Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
WYDARZENIA
Załatw sprawę przez internet
Komunikat z dnia 18 października z godz. 11:00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 17.10.2014r. na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny.

Przeprowadzone badania próbek wody w zakresie: oznaczanie liczby bakterii z grupy coli oraz Escherichia coli nie wykazały obecności tych bakterii, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził w badanym zakresie mikrobiologicznym, przydatność do spożycia przez ludzi wody z sieci wodociągowych Lisowice - Draliny.

Woda z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny nadaje się do spożycia przez ludzi.

DATA DODANIA: 2014-10-18 17:23:43  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Komunikat z dnia 17 października 2014r. z godz. 10.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 15.10.2014r.na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny.
Przeprowadzone badania wody wykazały w obydwu próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bakterie z grupy coli),co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Przekroczenia odnotowano w próbkach wody pobranych z punktów monitoringowych w Dralinach i Lisowicach.
Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Gmina Pawonków.

W związku z powyższym woda w ww. sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody wodociągowej, należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego alternatywnego źródła, które zobowiązane zapewnić jest Gmina Pawonków.

DATA DODANIA: 2014-10-17 12:52:07  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Komunikat z dnia 15 października 2014 r. z godz. 12.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 13.10.2014 r. na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny.

Przeprowadzone badania wody wykazały w obydwu próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bakterie z grupy coli), co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Przekroczenia odnotowano w próbkach wody pobranych z punktów monitoringowych w Dralinach i Lisowicach. Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Gmina Pawonków.

W związku z powyższym woda w ww. sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.


DATA DODANIA: 2014-10-15 13:26:18  |  DODAŁ: M. Kowalik  |  podglad_wydruku    wiecej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
"Jedynie edukacja jest w stanie
umożliwić ludziom pełny rozwój
i życie w zgodzie ze sobą i światem".
Jan Amos Komeński

 

 

Każdego roku, tradycyjnie 14 października w Dniu Edukacji Narodowej, wyrażam wdzięczność oraz uznanie dla pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Niech mi będzie wolno uczynić to i tym razem.

Nauczyciel to bardzo wymagający i odpowiedzialny zawód - wręcz misja, która wymaga powołania oraz poświęcenia. Swoją pracą nauczyciel od najmłodszych lat wpływa na rozwój dziecka: potrafi zachęcić je do nauki, rozbudzić w nim pasję i zmotywować je do podejmowania wysiłków w celu jej rozwoju, kształtuje jego umysł i osobowość, a we wszystkich tych działaniach kieruje się jego dobrem. Razem z rodzicami przekazuje dziecku najważniejsze wartości, takie jak mądrość, odpowiedzialność i uczciwość w nadziei, że zaprocentują w jego dorosłym życiu - w nadziei, że dzisiejszy uczeń stanie się w przyszłości dobrym obywatelem, pracownikiem, rodzicem. Od rzetelności sprawowania tej misji zależy, jakie będzie następne pokolenie.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia samych sukcesów w pracy z uczniami, wytrwałości w realizacji niełatwego zadania kształtowania młodych umysłów i serc, radości podczas wykonywania obowiązków zawodowych, pomimo iż - jak mawiał J.J. Rousseau - "wymagają nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie". Życzę Państwu również, by słowo "nauczyciel" nigdy nie przestało brzmieć dumnie.

Z wyrazami szacunku
Starosta Lubliniecki


DATA DODANIA: 2014-10-14 09:20:21  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
II Gala Wolontariatu Powiatu Lublinieckiego
4 grudnia br. w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbędzie się II Gala Wolontariatu Powiatu Lublinieckiego, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia zwycięzcom konkursu, tym, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Powiatu Lublinieckiego.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Lublińcu i w Powiecie Lublinieckim.

DATA DODANIA: 2014-10-13 15:29:59  |  DODAŁ: M. Kowalik  |  podglad_wydruku    wiecej
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały:

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Uwagi proszę przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Wydział Edukacji, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną na adres: we@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 22 października 2014 roku.

Załączniki: Ogłoszenie, projekt uchwały, zarządzenie


DATA DODANIA: 2014-10-08 14:30:35  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
Wyrazy serdecznego współczucia
Wyrazy  serdecznego współczucia
Z wielkim bólem i smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci uczniów naszych szkół
Tobiasza Kotary ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych
oraz
Roberta Przybyły  ucznia Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Rodzinie, Najbliższym, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy  serdecznego współczucia i żalu składa

Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki


DATA DODANIA: 2014-10-08 08:29:45  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
WEZWANIE - Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 z późn. zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionego depozytu przechowywanego przez Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Aparat fotograficzny marki KODAK


DATA DODANIA: 2014-10-07 13:05:05  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Z wizytą w Hans-Thoma Gymnasium w Lőrrach
W dniach 20-27 września 2014 r. dziewięcioosobowa grupa uczniów ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza wraz z opiekunami Anną Fiszer-Białek oraz Katarzyną Tararą gościła w szkole partnerskiej Hans-Thoma Gymnasium w Lőrrach. Spotkanie to miało kilka celów: utrwalenie nawiązanych kontaktów młodzieży, wzbogacenie interkulturowe, uwrażliwienie uczniów na doświadczenia historyczne wspólne dla obydwu narodów, uczczenie setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz poznanie miejsc związanych z przeszłością wojenną najbliższej okolicy. Wymiana odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Nadleśnictwa Lubliniec, którym uczestnicy wyjazdu składają serdeczne podziękowania.

DATA DODANIA: 2014-10-07 13:03:29  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Nietypowa lekcja poezji
Nietypowa lekcja poezji
29 września w Z.S. nr 1 im. Adama Mickiewicza gościła Laura Łącz, aktorka znana z serialu "Klan". Artystka zaprezentowała uczniom twórczość poetów dwudziestolecia międzywojennego: Juliana Tuwima i Bolesława Leśmiana. Młodzież entuzjastycznie odebrała interpretację utworów znanych z podręczników szkolnych. Sama Laura Łącz była zachwycona wrażliwością naszych uczniów i ich sposobem odbioru poezji.

DATA DODANIA: 2014-10-07 13:02:02  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku

Wyników 1437 na 144 stronach. Wyświetl 

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5   - następna >>>

 
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE:


NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM REGIONALNY - E-URZĄD FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wtorek
pazdziernik 2014
Apteka mgr A.Kolarska,
ul. Karola Miarki 15h
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal