Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Projekty zakończone

ROK 2009

1. Projekt "Budowa kompleksu boisk sportowych w Lublińcu w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012", budowanego przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu.
W ramach projektu zostały wybudowane ogólnodostępne, bezpłatne boiska: piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m oraz wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m. Dodatkowo powstał także budynek sanitarno - szatniowy. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 389 407,57 zł, z czego 333 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Państwa, 333 000,00 zł z budżetu Województwa Śląskiego. Kwota 723 407,57 zł stanowiła wkład własny Powiatu Lublinieckiego.

2. Projekt "Eurostypendium drogą do dyplomu", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
W ramach projektu w roku 2009 wypłacono stypendia dla 171 studentów z terenu Powiatu Lublinieckiego. Projekt był współfinansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 548 050,00 zł.

ROK 2008

1. Projekt "Budowa boiska o syntetycznej nawierzchni przy Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu ul. Klonowa 10", w ramach programu "Blisko - Boisko".
Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa ogólnodostępnego, bezpłatnego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 60 m. Całkowita wartość projektu wyniosła 600 585,82 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 000,00 zł oraz 204 499,99 zł ze środków PZU S.A. i PZU Życie S.A. W kosztach partycypowała także Gmina Lubliniec, z budżetu której pochodziło 50 000,00 zł a pozostałe 246 085,83 zł pochodziło z budżetu Powiatu Lublinieckiego.

2. Projekt "Profilaktyka narkomanii poprzez propagowanie pozytywnych wzorców oraz aktywnego trybu życia", złożony przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2008 roku - przeciwdziałanie narkomanii.
Celem głównym projektu było zapobieganie narkomanii wśród młodzieży poprzez pokazywanie atrakcyjności dobra i jednoznaczne nazywanie zła, rozwijanie zdolności do krytycznej oceny niewłaściwych zachowań własnych i innych ludzi oraz zachęcanie młodzieży do zdrowego stylu życia. Projekt obejmował następujące przedsięwzięcia organizowane dla młodzieży zagrożonej narkomanią: cykl zajęć sportowych, wycieczkę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spektakl profilaktyczny, cykl zajęć z terapeutą uzależnień, szkolenie dla rodziców oraz dla Rady Pedagogicznej, prowadzone przez terapeutę uzależnień. Całkowita wartość projektu wyniosła 13 192,40 zł, z czego 6592,40 zł stanowiło wkład własny beneficjenta, natomiast 6600 zł to dofinansowanie z Województwa Śląskiego. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

3. Projekt "W trosce o młodzież przeciw narkotykom", złożony przez Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2008 roku - przeciwdziałanie narkomanii.
Celami projektu były propagowanie wiedzy o zgubnym działaniu i przykrych następstwach nałogów oraz wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Projekt obejmował przedsięwzięcia organizowane dla młodzieży zagrożonej narkomanią, takie jak: zajęcia sportowe oraz zajęcia w obserwatorium astronomicznym, spektakl profilaktyczny, wycieczka do Ustronia, cykl zajęć dla młodzieży z terapeutą uzależnień, warsztaty dla rodziców oraz szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez terapeutę uzależnień. Całkowity koszt projektu wyniósł 14 096 zł, z czego 7 396 zł stanowiło wkład własny beneficjenta, natomiast 6 700 zł to dofinansowanie z Województwa Śląskiego. Projekt był realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu.

ROK 2007

1. Projekt "Modernizacja drogi powiatowej S2305 łączącej drogi krajowe DK46 z DK11", złożony w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu III Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Przedmiotem projektu była modernizacja drogi powiatowej S2305 Ciasna-Dzielna-Gosowice. Modernizacja polegała na zmianie podbudowy w celu zwiększenia nośności do 100 Kn/ oś dla ruchu KR-3 oraz położeniu nowej nawierzchni na długości 4,74 km jak również na poszerzeniu drogi o 2 metry z 4m do 6m. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 299 455,32 zł, z czego 1 724 591,49 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 574 863,83 zł stanowiło wkład własny Powiatu Lublinieckiego.

2. Projekt stypendialny "Stypendium z Unii Europejskiej szansą rozwoju", nr Z/2.24/II/2.2/16/05, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
W ramach projektu w latach 2005 ? 2007 wypłacono stypendia dla 770 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lublinieckiego. Projekt był współfinansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 197 014,05 zł.

3. Projekt stypendialny "Stypendium unijne dla studentów z Powiatu Lublinieckiego", nr Z/2.24/II/2.2/79/06, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu Lublinieckiego.
W ramach projektu wypłacono w roku 2006/2007 stypendium dla 200 studentów uczelni wyższych zamieszkałych na terenie Powiatu Lublinieckiego. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu Lublinieckiego., w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 150 000,00 zł.

ROK 2006

1. Projekt stypendialny "Stypendia z Unii Europejskiej szansą rozwoju studentów", nr Z/2.24/II/2.2/160/06, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu Lublinieckiego.
W ramach projektu wypłacono w roku 2006 stypendium dla 177 studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Lublinieckiego . Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Powiatu Lublinieckiego, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 132 750,00 zł.

ROK 2005

1. Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez program stypendialny w Powiecie Lublinieckim", nr Z/2.24/II/2.2/67/04, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
W ramach projektu wypłacono w roku szkolnym 2004/2005 stypendium dla 448 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lublinieckiego. Projekt był w całości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 766 220,00 zł.

2. Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez program stypendialny w powiecie lublinieckim" Nr Z/2.24/II/2.2/68/04, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
W ramach projektu wypłacono w roku akademickim 2004/2005 stypendium dla 209 studentów z terenu Powiatu Lublinieckiego. Projekt był w całości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 305 052,23 zł.
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 08:06:47
Piątek 29 maja 2015
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348