają się w maseczkach. Odwiedziny odbywają się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności po wcześniejszym umówieniu terminu, tak żeby nie nastąpiła kumulacja wizyt.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
6 maja 2021

Koronawirus. Aktualna sytuacja w Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"

Jak informuje Dagmara Imiołczyk, zastępca dyrektora DPS „Zameczek” na obecną chwilę w placówce nie ma żadnych zachorowań. Utrzymywany jest jednak zaostrzony reżim sanitarno-epidemiologiczny. Odwiedziny odbywają się w wyznaczonym miejscu i mogą trwać maksymalnie 30 minut. Termin odwiedzin należy uzgodnić z kierownikiem Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego  bądź pracownikiem socjalnym. Mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba, która musi przejść przez kabinę dezynfekującą. Obowiązuje noszenie maseczki, dystans minimum 2 metrów i jednorazowe rękawiczki. Pensjonariusze mogą być zabierani do domu, natomiast po powrocie od rodzin mają wykonywany test. Przebywają również trzy dni w izolacji.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
6 maja 2021

Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Adamowi Ożarowskiemu, dotychczasowemu wicedyrektorowi tej placówki

Nowy dyrektor rozpocznie swoją pięcioletnią kadencję z dniem 1 września br.

Dokument powierzenia stanowiska dyrektora Adam Ożarowski otrzymał z rąk wicestarosty Tadeusza Koniny. Gratulacje złożyła również Sylwia Fronczek – sekretarz Powiatu i skarbnik Jacek Fokczyński oraz pozostali członkowie Zarządu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
5 maja 2021

Matura w cieniu pandemii

Rozpoczęły się egzaminy maturalne, które już po raz drugi odbywają się w cieniu pandemii. Uczniowie w szczególnych warunkach, przestrzegając zasad reżimu sanitarnego, sięgnęli po pióra, by napisać najważniejszy egzamin w swoim życiu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
4 maja 2021

Medale „Pro Patria” wręczono zasłużonym

W dniu dzisiejszym, tj. 4 maja w Starostwie Powiatowym w Lublińcu wręczono medale „Pro Patria”. Odznaki przyznane zostały: Adamowi Tomaszowi, Krzysztofowi Zajdzie, Mariuszowi Machnikowi i Rafałowi Pradeli. Zasłużeni poprzez swoją postawę niejednokrotnie udowodnili, że w pełni zasługują na wyróżnienie przyznawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
4 maja 2021

Dzień Strażaka

Drodzy Strażacy,

z okazji Waszego Święta – w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Lublińcu – składamy serdeczne podziękowania za wykazywanie pełnej gotowości i zaangażowanej postawy
w trudnych zadaniach chroniących życie, zdrowie oraz mienie ludzkie.

Gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie wpisane w codzienną, strażacką służbę. Dziękujemy za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu tych obowiązków.

Łącząc wyrazy uznania życzymy bezpiecznej służby oraz nieustającej opieki Waszego patrona – Świętego Floriana. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Wicestarosta Lubliniecki
Tadeusz Konina

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Olczyk

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
4 maja 2021

NIE! dla centralizacji szpitali

Resort zdrowia planuje zreformować struktury organizacyjne polskiego szpitalnictwa.

Docelowo Ministerstwo chce, by były maksymalnie trzy organy tworzące, np. Ministerstwo Zdrowia, uczelnie i marszałkowie województw. Nad tymi planami pochyli się specjalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi do spraw zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji szpitali, a następnie opracowanie projektu ustawy na podstawie zaakceptowanych założeń. Zakres prac zespołu nie obejmuje niestety podstawowego problemu, z jakim boryka się służba zdrowia, czyli nieadekwatności środków finansowych do zakresu realizowanych zadań.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
30 kwietnia 2021

Drodzy Maturzyści!

Korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie.

Arystoteles

czytaj dalej
Opublikował/a:
Monika Dymarek
Dodano: Piątek
30 kwietnia 2021

Dłużej nie możemy tego tolerować! Sprzeciw radnych wobec niepokrywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów leczenia pacjentów!

Podczas XVII sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zwiększenia ryczałtu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu w związku z niepokrywaniem przez NFZ kosztów leczenia pacjentów Powiatu Lublinieckiego. W uzasadnieniu czytamy:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
24 marca 2021

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu oraz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu – POZIOM I

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego przekazuje Powiadomienia Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach o  przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla BaP w pyle zawieszonym PM 10  na obszarze powiatu lublinieckiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
29 kwietnia 2021

Koronawirus w powiecie lublinieckim
Rok nierównej walki

Minął już rok naszej nierównej walki z niewidzialnym przeciwnikiem. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, a która zachwiała naszym porządkiem świata, minie. Z nadzieją patrzymy w kierunku szczepień. To jedyny, racjonalny wybór, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii. Do tego czasu przestrzegajmy obostrzeń, dbajmy o siebie, dbajmy o innych.


Joachim Smyła
Starosta

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
29 kwietnia 2021

Dom Pomocy Społecznej Kochcicka… najgorsze już chyba za nami

Początek pandemii był trudnym czasem dla domów pomocy społecznej. Wirus zaatakował najsłabszych, niepełnosprawnych, chorych – pensjonariuszy tych placówek i miał tu dogodne warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się. W naszym powiecie w największym stopniu pandemia dotknęła DPS Kochcicka w Lublińcu i filię tej placówki w Koszęcinie. Chorzy pensjonariusze pozostawali w izolacji, razem z nimi – nieliczni pracownicy, którzy – w związku z zakażeniem – nie mogli opuścić budynku. Pozostali pracownicy przebywali na kwarantannie bądź zwolnieniach lekarskich. Sytuacja była dramatyczna.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
29 kwietnia 2021

Punkty szczepień na terenie Powiatu Lublinieckiego

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH prowadzony przez Powiat Lubliniecki:


• POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
ul. Sobieskiego 9 (parter)
42-700 Lubliniec
tel. 530 712 413; 530 711 452
(godz.: 14.00–21.00)

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
29 kwietnia 2021

Zapraszamy do lektury magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”.

Czasopismo dostępne jest w Starostwie Powiatowym w Lublińcu (przy wejściu głównym), budynku Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego w Lublińcu oraz wybranych sklepach i kioskach. Można je również pobrać ze strony internetowej  www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
29 kwietnia 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348