Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

REFERAT DS. KONTROLI

Kierownik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Iwona Nieszporek (Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej) (34) 350 62 69 rk@lubliniec.starostwo.gov.pl5*
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Magdalena Mietelska (34) 350 62 69 5*
Agnieszka Wilk (Inspektor Ochrony Danych) (34) 350 62 73 iod@lubliniec.starostwo.gov.pl5*
Agnieszka Klimas (34) 350 62 73 iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl5*
Legenda: Pracownik nieobecny, * budynek SP ZOZ: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Komórka realizuje zadania w zakresie:

 1. Do zadań Referatu ds. Kontroli należy w szczególności:

  1. Opracowywanie procedur kontroli zarządczej w starostwie oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
  2. Opracowywanie planów kontroli w starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.
  3. Prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych – zgodnie z planem i zakresem, w starostwie, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
  4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
  5. Badanie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań oraz ochrony zasobów.
  6. Badanie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji.
  7. Dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  8. Sporządzanie sprawozdań z przebiegu kontroli zarządczej.
  9. Kontrola działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
 2. W referacie tworzy się stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Publicznej.
  Do zadań Pełnomocnika ds. Informacji Publicznej należy w szczególności:
  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej.
  2. Koordynacja spraw związanych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej.
  3. Koordynacja spraw związanych w wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  4. Zbieranie od osób kierujących wydziałami lub referatami Starostwa Powiatowego w Lublińcu niezbędnych informacji do wykonywania swoich obowiązków.
 3. W referacie tworzy się stanowisko Inspektora Ochrony Danych podległe bezpośrednio Staroście.
  Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
  1. Zadania realizowane w starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych:
   1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy prawa,
   2. monitorowanie przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
   3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
   4. współpraca z organem nadzorczym,
   5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
   6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy prawa.
  2. Zadania realizowane w starostwie:
   1. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności,
   2. wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
   3. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

  Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 19 grudnia 2018 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:35:23
Wtorek 26 maja 2015
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuJakość powietrzaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu film promocyjnyMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneAkcja zimaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348