ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej

5 sierpnia 20221 min.57

Poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  opracowało Poradnik dla Osób Doświadczających Przemocy oraz Kartę Informacyjną dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie.

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lublinieckiego za 2021 rok

7 czerwca 20221 min.106

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lublinieckiego za 2021 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 t.j. z dnia 04.03.2022 r.), Zarząd Powiatu w Lublińcu w dniu 25 maja 2022 roku, podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Lublińcu Raportu o stanie Powiatu Lublinieckiego za 2021 rok.

Raport będzie rozpatrywany na sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 22 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, przy ul. Paderewskiego 7.

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

16 lutego 20221 min.248

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informujemy, że od stycznia 2022 roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie całego kraju uruchomiono system dyżurów specjalistycznych.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

16 lutego 20221 min.417

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Zarząd Powiatu w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z siedzibą w Herbach przy ul. Lublinieckiej 10/12

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: 'Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka'

19 stycznia 20225 min.1034

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka"

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 857/CLXV/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 17 listopada 2021 r., w związku z art. 11, art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na: Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka”.

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

7 września 20212 min.410

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zwracamy uwagę na nowe obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane z udziałem środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Powiatem  Lublinieckim wynikające z przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

31 sierpnia 20212 min.242

Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Lubliniecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 393/79, na karcie mapy 7-1 Rusinowice, obrębu Kokotek, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice na przebudowę istniejącej elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN i przebudowie stacji transformatorowych słupowych na stacje kontenerowe.

Ogłoszenie

2 lipca 20211 min.558

Ogłoszenie

W dniu 05.07.2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 11:00 do 12:00 - Rejestracja Pojazdów i Prawa Jazdy będzie nieczynna z powodu prac serwisowych w systemie teleinformatycznym CEPIK.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o debacie nad raportem

8 czerwca 20211 min.280

Informacja o debacie nad raportem

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t. j. z dn. 25.05.2020 r.), Zarząd Powiatu w Lublińcu w dniu 26 maja 2021 roku, podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Lublińcu Raportu o stanie Powiatu Lublinieckiego za 2020 rok.

Raport będzie rozpatrywany na sesji rady powiatu, która odbędzie się 23 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza przy ul. Sobieskiego 22.

Ogólnopolska awaria systemu SI CEPIK 2

25 marca 20211 min.503

Ogólnopolska awaria systemu SI CEPIK 2

W związku z ogólnopolską awarią systemu Cepik 2.0 w dniu dzisiejszym (tj. 25.03.2021 r.) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy JEST UTRUDNIONE.

Za utrudnienia przepraszamy.

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu