Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
14
CZE
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu przy ulicy Orzechowej i ulicy Olchowej, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu przy ulicy Orzechowej i ulicy Olchowej, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu przy ulicy Orzechowej i ulicy Olchowej, opisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczonych numerami:

Lp. Oznaczenie działki Rodzaj użytków Cena wywoławcza + VAT Wysokość wadium w zł
1. Działka nr 1912/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 649 m2 RIVa – 649 m2 41.010,00 zł + 23% VAT 4.101,00
2. Działka nr 1915/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 600 m2 RIIIb – 158 m2 37.914,00 zł + 23% VAT 3.792,00
RIVa – 442 m2
3. Działka nr 1916/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 600 m2 RIIIb – 50 m2 37.914,00 zł + 23% VAT 3.792,00
RIVa – 550 m2
4. Działka nr 1917/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 600 m2 RIVa – 497 m2 37.914,00 zł + 23% VAT 3.792,00
RIVb – 103 m2
5. Działka nr 1918/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 701 m2 RIVa – 289 m2 44.296,00 zł + 23% VAT 4.430,00
RIVb – 412 m2
6. Działka nr 1919/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 717 m2 RIVb – 717 m2 45.307,00 zł + 23% VAT 4.531,00
7. Działka nr 1922/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 609 m2 RIVa – 104 m2 38.483,00 zł + 23% VAT 3.849,00
RIVb – 505 m2
8. Działka nr 1923/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 609 m2 RIVa – 289 m2 38.483,00 zł + 23% VAT 3.849,00
RIVb – 320 m2
9. Działka nr 1924/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 604 m2 RIVa – 468 m2 38.167,00 zł + 23% VAT 3.817,00
RIVb – 136 m2

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonym uchwałą Nr 521XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno – wschodniej części miasta Lublińca (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2014 r. poz. 2717) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Działki posiadają kształt foremny, zbliżony do prostokąta, umożliwiający dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym, teren płaski.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku działek z użytkiem RIIIb istnieje obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.   

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości.

Przystępujący do ww. przetargów zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 10 lipca 2019 roku wadium na konto Starostwa Powiatowego w Lublińcu nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 – z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.

W przypadku zainteresowania nabyciem kilku nieruchomości, wadium winno być wpłacone odrębnie dla każdej nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym miejscu i terminie.

W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty oferenta; w przypadku przedsiębiorców: dowód wpłaty wadium, informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z krajowego rejestru sądowego, stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie.

W przypadku przystąpienia do przetargu małżonków, gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej i środki przeznaczone na nabycie przedmiotowej nieruchomości pochodzą z ich majątku wspólnego lub gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej rozszerzonej na przedmioty nabywane przez któregokolwiek z nich, za środki pochodzące z ich majątków osobistych, w drodze umów sprzedaży: do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie osobiście lub jeden z małżonków posiadający poświadczone notarialnie pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości.

Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 maja 2019 r.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanych nieruchomości udziela  Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr tel.  34 3510 537, 34 3510 509.

 

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Ogłoszenia, komunikaty
Dodano: 08:34:21
Piątek 14 czerwca 2019
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348