Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››
starostwo_wide_33.jpg

Sporta, zabawa, edukacja - przewidywana nauka strzelania w dniu 04.07.2015 zostaje odwołana

Informujemy, iż przewidywana nauka strzelania na Strzelnicy Sportowej w Sierakowie Śląskim w dniu 04.07.2015 zostaje odwołana - odbędzie się prawdopodobnie w innym terminie.
Zamiast tego w niedzielę (5.07.2015) odbędą się zawody z pistoletu sportowego oraz broni pneumatycznej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
2 lipca 2015

IV Bieg Patrolowo – Medyczny klas pierwszych mundurowych

Tegoroczny „Bieg patrolowo-medyczny” - będący kolejnym wyzwaniem dla uczniów klasy pierwszej wojskowej oraz służb państwowych mundurowych - przebiegał pod patronatem Starosty Lublinieckiego oraz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „IPA”.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
1 lipca 2015

XVII Piknik artystyczny "Święto Śląska"

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" zaprasza do Koszęcina na siedemnastą edycję swojej urodzinowej imprezy - Pikniku Artystycznego "Święto Śląska". Przez trzy dni - od 26 do 28 czerwca - Zespół świętuje 62. urodziny i zakończenie sezonu artystycznego. Wśród muzycznych gwiazd m.in. zespoły: "Mazowsze", "Śląsk", Piersi, Whiskey River, Dariusz Makaruk i Tymon Tymański oraz Kabaret Nowaki, "Biesiada śląska" z kabaretem Kafliki, a także muzyczni goście z Niemiec, Norwegii i Wysp Kanaryjskich. Wstęp wolny.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Czwartek
25 czerwca 2015

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nie nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Banknot o nominale 5 euro

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Czwartek
25 czerwca 2015

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu

ZARZĄD POWIATU W LUBLIŃCU ogłasza Pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu.

Nieruchomość z oznaczeniem KW: CZ1L/00044127/7.

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów: Obręb Lubliniec k.m. 6 dz. 1080/328.

Powierzchnia nieruchomości w m2: 0,2486 ha.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem szpitala i budynkiem gospodarczym położona w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3 własność Powiatu Lublinieckiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
23 czerwca 2015

WEZWANIE DO ODBIORU

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych depozytów przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

 1. Rower typu składak koloru czarnego
 2. Rower marki MARTES koloru czarnego
 3. Rower marki MOUTAIN koloru niebieskiego
 4. Rower marki RAGAZZI LINER koloru niebieskiego
 5. Tablet marki SAMSUNG SMT 320
czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
19 czerwca 2015

Zawiadomienie

Zgodnie z § 54 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 542) Starosta przystąpił do wykonania okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wraz z aktualizacją w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie dla obrębu Steblów jednostki ewidencyjnej Lubliniec.

Do wykonania czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem wyżej wymienionych prac upoważnieni zostali pracownicy firmy "EUROSYSTEM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 9a.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
19 czerwca 2015

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały:

"w sprawie zmiany uchwały Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r.  w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania"

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Wydział Edukacji, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną na adres: we@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 1 lipca 2015 roku.

Naczelnik Wydziału Edukacji

Danuta Lampka

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
18 czerwca 2015
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejOgłoszeniach o rzeczach znalezionychInformator dla uczniaWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzne
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348