Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
WYDARZENIA
Załatw sprawę przez internet
Stypendia pomostowe
Stypendia pomostowe
Maturzysto jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz z innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2015/2016.
Więcej informajcji w załączniku.

Załącznik: Stypendia pomostowe

DATA DODANIA: 2015-04-21 13:08:57  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 22.04.2015 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

DATA DODANIA: 2015-04-15 08:49:34  |  DODAŁ: M. Kowalik  |  podglad_wydruku
Biuro Rzecznika Praw Kursanta
Biuro Rzecznika Praw Kursanta
Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy informuje, iż powołała do działania i uruchomiła biuro Rzecznika Praw Kursanta. Celem działania jest udzielenie informacji o prawach konsumentów związanych z bardzo specyficzną i skomplikowana dziedzina usług jakimi są kursy dla kandydatów na kierowców.

DATA DODANIA: 2015-04-14 13:41:56  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
WEZWANIE - Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Telefon komórkowy marki SONY XPERIA - koloru czarnego


DATA DODANIA: 2015-04-10 14:08:02  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLSKO-ANGIELSKIEJ  WIEDZY GASTRONOMICZNEJ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu, w roku jubileuszu 80 - lecia tej zasłużonej dla edukacji dzieci i młodzieży specjalnej troski edukacyjnej placówki, odbył się I Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Celem Konkursu było m.in. podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego wśród młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej i doskonalenie umiejętności kulinarnych.

DATA DODANIA: 2015-04-09 14:53:03  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Starosta wręczył nagrody
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu, 1 kwietnia br., odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów, którego hasłem przewodnim były "Kształty i kolory Ziemi Lublinieckiej". Konkurs rozstrzygany był w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do lat 16 i dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia. W konkursie mogły wziąć udział prace dotąd niepublikowane w książkach, czasopismach i Internecie, nienagradzane w innych konkursach, wykonane na terenie powiatu lublinieckiego i będące oryginalnymi pracami autora. Oceny nadesłanych prac podjęło się jury w składzie: Renata Pyrek (przewodnicząca Komisji Kultury w Radzie Powiatu), Wojciech Poznański (fotograf, przewodniczący jury), Mirosław Szraucner (fotograf) i Daniel Dmitriew (fotograf).

DATA DODANIA: 2015-04-08 13:49:24  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
WEZWANIE - Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Rower górski marki GEPARD koloru niebieskiego


DATA DODANIA: 2015-04-07 13:27:50  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Życzenia wielkanocne 2015
zyczenia_wielkanocne_2015_podglad1.jpg

DATA DODANIA: 2015-04-03 11:13:16  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
KOMUNIKAT PRASOWY
Szanowni Państwo!
W związku z pojawieniem się w mediach informacji o pobycie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zabrzu w placówkach szpitalnych, sugerujących, iż powodem tego było zatrucie mlekiem, które jest dostarczane w ramach mechanizmu "Mleko w szkole" informujemy:

1. Dzieci nie zostały zatrute mlekiem ani innym przetworem mlecznym dostarczanym w ramach Programu ? Mleko w szkole"- potwierdziły to Służby sanitarno-epidemiologiczne
2. Badanie mleka (pod kątem obecności bakterii) jednoznacznie wykluczyło złą jakość wypitego przez uczniów mleka.
3. Służby sanitarne kategorycznie stwierdzają, iż w opisanej szkole nie doszło do zatrucia pokarmowego.
4. Żadne z 39 dzieci nie wymagało hospitalizacji.

DATA DODANIA: 2015-04-03 11:11:58  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Odznaczeni za zasługi dla obronności kraju
W dniu 1 kwietnia 2015 roku na uroczystym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lublińcu, Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła wręczył medale "Za zasługi dla obronności kraju", nadane przez Ministra Obrony Narodowej trzem osobom, których praca zawodowa związana jest z rozwojem i umacnianiem systemu obronnego kraju.

DATA DODANIA: 2015-04-02 10:01:02  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej

Wyników 1516 na 152 stronach. Wyświetl 

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5   - następna >>>

 
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE:


NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Geo-info-portal E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Projekty z Regionalnrgo Programu Operacyjnego FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wtorek
kwiecień 2015
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal