TANIE DZIAŁKI

BUDOWLANE


W ROZWOJOWEJ OKOLICY

Nieruchomości niezabudowane położone są w dobrej lokalizacji w rejonie ulicy Kochcickiej oraz ulicy Częstochowskiej w Lublińcu.

Opisane w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej

Własność Powiatu Lublinieckiego

SPRZEDANE

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

PONIŻSZE DZIAŁKI

ZOSTAŁY

SPRZEDANE

Lp. Oznaczenie działki Rodzaj użytków Cena wywoławcza
1. Działka nr 1973/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 775 m2 B – 775 m2 49.461,00 zł + 23% VAT
2. Działka nr 1974/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 705 m2
+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107, k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2
dot. działki 1974/107: B – 705 m2,
dot. działki 1970/107: dr - 459 m2
51.583,00 zł + 23% VAT
3. Działka nr 1975/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 704 m2
+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107 , k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2
dot. działki 1975/107: B – 704 m2,
dot. działki 1970/107: dr - 459 m2
51.519,00 zł + 23% VAT
4. Działka nr 1976/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 620 m2
+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107, k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2
dot. działki 1976/107: B – 620 m2,
dot. działki 1970/107: dr - 459 m2
45.000,00 zł + 23% VAT
5. Działka nr 1977/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 653 m2 B – 653 m2 41.674,00 zł + 23% VAT
6. Działka nr 1978/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 594 m2 B – 594 m2 39.000,00 zł + 23% VAT
7. Działka nr 1979/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1153 m2 B – 1153 m2 75.000,00 zł + 23% VAT
8. Działka nr 1980/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 525 m2
+ działka nr 1986/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 482 m2
dot. działki 1980/107: B – 525 m2,
dot. działki 1986/107: B – 482 m2
66.000,00 zł + 23% VAT
9. Działka nr 1987/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2
+ działka nr 1981/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2
dot. działki 1987/107: B – 640 m2,
dot. działki 1981/107: B – 60 m2
44.674,00 zł + 23% VAT
10. Działka nr 1988/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2
+ działka nr 1982/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2
dot. działki 1988/107: B – 640 m2,
dot. działki 1982/107: B – 60 m2
44.674,00 zł + 23% VAT
11. Działka nr 1989/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2
+ działka nr 1983/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2
dot. działki 1989/107: B – 640 m2,
dot. działki 1983/107: B – 60 m2
44.674,00 + 23% VAT
12. Działka nr 1990/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 645 m2
+ działka nr 1984/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2
dot. działki 1990/107: B – 645 m2,
dot. działki 1984/107: B – 60 m2
46.000,00 zł + 23% VAT
13. Działka nr 1991/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 209 m2
+ działka nr 1993/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 434 m2
+ działka nr 1985/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1 m2
+ działka nr 1994/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 59 m2
dot. działki 1991/107: B – 209 m2,
dot. działki 1993/107: RIVb – 434 m2,
dot. działki 1985/107: B – 1 m2,
dot. działki 1994/107: RIVb – 59 m2
46.000,00 zł + 23% VAT
Przedmiotowe działki na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 416/XXXVIII/09 z dnia 31.03.2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Nr 95 województwa śląskiego dnia 03.06.2009 r. pod pozycją 2149 mają następujące przeznaczenie:

Ustalenia planu dla działki nr 1970/107:
KDWp - tereny dróg wewnętrznych ruchu pieszego,
KD-L - drogi publiczne – lokalne,
KD-D - drogi publiczne - dojazdowe

Ustalenia planu dla działki nr 1973/107:
9.M/U- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
KD-L - drogi publiczno – lokalne,

Ustalenia planu dla działek nr 1974/107, 1975/107, 1976/107, 1977/107, 1978/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107, 1987/107, 1981/107, 1988/107, 1982/107, 1989/107, 1983/107, 1990/107, 1984/107, 1991/107, 1985/107:
9. M/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Ustalenia planu dla działek nr 1993/107, 1994/107:

1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowionemu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 802).

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 5.

Nieruchomości w kształcie foremnym. Kształt i wielkość umożliwiają dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanych nieruchomości uzyskają Państwo w WYDZIALE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I GOSPODARKI MIENIEM Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26c, pod nr telefonu 530 144 554 (od 7:30 - 15:30) lub wyślij swoje dane mailem wgm@lubliniec.starostwo.gov.pl (oddzwonimy).
POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI:
PRZEPIĘKNY ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

PRZEPIĘKNY ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

BUDYNEK W CENTRUM MIASTA

BUDYNEK W CENTRUM MIASTA

Powrót na stronę Powiatu Lublinieckiego

Copyright © 2022 Powiat Lubliniecki

Polityka prywatności|Facebook|Mapa strony|Deklaracja dostępności|Ochrona Danych Osobowych|Kontakt
Stworzone z pasji: Mirosław Włodarczyk