Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ›› Komisje Rady

Komisje Rady

Krzysztof Strzoda
Krzysztof Strzoda
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I DROGOWNICTWA
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I DROGOWNICTWA
Skład:
 1. Krzysztof Strzoda – Przewodniczący,
 2. Ernest Pogoda – członek,
 3. Leszek Matyja – członek,
 4. Grzegorz Dyla – członek.
Przedmiotem działania Komisji jest:
 • obrona cywilna, straż pożarna,
 • drogownictwo, prawo o ruchu drogowym,
 • sprawy obywatelskie,
 • bezpieczeństwo publiczne.
Renata Pyrek
Renata Pyrek
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Skład:
 1. Renata Pyrek – Przewodniczący,
 2. Alojzy Cichowski – członek,
 3. Ernest Pogoda – członek,
 4. Dawid Smol – członek.

Przedmiotem działania Komisji jest:

 • opiniowanie projektu budżetu, budżetu i jego wykonania,
 • wszystkie sprawy finansowe powiatu.
Jarosław Kacorzyk
Jarosław Kacorzyk
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EDUKACJI
KOMISJA EDUKACJI
Skład:
 1. Jarosław Kacorzyk – Przewodniczący,
 2. Rufin Majchrzyk – członek,
 3. Anita Naczyńska – członek,
 4. Joachim Smyła – członek.

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z oświatą, w tym ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym, zawodowym, specjalnym oraz edukacyjną opieką wychowawczą

Błażej Niedźwiedź
Błażej Niedźwiedź
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
KOMISJI KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Skład:
 1. Błażej Niedźwiedź – Przewodniczący,
 2. Rafał Ochman – członek,
 3. Julian Werner – członek,
 4. Jerzy Orszulak – członek.

Przedmiotem działania Komisji jest kultura, promocja, turystyka, sport.

Grzegorz Dyla
Grzegorz Dyla
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Skład:
 1. Grzegorz Dyla – Przewodniczący,
 2. Błażej Niedźwiedź – członek,
 3. Andrzej Domagała – członek.

Przedmiotem działania Komisji jest:

 • ochrona środowiska,
 • działalność przedsiębiorstw.
Andrzej Domagała
Andrzej Domagała
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
KOMISJA REWIZYJNA
Skład:
 1. Andrzej Domagała – Przewodniczący,
 2. Renata Pyrek – członek,
 3. Krzysztof Strzoda – członek.
Przedmiotem działania Komisji jest:
 • kontrola Zarządu i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie Powiatu Lublinieckiego,
 • opiniowanie wykonania budżetu powiatu i sprawozdania z jego wykonania,
 • wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
Rafał Ochman
Rafał Ochman
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Skład:
 1. Rafał Ochman – Przewodniczący,
 2. Renata Pyrek – członek,
 3. Jarosław Kacorzyk – członek,
 4. Krzysztof Strzoda – członek.

Przedmiotem działania Komisji jest:

 • opiniowanie skierowanych przez Radę Powiatu skarg na działania Starosty i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków składanych przez obywateli,
 • opiniowanie skierowanych przez Radę Powiatu wniosków i petycji.
Adam Konina
Adam Konina
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁODAWCZO - LEGISLACYJNEJ
KOMISJA UCHWAŁODAWCZO - LEGISLACYJNA
Skład:
 1. Adam Konina – Przewodniczący,
 2. Leszek Matyja – członek,
 3. Rufin Majchrzyk – członek,
 4. Alojzy Cichowski – członek.

Przedmiotem działania Komisji jest:

 • opiniowanie pod względem formalno - prawnym wszystkich zgłoszonych projektów uchwał Rady Powiatu w Lublińcu,
 • opiniowanie spraw przekazanych przez Zarząd Powiatu w Lublińcu.
Lidia Mnich-Kościelna
Lidia Mnich-Kościelna
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Skład:
 1. Lidia Mnich-Kościelna – Przewodniczący,
 2. Krzysztof Olczyk – członek,
 3. Adam Konina – członek,
 4. Dawid Smol – członek.

Przedmiotem działania Komisji są sprawy dotyczące ochrony zdrowia, profilaktyka zdrowotna, sprawy dotyczące pomocy społecznej, zatrudnienia i bezrobocia oraz osób niepełnosprawnych.

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 09:23:46
Czwartek 29 listopada 2018
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348