Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa: www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Miłośników Koni „Brenda Lubecko” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 05.08.2016 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Piątek
29 lipca 2016

Krajowy trening systemu syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie przez syreny alarmowe dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Piątek
29 lipca 2016

Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, którego treść jest dostępna na stronie:

http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Piątek
29 lipca 2016

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

W związku z dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia spowodowanym silnym wiatrem w dniu 25.06.2016 Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec swoją decyzją wprowadza do odwołania

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

w leśnictwach ŁOPIAN, LUBLINIEC i KOKOTEK oraz część leśnictwa CIASNA ( okolice Pawełek) i leśnictwa SOLARNIA ( okolice Dziewczej Góry). Zakaz obejmuje również  ścieżkę rowerową Lubliniec - Kokotek do momentu usunięcia zagrożeń.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Środa
13 lipca 2016

Zmiana adresu siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublińcu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu mieści się w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 - III piętro (dawny budynek SP ZOZ-u). Aktualny adres to: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, tel. 345000383.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Wtorek
12 lipca 2016

Wakacyjna obniżka cen biletów na trasie: Lubliniec - Tarnowskie Góry

PKS w Lublińcu sp. z o.o. z dniem 1 lipca 2016 r. wprowadził wakacyjną obniżkę cen biletów na trasie: Lubliniec - Tarnowskie Góry przez Koszęcin, Strzebiń, Piasek, Sośnicę, Miotek, Miasteczko Śląskie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Wtorek
12 lipca 2016

Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa: www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Stowarzyszenia "AMICUS" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 08.07.2016 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
1 lipca 2016

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą e-mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 12 lipca 2016 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Środa
29 czerwca 2016

Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 01.07.2016 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
24 czerwca 2016
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzne
Apteka pod Złotą… Wagą…,
ul. Stalmacha 2
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348