Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Psary, gmina Woźniki, pow. lubliniecki.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
23 października 2017

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu: Piasek, gmina Woźniki, pow. lubliniecki.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
23 października 2017

Więcej książek w bibliotekach szkolnych

Po raz drugi Powiat Lubliniecki pozyskał 24.000,00 zł. dofinansowania na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Założeniem rządowego programu, dofinansowującego szkolne biblioteki, jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Z pozyskanych pieniędzy skorzystają biblioteki szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu. Na powiększenie swoich zbiorów każda z placówek otrzymała 12.000,00 zł. Do tego szkoły muszą wnieść wkład własny w wysokości po 3.000,00 zł. Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów pozycje literackie ma na celu zwiększyć aktywność czytelniczą młodzieży oraz zachęcić do wypożyczania książek, również w okresie ferii letnich i zimowych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
23 października 2017

Mistrzostwa Europy w Wiśle

Przedstawiciele Klubu Skata Sportowego z Lublińca w dniach 5 - 16 października br. wzięli udział w Mistrzostwach Europy Skata Sportowego w Wiśle, w których startowało 620 zawodników z 19 państw. Mistrzostwa odbyły się na bardzo wysokim poziomie co tym bardziej pozwala nam czuć satysfakcję z sukcesów naszych zawodników. Przemysław Kuźnia uplasował się na 107 miejscu, Andrzej Szimber na 117, Marian Koziorowski na 369, Jarosław Machoń zajął 379 miejsce, a Artur Bryła 478.

Drużynowo I miejsce zajęli Niemcy, a II miejsce Polska. Serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
23 października 2017

Ogłoszenie

Starosta Lubliniecki zaprasza do współpracy z Powiatem Lublinieckim lekarzy medycyny, posiadających prawo do wykonywania zawodu, w zakresie realizacji czynności, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z poźn. zm.), polegających na stwierdzaniu zgonu i określania jego przyczyny na obszarze powiatu lublinieckiego.

Osobom, posiadającym wymagane kwalifikacje, proponuje się zawarcie umowy cywilnoprawnej, określającej stawkę za wykonanie przedmiotowej czynności: 1000 zł. (brutto) oraz zapis o przysługującym zwrocie kosztów dojazdu do miejsca dyslokacji zwłok.

Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu - Halina Trybus, Nr tel. 34/351-05-34, e-mail: wso@lubliniec.starostwo.gov.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
23 października 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Dać Szansę Zdrowiu 17’.

W dniu 12 października 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Ekumeniczne Sanus Vivere z siedzibą w Kochcicach na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) pn. Dać Szansę Zdrowiu 17’.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Środa
18 października 2017

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą e-mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 31 października 2017 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Wtorek
17 października 2017

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: rower marki BROS koloru czerwonego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Rower marki BROS koloru czerwonego.

Termin do odbioru rzeczy: 29 września 2019 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
16 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
13 października 2017
Powiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTauron - Wyłączenia planowane i awarieSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w LublińcuMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzne
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348