Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Turniej nocny piłki nożnej"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Turniej nocny piłki nożnej".

W dniu 9 lutego 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Lubliniecki Klub Sportowy "SPARTA" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Turniej nocny piłki nożnej".

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
10 lutego 2017

ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU LUBLINIECKIEGO

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zapotrzebowania na modernizację cyfrowych zasobów geodezyjnych Powiatu Lublinieckiego. Celem ankiety jest zbadanie, czy takowe zapotrzebowanie istnieje oraz określenie zakresu rozbudowy przedmiotowego systemu. Wyniki ankiety z pewnością pozwolą dostosować zakres ewentualnej modernizacji systemu do potrzeb jego użytkowników. Ankieta jest anonimowa.

WYŚWIETL ANKIETĘ - link do ankiety

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Piątek
10 lutego 2017

W imieniu Zarządu Powiatu składam wyrazy najgłębszego żalu z powodu śmierci długoletniego działacza sportowego, Członka Zarządu i Sekretarza Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu

śp. Dariusza Szymanka

Łączę się z Rodziną w nieutulonym smutku. Jestem z Państwem w pamięci i modlitwie w tych trudnych dniach.

Z najgłębszymi słowami współczucia i bólu,

Starosta Lubliniecki

Joachim Smyła

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Wtorek
7 lutego 2017

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
6 lutego 2017

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych: klucz do samochodu marki mazda z immobilajzerem

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Klucz do samochodu marki mazda z immobilajzerem.

Termin do odbioru rzeczy: 03.02.2019 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
3 lutego 2017

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lublinieckiego.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 10 lutego 2017 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
3 lutego 2017

Układ zbiorowy pracy przedłużony o 3 lata

W dniu 2 lutego 2017 r. wicestarosta Tadeusz Konina oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Częstochowie: Jacek Strączyński – przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność oraz jego zastępca - Stanisław Kołodziejczyk podpisali protokół do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat lubliniecki.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Piątek
3 lutego 2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Skarbu Państwa.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Czwartek
2 lutego 2017

Nieodpłatna pomoc w wypełnianiu PIT-ów

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Czwartek
2 lutego 2017
Powiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzne
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348