Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI

Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Barczyk Tomasz (34) 35 10 525 t.barczyk@lubliniec.starostwo.gov.pl29
Kowalik Mirosław (34) 35 10 515 m.kowalik@lubliniec.starostwo.gov.pl8a
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań osoby na Samodzielnym Stanowisku ds. Informatyki należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeń wykonawczych.
 2. Opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji.
 3. Opracowywanie planów rozwoju i modernizacji systemów informatycznych.
 4. Prowadzenie inwestycji i wdrażanie postępu technicznego w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.
 5. Zarządzanie i zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej i alarmowej.
 6. Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego.
 7. Organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego.
 8. Przygotowywanie i rozliczanie bilingów rozmów wychodzących.
 9. Ewidencjonowanie i inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach i referatach.
 10. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego oraz instalacja oprogramowania.
 11. Konfigurowanie oraz testowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 12. Przeglądanie i kontrola logów systemowych.
 13. Nadzór nad naprawami sprzętu komputerowego i modyfikacjami systemów aplikacyjnych realizowanymi przez firmy zewnętrzne.
 14. Nadzór nad aktualizacjami funkcjonujących systemów informatycznych.
 15. Przeciwdziałanie i zapobieganie wirusom oraz włamaniom do systemów i sieci informatycznych.
 16. Zabezpieczanie komputerów przed ściąganiem z Internetu niepożądanych programów.
 17. Sporządzanie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie utraconych danych.
 18. Opracowywanie projektów i wykonywanie drobnych elektronicznych publikacji dotyczących promocji Powiatu, tj. zaproszeń, podziękowań, plakatów, dyplomów, map, przewodników itp.
 19. Wdrażanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego oraz wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych CC SEKAP.
 20. Wdrażanie i aktualizacja programów sprawozdawczości budżetowej „SJO BeSTi@” w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
 21. Administrowanie systemem "BIP".
 22. Administrowanie serwerami, sieciami oraz oprogramowaniem.
 23. Administrowanie serwerem stron www i serwerem poczty elektronicznej.
 24. Administrowanie systemem geodezyjnym „GEO-INFO”.
 25. Administrowanie systemem płacowym „PŁATNIK”.
 26. Administrowanie systemem kadrowo-płacowym „REKORD”.
 27. Administrowanie systemem finansowo-księgowym „REKORD”.
 28. Administrowanie systemem sprawozdawczości budżetowej „BeSTi@”.
 29. Administrowanie systemem edytora aktów prawnych "LEGISLATOR".
 30. Administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów "E-URZĄD".
 31. Administrowanie systemem rejestru stowarzyszeń "RESTO".
 32. Administrowanie system "BHP".
 33. Administrowanie platformą elektroniczną "IPE".
 34. Administrowanie platformą informatyczną "SEKAP".
 35. Administrowanie platformą elektroniczną "e-PFRON".
 36. Administrowanie platformą do przesyłania sprawozdań do GUS.
 37. Lokalne administrowanie oraz koordynacja prac dotyczących systemu „CEPiK”.
 38. Kreowanie Polityki Bezpieczeństwa i nadzór nad przestrzeganiem jej zasad.
 39. Pełnienie funkcji Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych, tj. prowadzenie szkoleń, wystawianie upoważnień, prowadzenie dokumentacji (ABI).
 40. Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI).
 41. Przygotowywanie i udostępnianie danych ewidencyjnych i danych graficznych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 42. Sporządzanie i przesyłanie kopii baz danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 43. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do GUS.
 44. Archiwizacja danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 3 lutego 2021 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:34:59
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348