Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Projekty w trakcie realizacji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 

1. Projekt "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w ramach Programu >>Moje Boisko - Orlik 2012<<".
W ramach projektu zostaną wybudowane ogólnodostępne, bezpłatne boiska: piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m oraz wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m. Dodatkowo powstanie także budynek sanitarno - szatniowy. Projekt jest dofinansowany z budżetu Państwa w kwocie 333 000,00 zł oraz z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 333 000,00 zł.

 

2. Projekt "Nowoczesny e - urząd w Starostwie Powiatowym w Lublińcu", złożony w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Efektem realizacji projektu będzie modernizacja urzędu poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla klientów świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji w zakresie realizacji tych usług. Projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 344 156,39 zł, z czego 272 715,44 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 71 440,95 zł to koszty ponoszone przez Powiat Lubliniecki.

 

3. Projekt "Modernizacja drogi powiatowej S2321 od skrzyżowania z drogą powiatową S2322 do skrzyżowania z drogą krajową nr 46" (Koszwice - Pawonków), realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Projekt polega na przebudowie 4 774,3 mb drogi powiatowej. Koszt całkowity projektu wynosi 1 452 518,45 zł, z czego 726 500,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast 726 018,45 zł wkład własny Powiatu Lublinieckiego. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec sierpnia.

 

4. Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
Projekt zakłada wsparcie finansowe uczniów szczególnie uzdolnionych, kształcących się w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2008/2009 przyznano stypendia 3 uczniom z Powiatu Lublinieckiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Województwa Śląskiego, a czas jego realizacji to lata 2008-2015.

 

5. Projekt "Wspólnie w stronę nauki", realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności związanych z przedmiotami przyrodniczymi u mieszkańców powiatu lublinieckiego podejmujących kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Projekt obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów: - geografia (w tym koło geograficzne, zajęcia terenowe oraz wykłady naukowe) - chemia (w tym koło chemiczne oraz zajęcia laboratoryjne) - fizyka (w tym koło fizyczne oraz koło astronomiczne) W projekcie przewidziano uczestnictwo 110 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 47 728,00 zł, przy czym całość finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

6. Projekt "Wspólnota lokalna po angielsku", realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności związanych z porozumiewaniem się w języku angielskim u mieszkańców powiatu lublinieckiego podejmujących kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym. W ramach projektu zaplanowano zajęcia edukacyjne z następujących zakresów: - język angielski wraz z panelami dyskusyjnymi, - język angielski zawodowy dla techników, - język angielski w turystyce, - język angielski w biznesie. Projekt przewiduje uczestnictwo w zajęciach 170 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 42 424,00 zł, przy czym całość finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

7. Projekt "Wspólnota lokalna po niemiecku", realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności związanych z porozumiewaniem się w języku niemieckim u mieszkańców powiatu lublinieckiego podejmujących kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Projekt obejmuje zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego wraz z zastosowaniem panelu dyskusyjnego oraz z języka niemieckiego zawodowego dla techników. Zajęcia w ramach projektu przewidziano dla 85 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 32 632,00 zł. Całość projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

8. Projekt "Prus, Mickiewicz, Słowacki - będzie takich więcej", realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności związanych z porozumiewaniem się w języku ojczystym u mieszkańców powiatu lublinieckiego podejmujących kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach koła erystycznego, warsztatów społeczno-dziennikarskich oraz koła dziennikarstwa radiowego. W projekcie przewidziano udział 90 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 33 304,00 zł, przy czym całość finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

9. Projekt "Wspólnota lokalna szansą rozwoju", realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności związanych z wykształceniem kierunkowym u mieszkańców powiatu lublinieckiego podejmujących kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym na kierunkach zawodowych. W ramach projektu przewidziano szkolenia z zakresu przyrządzania tortów w stylu angielskim, dekoracji tortów, przyrządzania dekoracji z czekolady, zastosowania marcepana w cukiernictwie oraz przyrządzania lekkich deserów i deserów na talerzu. W projekcie przewidziano udział 14 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 34 982,00 zł. Całość projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 08:06:15
Piątek 29 maja 2015
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348