Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
KONTAKT
kancelaria
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7
woj. śląskie


NIP: 575-16-47-348
REGON: 151399060
Płatnik: Powiat Lubliniecki - 5751885800
Kancelaria: (34) 35 10 500
Faks: (34) 35 10 511

e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl

Starosta
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki (34) 35 10 505 18


Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Leszek Ligowski - Naczelnik Wydziału WK (34) 35 10 531 7a
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Magdalena Białas - Inspektor (34) 35 10 516 02
Joanna Kozuch - Inspektor (34) 35 10 512 02
Mariola Sawczuk-Pawelak - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Beata Skwara-Kotarska - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Elżbieta Mielczarek - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Małgorzata Zając - Specjalista (34) 35 10 512 02
Grażyna Rabenda - Specjalista (34) 35 10 516 02
Joanna Chrześcijanek - Podinspektor (34) 35 10 512 02
Katarzyna Moj - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Andrzej Kosytorz - Podinspektor (34) 35 10 512 06
Brygida Kontny - Podinspektor (34) 35 10 500 wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Aleksandra Makles - Inspektor (34) 35 10 531 a.makles@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Renata Wojtaszewska-Riedel - Radca Prawny (pn., wt., cz.) (34) 35 10 531 r.wojtaszewska@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Renata Baron - Podinspektor (34) 35 10 531 wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Franciszek Wróbel - Inspektor (34) 35 10 535 f.wrobel@lubliniec.starostwo.gov.pl9
Adam Berych - Inspektor (34) 35 10 535 a.berych@lubliniec.starostwo.gov.pl9


Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Halina Trybus - Naczelnik Wydziału WSO (34) 35 10 534 h.trybus@lubliniec.starostwo.gov.pl24
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Agnieszka Wieszołek - Specjalista (34) 35 10 534 24
Janusz Jarkiewicz - Inspektor (34) 35 10 513 24
Mirosława Sulewska - Radca Prawny (wt., śr., pt.) (34) 35 10 534 m.sulewska@lubliniec.starostwo.gov.pl24
Katarzyna Rose - Podinspektor (34) 35 10 534 wso@lubliniec.starostwo.gov.pl24
Zbigniew Chromik - Podinspektor (34) 35 10 513 wso@lubliniec.starostwo.gov.pl24


Geodeta Powiatowy
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Ferdynand Hanusek - Geodeta Powiatowy (34) 35 10 528 11


Audytor Wewnętrzny


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Anna Piecuch - Powiatowy Rzecznik Konsumentów (34) 35 10 532 rzk@lubliniec.starostwo.gov.pl3b


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Janusz Jarkiewicz - Inspektor (34) 35 10 513 24


Samodzielne stanowisko ds. BHP
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Katarzyna Rose - Inspektor ds. BHP (34) 35 10 534 wso@lubliniec.starostwo.gov.pl24


Wicestarosta
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Tadeusz Konina - Wicestarosta (34) 35 10 500 21


Wydział Geodezji i Kartografii
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Anna Ledwoń - Zastępca Naczelnika Wydziału WGK (34) 35 10 530 26b
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Agnieszka Krawczyk - Podinspektor (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5
Katarzyna Świerczok - Inspektor (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5
Tomasz Zając - Inspektor (34) 35 10 538 5
Jolanta Szynka - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokument. Geod. i Kartogr. (34) 35 10 528 11
Marcin Wołoszczak - Inspektor (34) 35 10 528 11
Anna Budzik - Inspektor (34) 35 10 518 12
Jacek Cieplik - Podinspektor (34) 35 10 518 j.cieplik@lubliniec.starostwo.gov.pl12
Maria Ruś - Specjalista (34) 35 10 518 12
Tomasz Kubasik - Podinspektor (34) 35 10 518 12
Karolina Kwiecińska - Podinspektor (34) 35 10 518 12
Agnieszka Koczyba - Pomoc administracyjna (34) 35 10 518 12
Tomasz Hadzik - Inspektor (34) 35 10 536 t.hadzik@lubliniec.starostwo.gov.pl13
Stefan Wochnik - Inspektor (34) 35 10 530 26b
Sylwia Zakrzewska - Młodszy referent (34) 35 10 529 27
Sylwia Klose - Referent (34) 35 10 508 27a
Joanna Matyska - Inspektor (34) 35 10 508 27a
Jolanta Piętka - Inspektor (34) 35 10 508 27a


Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Jarosław Wawrzyn - Naczelnik Wydziału WGM (34) 35 10 509 26a
Jolanta Grabińska - Zastępca Naczelnika Wydziału WGM (34) 35 10 509 26a
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Monika Bogacka - Inspektor (34) 35 10 510 26
Bogusława Bykowska - Podinspektor (34) 35 10 510 26
Blandyna Kąkol - Inspektor (34) 35 10 510 26
Halina Kurzacz - Podinspektor (34) 35 10 510 26
Barbara Gołąbek - Podinspektor (34) 35 10 510 wgm@lubliniec.starostwo.gov.pl26
Szczepanowski Henryk - Podinspektor (34) 35 10 510 26


Wydział Edukacji
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Danuta Lampka - Naczelnik WE (34) 35 10 517 we@lubliniec.starostwo.gov.pl16
Bożena Podleśka - Zastępca Naczelnika Wydziału WE (34) 35 10 517 we@lubliniec.starostwo.gov.pl16
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Aleksandra Kowalik - Inspektor (34) 35 10 517 16
Renata Malcher - Inspektor (34) 35 10 517 16
Mirosława Golasz - Inspektor (34) 35 10 517 16
Rafał Kucharczyk - Inspektor (34) 35 10 517 16


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Tadeusz Toma - Naczelnik Wydziału WOŚ (34) 356 31 61
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Łukasz Wróbel - Podinspektor (34) 356 31 61 l.wrobel@lubliniec.starostwo.gov.pl
Anna Walaszczyk-Żymierska - Inspektor (34) 356 31 61
Mariusz Cebula - Zastępca Naczelnika Wydziału WOŚ (34) 356 15 31 srodowisko@lubliniec.starostwo.gov.pl
Ryszard Dzida - Specjalista (34) 356 15 31
Aleksandra Ścierska - Inspektor (34) 356 15 31 a.scierska@lubliniec.starostwo.gov.pl


Wydział Budownictwa i Architektury
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Tomasz Klecha - Naczelnik Wydziału WB (34) 35 10 533 23c
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Jolanta Korbel - Inspektor (34) 35 10 506 23
Katarzyna Lis - Podinspektor (34) 35 10 506 23
Henryk Kukowka - Inspektor (34) 35 10 506 23b
Janik Agnieszka - Pomoc administracyjna (34) 35 10 506 23b


Referat ds. Kultury i Promocji
Kierownik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Aneta Konieczny - Kierownik Referatu (34) 35 10 500 gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl21
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Ewelina Chryplewicz - Podinspektor (34) 35 10 505 gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl18
Dominika Mońka - Podinspektor (34) 35 10 500 21


Sekretarz
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Sylwia Fronczek - Sekretarz (34) 35 10 500 21


Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Monika Włodarczyk - Podinspektor (34) 35 10 500 6
Dominika Piątek - Podinspektor (34) 35 10 500 6
Katarzyna Olech - Pomoc administracyjna (34) 35 10 500 6
Justyna Dziuk-Kąkol - Inspektor (34) 35 10 520 10
Ewelina Szkamruk - Podinspektor (34) 35 10 520 10
Olga Bednarczyk - Inspektor (34) 35 10 505 18
Patrycja Krawczyk - Młodszy referent (34) 35 10 505 18


Wydział Organizacji
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Dorota Wilk - Naczelnik Wydziału WOR (34) 35 10 514 10a
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Aneta Pisarek - Podinspektor (34) 35 10 532 3a
Adrianna Mańka - Inspektor (34) 35 10 514 wor@lubliniec.starostwo.gov.pl10a


Referat ds. Osobowych
Kierownik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Danuta Cichowska-Kruz - Kierownik Referatu (34) 35 10 522 zo@lubliniec.starostwo.gov.pl25
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Celina Pietrek - Podinspektor (34) 35 10 522 25


Referat ds. Informatyki
Kierownik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Mirosław Kowalik - Kierownik Referatu (34) 35 10 525 m.kowalik@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Mirosław Włodarczyk - Starszy informatyk (34) 35 10 525 m.wlodarczyk@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Tomasz Barczyk - Starszy informatyk (34) 35 10 525 t.barczyk@lubliniec.starostwo.gov.pl5a


Referat ds. Kontroli
Kierownik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Iwona Nieszporek - Kierownik Referatu (34) 35 10 500 zk@lubliniec.starostwo.gov.pl8
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Agnieszka Wilk - Inspektor (34) 35 10 500 8


Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Tomasz Barczyk - Starszy informatyk (34) 35 10 525 t.barczyk@lubliniec.starostwo.gov.pl5a


Skarbnik
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Jacek Fokczyński - Skarbnik Powiatu (34) 35 10 504 skarbnik@lubliniec.starostwo.gov.pl4a


Wydział Finansowy
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Jacek Fokczyński - Skarbnik Powiatu (34) 35 10 504 skarbnik@lubliniec.starostwo.gov.pl4a
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Barbara Bula - Inspektor (34) 35 10 524 3c
Barbara Stec - Inspektor (34) 35 10 524 3c
Gabriela Macheta - Inspektor (34) 35 10 526 4
Grzegorz Trąbski - Inspektor (34) 35 10 526 4
Violetta Tom - Inspektor (34) 35 10 521 4b
Barbara Wąs - Inspektor (34) 35 10 521 4b
Edyta Brycht-Glińska - Inspektor (34) 35 10 527 4c
Ewa Matusek - Inspektor (34) 35 10 527 4c
Wioletta Piech - Zastępca głównego księgowego (34) 35 10 527 4c
Iwona Sowa - Inspektor (34) 35 10 527 wf@lubliniec.starostwo.gov.pl4c


Legenda: Pracownik nieobecny
Wersja do druku - Wersja do druku
NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Geo-info-portal E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Projekty z Regionalnrgo Programu Operacyjnego FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
sobota
maj 2015
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal