Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

VII Ogólnopolski Maraton Pływacki OTYLIADA na krytej pływalni w Herbach

Informujmy, iż decyzją głównego organizatora Otyliada 2020 została przełożona na miesiąc październik z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

W nocy z 14 na 15 marca 2020 roku odbędzie się VII Ogólnopolski Maraton Pływacki OTYLIADA na krytej pływalni w Herbach. Zawody rozpoczynają się 14 marca o godz. 18:00 a kończą 15 marca nie później niż o godz. 6:00. Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową www.otyliada.pl. Bliższe informacje dotyczące projektu uzyskać można kontaktując się z Pływackim Klubem Sportowym „ORKA” z siedzibą w Herbach e-mail: pks.orka@interia.eu. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Powiatu Lublinieckiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
3 marca 2020

Promocja książki „Tajemnica Czarnego Lasu”

W Lubitece - Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu, 27 lutego,  odbyła się promocja książki autorstwa Michała Mędlewskiego  „Tajemnica Czarnego Lasu”.  Imprezie towarzyszyła wystawa dawnych pocztówek przedstawiających Lubliniec ze zbiorów Krzysztofa Brzeziny. W godzinach dopołudniowych Lubitekę odwiedzili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, natomiast w popołudniowym spotkaniu udział wzięły władze samorządowe, radni, harcerze i mieszkańcy Lublińca. W spotkaniu uczestniczył również Bartłomiej Zbączyniak, dzięki staraniom którego powieść została wydrukowana. Spotkanie było okazją do wspomnień harcerskiej braci, opowieści o biwakach i dzisiejszych działaniach lublinieckich harcerzy. Można było również otrzymać bezpłatny egzemplarz książki.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
3 marca 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 326/LVIII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 26 lutego 2020 r.)

W związku z uchwałą Nr 326/LVIII/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 26 lutego 2020 roku przeznacza się do oddania w najem lokale znajdujące się w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, na działce nr 3705/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00006618/8, na działce nr 3707/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00003528/9 i działce nr 3718/348, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00001601/1, oznaczonych na mapie 6, obręb Lubliniec, stanowiące własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczone numerami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Poniedziałek
2 marca 2020

Jakość powietrza - informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (informacyjny i edukacyjny – kolor żółty)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublińcu informuje, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr DM/KT/542-3/2/20/LK z dnia 21 lutego 2020 r. poinformował, iż na obszarze województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania (informacyjny i edukacyjny) - kolor żółty.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
28 lutego 2020

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu - informacja dla hodowców drobiu w związku ze stwierdzeniem kolejnego ogniska grypy ptaków w województwie śląskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu w związku ze stwierdzeniem kolejnego ogniska grypy ptaków w województwie śląskim w powiecie gliwickim gm. Wielowieś w miejscowości Świbie i utworzeniem obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, który sięga również powiatu lublinieckiego przekazuje informację o zasadach bioasekuracji dla wszystkich hodowców drobiu przyzagrodowego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
27 lutego 2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
25 lutego 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży:

Nieruchomość położona w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczona na mapie 6 obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowana budynkiem szpitala i budynkiem gospodarczym.

Prezentacja obiektu: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-budynek-w-centrum-miasta-w-lublincu-kontakt-34-351-05-37-lub-34-351-05-10.php

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
24 lutego 2020

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: Rower miejski damski

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 908 t.j.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Rower miejski damski

Termin do odbioru rzeczy: 16.11.2021 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
21 lutego 2020

Powiadom ZUS o przychodach

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, mają jeszcze dwa tygodnie na powiadomienie ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2019 r. W tym roku obowiązek ten należy wypełnić do 2 marca, gdyż ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę.
Dokumentów nie muszą składać emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
20 lutego 2020

Dotacje w trybie małych grantów. Na czym to polega?

W Starostwie Powiatowym w Lublińcu , 17 lutego, odbyły się warsztaty dla organizacji pozarządowych nt. „Jak przygotować i rozliczyć ofertę uproszczoną, tzw. małe granty. Prowadzący – Artur Gluziński – wykładowca akademicki, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – przybliżył uczestnikom szkolenia zagadnienia związane z terminami i warunkami realizacji zadania w ramach oferty  uproszczonej.  Dużo czasu poświęcono deklarowanym rezultatom i możliwościom ich dokumentowania. Członkowie organizacji pozarządowych otrzymali również wyczerpujące odpowiedzi na pytania z zakresu tworzenia budżetu organizowanych przedsięwzięć, udziału środków własnych, pracy wolontariuszy, rozliczania zadania i dokumentowania wydatków.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
20 lutego 2020

Zmarł ś.p. Jan Czwortek Honorowy Obywatel Miasta Lublińca, weteran wojenny, organizator pomocy charytatywnej dla mieszkańców Lublińca podczas stanu wojennegoZ ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałego Człowieka, wielkiej Osobowości

ŚP.
JANA CZWORTKA

Honorowego Obywatela Miasta Lublińca, weterana wojennego, organizatora pomocy charytatywnej dla mieszkańców Lublińca podczas stanu wojennego.

Rodzinie, Najbliższym, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy szczerego współczucia i żalu składają


Wicestarosta Lubliniecki
Tadeusz Konina
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła
Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Olczyk
Redaktor Naczelny
magazynu "Ziemia Lubliniecka"
Bogusław Hrycyk
czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 lutego 2020

100 lat Śląskiej Piłki Nożnej

W piątkowy wieczór, 7 lutego w restauracji „Strzelnica” w Kochcicach odbyła się uroczysta gala z okazji 100-lecia Śląskiej Piłki Nożnej. Pomysłodawcą wyjątkowego spotkania był prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

- Z dumą witam na uroczystej gali 100-lecia Śląskiej Piłki Nożnej na terenie Podokręgu Lubliniec, najmniejszego w strukturach Śląskiego Związku Piłki Nożnej, który w trakcie trwania ponad 30-letniej działalności zrzeszył wielu bardzo dobrych piłkarzy, mądrych trenerów i oddanych działaczy, a także zaangażowanych sędziów i wiernych kibiców - powiedział prezes Podokręgu Lubliniec Krzysztof Olczyk, witając zgromadzonych na sali gości.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
13 lutego 2020

Uczniowie ZSOT w Indiach

Od kilku lat trwa współpraca z St. Mark’s Public School Janakpuri. Kilka dni temu grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lubińcu odwiedziła New Delhi. Był to już drugi tak daleki i tak egzotyczny wyjazd organizowany przez szkołę.

W programie wizyty zaplanowany był udział polskiej delegacji w obchodach 45-lecia założenia szkoły. W wolnych chwilach młodzież wraz z opiekunami zwiedzała New Delhi. Ważnym punktem w harmonogramie było zwiedzanie Agry ze słynnym mauzoleum Taj Mahal oraz Jaipuru. Niezapomniane wrażenia i przepiękne fotografie krążą już w mediach społecznościowych i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wyjazd był nie tylko okazją do poznania funkcjonowania szkoły partnerskiej, ale także sposobnością do zawarcia nowych znajomości.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
13 lutego 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VII Ogólnopolskiego Maratonu pływackiego

W dniu 7 lutego 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Pływacki Klub Sportowy ORKA” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja VII Ogólnopolskiego Maratonu pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni w Herbach.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
12 lutego 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja drugiej edycji „Spotkania z debatą”

W dniu 6 lutego 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Fundację Nowy Głos na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Organizacja drugiej edycji „Spotkania z debatą”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
12 lutego 2020
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348