Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Geodeta Powiatowy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Tomasz Hadzik (34) 35 10 536 t.hadzik@lubliniec.starostwo.gov.pl13
Zastępca Naczelnika:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Anna Ledwoń (34) 35 10 530 27a
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Karolina Kwiecińska (34) 35 10 529 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5
Sylwia Zakrzewska (34) 35 10 529 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5
Ewa Garcorz (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Sylwia Klose (34) 35 10 538 5a
Agnieszka Krawczyk (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Katarzyna Świerczok (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Ewa Żelezny (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Jolanta Szynka (34) 35 10 528 11
Anna Budzik (34) 35 10 518 12
Tomasz Kubasik (34) 35 10 518 12
Maria Ruś (34) 35 10 518 12
Wioletta Zazgórnik (34) 35 10 518 12
Joanna Matyska (34) 35 10 508 27
Katarzyna Waryś (34) 35 10 508 27
Legenda: * budynek SP ZOZ: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

KOMUNIKAT DLA GEODETÓW (dotyczący plików wymiany danych):

Na podstawie §71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz.1572) całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK, a w skład operatu technicznego wchodzą między innymi: pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w §63 ust.1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio, na podstawie art.19 ust.1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art.26 ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020r. do wszystkich operatów* przekazywanych do PODGIK, niezbędne będzie przekazanie wraz z zawiadomieniem o zakończeniu wykonywania pracy geodezyjnej wyżej wymienionych plików bazodanowych w formacie GML lub GIV**. Informacja o pliku wymiany danych powinna znaleźć się w sprawozdaniu technicznym i spisie dokumentów.

*  operaty zawierające zmiany w bazach danych prowadzonych przez starostę
** inny format uzgodniony z organem prowadzącym PZGIK zgodnie z §71 ust.2 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geodeta powiatowy
Lubliniec  04.12.2019r. 

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. Prowadzenie dla obszaru powiatu:
   1. Ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych w systemie informatycznym obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków.
   2. Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych w systemie informatycznym obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”.
   3. Gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie informatycznym obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości i szczegółowych osnów geodezyjnych oraz baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.
  3. Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 3. Zakładanie osnów szczegółowych.
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. Prowadzenia postępowania scaleniowego i wymiennego.
 7. Ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalanie w drodze decyzji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.
 8. Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego, który podlega bezpośrednio staroście.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:31:15
Wtorek 26 maja 2015
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348