ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Decyzja w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego

14 lutego 20242 min.37

Decyzja w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 4g art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.), art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3, 3a, art.133 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z decyzją Starosty Lublinieckiego nr 1/2019 , znak sprawy nr WB.6740.1.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego.

Poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej

6 lutego 20241 min.41

Poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  opracowało Poradnik dla Osób Doświadczających Przemocy oraz Kartę Informacyjną dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. „Budowa drogi bocznej od ulicy Dębowej do ulicy Wąskiej w Strzebiniu wraz z odwodnieniem powierzchniowym'

6 lutego 20242 min.59

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. „Budowa drogi bocznej od ulicy Dębowej do ulicy Wąskiej w Strzebiniu wraz z odwodnieniem powierzchniowym"

Działając na podstawie art.61 §4 i art.49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz z  art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) informuję o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową polegającą na Budowie drogi bocznej od ulicy Dębowej do ulicy Wąskiej w Strzebiniu  wraz   z odwodnieniem powierzchniowym ”  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 758/1, ark. mapy 232-02, obręb Strzebiń, gmina Koszęcin, o powierzchni 0,0040 ha (przed podziałem działka nr 758, o powierzchni 0,0148 ha).

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie ulicy Korfantego w Boronowie

5 lutego 20241 min.39

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie ulicy Korfantego w Boronowie

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 4g art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm. ), art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3, 3a, art. 133 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z decyzją Starosty Lublinieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :  Rozbudowie ulicy Korfantego w Boronowie.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. „Budowa drogi bocznej od ulicy Wiśniowej w Boronowie”

1 lutego 20243 min.43

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową pn. „Budowa drogi bocznej od ulicy Wiśniowej w Boronowie”

Działając na podstawie art.61 § 4 i art.49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. ) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) informuję o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na inwestycję drogową polegającą naBudowie drogi bocznej od ulicy Wiśniowej w Boronowie, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1489/137, ark. mapy 1, obręb Boronów, gmina Boronów, o powierzchni 0,0145 ha ( przed podziałem działka nr 802/137 o powierzchni 0,1450 ha )

Wykaz nieruchomości, w której udział Skarbu Państwa przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

26 maja 20231 min.272

Wykaz nieruchomości, w której udział Skarbu Państwa przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Lubliniecki reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu

17 maja 20231 min.153

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu

Zarząd Powiatu w Lublińcu, z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9.

Internetowa rezerwacja kolejki w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

3 lutego 20231 min.409

Internetowa rezerwacja kolejki w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Przypominamy o możliwości zarezerwowania wizyty w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu online. Rezerwacja internetowa umożliwia umówienie wizyty w urzędzie w celu załatwienia spraw takich jak: rejestracja pojazdu zakupionego w kraju bądź za granicą, dokonywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz wielu innych.

'Poradnik dla osób doświadczających przemocy' w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok

3 lutego 20231 min.550

"Poradnik dla osób doświadczających przemocy" w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok

W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu udostępnia Poradnik dla Osób Doświadczających Przemocy oraz Kartę Informacyjną dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie na rok 2023.

25 października 20221 min.632

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 25 października 2022 r. z godz. 11:30 w sprawie jakości wody z wodociągu sieciowego Lubliniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 24.10.2022 r. na terenie miasta Lubliniec zostało pobranych 6 próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu sieciowego Lubliniec (1. Lubliniec ul. Częstochowska 87 – Delikatesy Profit (kran za wodomierzem), 2. Lubliniec, ul. Dworcowa 17 – PSSE w Lublińcu (kran za wodomierzem), 3. Lubliniec, ul. Hajdy Wawrzyńca 20 – Przedszkole (kran za wodomierzem), 4. Lubliniec, ul. Sobieskiego 40 – budynek mieszkalny (kran za wodomierzem), 5. Lubliniec, ul. Piaskowa 56 – zbiornik wody, 6. Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54 – Basen Kryty (kran za wodomierzem)).

Po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań stwierdzono, iż jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów bakteriologicznych (tj. bakterii grupy coli oraz Escherichia coli), spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu  stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Lubliniec

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu