Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
WYDARZENIA
Załatw sprawę przez internet
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Klubu Sportowego START KOSZWICE na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 08.04.2015 r.

Załączniki: oferta, ogłoszenie


DATA DODANIA: 2015-04-01 12:43:38  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
Życzenia wielkanocne 2015
zyczenia_wielkanocne_2015_podglad1.jpg

DATA DODANIA: 2015-04-01 07:51:16  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
WEZWANIE - Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537
z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Rower o nazwie MAXIM TRENDY koloru niebieskiego


DATA DODANIA: 2015-03-27 09:51:59  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Społecznego Towarzystwa Badmintona "Energia" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 31.03.2015 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.


DATA DODANIA: 2015-03-24 11:25:19  |  DODAŁ: T. Barczyk  |  podglad_wydruku
WEZWANIE - Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Rower damski o nazwie Retro Popularny koloru zielonego


DATA DODANIA: 2015-03-20 09:03:54  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Kwalifikacja wojskowa
Na terenie naszego powiatu, od 16 marca do 13 kwietnia, przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której celem jest określenie stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w roku 1996. Do kwalifikacji wojskowej zostaną również wezwani mężczyźni urodzeni w latach 1991 - 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1994- 1995, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia oraz kobiety urodzone w latach 1991 - 1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące w roku szkolnym 2014/2015 naukę w szkołach i uczelniach medycznych lub weterynaryjnych.

DATA DODANIA: 2015-03-20 08:30:10  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Remont ulicy M.C. Skłodowskiej
Na przełomie kwietnia i maja planowane jest rozpoczęcie przebudowy kolejnej drogi powiatowej - ulicy M. C. Skłodowskiej w Lublińcu. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 5,7 mln. zł pochodzącą ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz środków Powiatu i Miasta Lubliniec.

DATA DODANIA: 2015-03-20 08:22:50  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Świadomy Uczeń to przyszłość powiatu
W dniu 03marca 2015 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, odbyła się konferencja pt. "Świadomy Uczeń to przyszłość Powiatu". Gośćmi spotkania byli dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lublinieckiego, nauczyciele zajmujący się doradztwem zawodowym w tych szkołach oraz czołowi pracodawcy o ugruntowanej pozycji na rynku pracy naszego Powiatu.
Celem konferencji była analiza zainteresowań zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych w spójności z przygotowywaną ofertą kształcenia ponadgimnazjalnego w odniesieniu do strategii rozwoju gospodarczego Powiatu.

DATA DODANIA: 2015-03-20 07:52:10  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Bezpłatne warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii dla mieszkańców województwa śląskiego!
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym.
Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

Tym razem Wiosenny Rozwój odbędzie się w 4 miastach naszego województwa: Katowice, Częstochowa, Rybnik i Bielsko-Biała.


DATA DODANIA: 2015-03-11 11:33:49  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Trwa ogólnopolska akcja "Bilet dla Brata", w której bierze udział również  Diecezja Gliwicka
Akcja ma na celu zebranie funduszy na dofinansowanie uczestnictwa pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
Dzięki inicjatywom charytatywnym i kulturalnym, proponowanym w ramach projektu "Bilet dla Brata", w organizacji ŚDM może pomóc każdy - nawet poprzez drobne, jednorazowe zaangażowanie. Jest to okazja do zaproszenia do współpracy nowych osób i realizacji nowych projektów w ramach działań diecezji, parafii, czy mniejszych wspólnot. Parafie Diecezji Gliwickiej również włączają się w nią organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia m. in. koncerty.

DATA DODANIA: 2015-03-11 11:27:28  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej

Wyników 1507 na 151 stronach. Wyświetl 

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5   - następna >>>

 
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE:


NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Geo-info-portal E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Projekty z Regionalnrgo Programu Operacyjnego FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
środa
kwiecień 2015
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal