Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
WYDARZENIA
Załatw sprawę przez internet
Komunikat z dnia 28 września 2014r. z godz. 14.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów Pawonków RSP oraz Lisowice - Draliny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 26.09.2014r. na terenie Gminy Pawonków zostało pobranych 7 próbek wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Pawonków RSP (5 próbek) oraz z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny (2 próbki).
Przeprowadzone badania wody wykazały w 4 próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Przekroczenia odnotowano w próbkach wody pobranych z następujących punktów monitoringowych w Dralinach, Koszwicach, Gwoździanach i w Pawonkowie. Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Lepszy Byt" oraz Gmina Pawonków.
W związku z powyższym woda w ww. sieciach wodociągowych nie nadaje się do spożycia przez ludzi,  przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

DATA DODANIA: 2014-09-29 07:56:49  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Komunikat z dnia 27 września 2014r. z godz. 12.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego: Lubliniec, ul. Częstochowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 25.09.2014r. zostało pobranych 6 próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu sieciowego Lubliniec, ul. Częstochowska.
Przeprowadzone badania wody wykazały w 1 próbce wody przekroczenie parametru mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) natomiast badania 5 pozostałych próbek wody wykazały pod względem bakteriologicznym spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Woda w wodociągu sieciowym Lubliniec, ul. Częstochowska uległa znacznej poprawie.

DATA DODANIA: 2014-09-27 12:10:08  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Komunikat z dnia 27 września 2014r. z godz. 12.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego: Lubliniec, ul. Piaskowa
Komunikat z dnia 27 września 2014r. z godz. 12.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego: Lubliniec, ul. Piaskowa
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia wody w wodociągu sieciowym zasilanym z ujęcia wody zlokalizowanego w Lublińcu, ul. Częstochowska w dniu 25.09.2014r. przeprowadził kontrolę w trakcie której pobrano 5 próbek wody z wodociągu zasilanego z ujęcia wody w Lublińcu, ul. Piaskowa. W tym samym dniu próbki zostały dostarczone do laboratorium w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych.
W dniu 27.09.2014r. z laboratorium badania wody uzyskano informację, że badane próbki wody, pobrane w dniu 25.09.2014r. z wodociągu zasilanego z ujęcia wody w Lublińcu, ul. Piaskowa nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych czyli ich jakość w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
lek. med. Mieczysław Osiński

Załącznik: komunikat

DATA DODANIA: 2014-09-27 12:07:41  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
Komunikat z dnia 27 września 2014r. z godz. 12.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów Pawonków RSP oraz Lisowice - Draliny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 25.09.2014r. na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Pawonków RSP (1 próbka) oraz z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny (1 próbka).
Przeprowadzone badania wody wykazały w 2 próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Lepszy Byt" oraz Gmina Pawonków.

DATA DODANIA: 2014-09-27 12:04:13  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Informacja
Informacja
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie wspólnie z firmą Silvergate organizuje misję gospodarczą przedsiębiorców z Autonomicznego Regionu Irackiego Kurdystanu.

Misja gospodarcza odbędzie się w dniach 29 września - 2 październik 2014 r. a spotkania biznesowe zaplanowane są na dzień 30 września 2014 r. od godz. 12.00 w Częstochowskim Parku Przemysłowo- Technologicznym przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121. Przedsiębiorcy przygotują swoje oferty w branży spożywczej i budowlanej, które będą przedstawione w formie ekspozycji targowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie.

DATA DODANIA: 2014-09-26 14:53:34  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało zwołane w dniu 25 września 2014r. w Starostwie Powiatowym w Lublińcu z powodu wystąpienia zagrożenia w postaci skażenia wody bakteriami grupy coli w wodociągach na obszarze gmin: Lubliniec oraz Pawonków. Posiedzeniu przewodniczył Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura, Wójt Gminy Pawonków Henryk Swoboda, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu oraz pracownicy jednostek administracji samorządowej z terenu powiatu.

DATA DODANIA: 2014-09-25 17:30:17  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Na spotkaniu sztabu kryzysowego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ustalono co następuje:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu po analizie sprawozdań z badań w zakresie mikrobiologicznym próbek wody z dnia 22 września 2014r., stwierdził brak przydatności do spożycia wody pobieranej ze studni głębinowej i zbiornika wieżowego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej. Decyzją z dnia 24 września 2014r. w trybie natychmiastowym nakazał unieruchomienie wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych, poinformowanie mieszkańców, że woda z tego rejonu nie nadaje się do bezpośredniego spożycia oraz doprowadzenie mikrobiologicznej jakości wody z tego wodociągu do wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia.

DATA DODANIA: 2014-09-25 13:14:09  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Komunikat - przekroczenie parametru mikrobiologicznego w wodzie - obecność bakterii grupy coli w Gminie Pawonków
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 23.09.2014 r. na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 3 próbki wody do badań laboratoryjnych. Z wodociągu sieciowego Pawonków RSP (2 próbki) oraz z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny (1 próbka).
Przeprowadzone badania wody wykazały w 2 próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.
1. wodociąg sieciowy Pawonków RSP - obecność bakterii grupy coli,
2. wodociąg sieciowy Lisowice - Draliny - obecność bakterii grupy coli oraz Escherichia coli
, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Lepszy Byt" oraz Gmina Pawonków.

W związku z powyższym woda z ww. sieci wodociągowych nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów. Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, nalezy używać do spożycia wyłącznie wodę bezpieczną do spożycia przez ludzi.


DATA DODANIA: 2014-09-25 12:44:29  |  DODAŁ: M. Kowalik  |  podglad_wydruku    wiecej
Komunikat  - przekroczenie parametru mikrobiologicznego w wodzie - obecność bakterii grupy coli w Gminie Lubliniec
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 22.09.2014r. zostało pobranych 5 próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu sieciowego Lubliniec, ul. Częstochowska.
Przeprowadzone badania wody wykazały we wszystkich próbkach przekroczenie parametru mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, ul. Spokojna 2.

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej Lubliniec, ul. Częstochowska nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów. Woda z sieci wodociągowej obecnie może być używana do spłukiwania ustępów.

DATA DODANIA: 2014-09-24 15:28:18  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Podokręg Piłki Nożnej w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju Orlików oraz Turnieju Oldbojów z okazji 25-lecia istnienia Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu" z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 1 października 2014 r.

Załaczniki: ogłoszenie, oferta


DATA DODANIA: 2014-09-24 13:56:39  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku

Wyników 1419 na 142 stronach. Wyświetl 

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5   - następna >>>

 
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE:


NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM REGIONALNY - E-URZĄD FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
środa
pazdziernik 2014
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal