ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
690439-powiatgranica.svg
2210 ha
powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez właściwe służby
a2b66e-mapa.svg
25
średnia liczba spraw prowadzonych z zakresu gospodarowania odpadami
6d7f8b-klienci.svg
83
średnia liczba spraw prowadzonych z zakresu wyłączeń z produkcji rolniczej
fc0cb2-operaty.svg
830
liczba wydanych średniorocznie zaświadczeń z UPUL

Najczęściej zadawane pytania:

Nie. Wniosek o zaświadczenie o uproszczonym planie można złożyć poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez złożenie wniosku w kancelarii podawczej Starostwa.

W celu uzyskania zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu należy pobrać i uzupełnić wniosek zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu – druki do pobrania -Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Następnie dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł oraz dowód jej wniesienia dołączyć do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dokonaniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu pełnomocnictwa.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć osoba posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (np. zbywca lub nabywca gruntu).

Zgodnie z art. 217 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni (w przypadku uzupełnień braków wniosku termin może ulec zmianie).

Zasady usuwania drzew z terenów zadrzewionych reguluje ustawa o ochronie przyrody. Dla nieruchomości będących własnością osób prywatnych decyzje wydaje wójt, prezydent lub burmistrz, a w przypadku nieruchomości stanowiących własność/współwłasność gminy – decyzje wydaje starosta.

W sprawach dotyczących rejestracji zwierząt egzotycznych, objętych ograniczeniami w handlu, należy wystąpić do Starosty.

Nie. W tej sprawie należy zgłosić się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczy gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W celu uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntu rolnego z produkcji rolniczej należy pobrać i uzupełnić wniosek zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu – druki do pobrania -Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz dołączyć:

  • Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub jeżeli inwestor posiada - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kopia).
  • Projekt zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach w stosunku do każdej działki, wyrażonej w pełnych m2 lub z dokładnością do 0,0001 ha. Plan zagospodarowania działki winien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych (1:500), przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, podpisany i opieczętowany przez projektanta.
  • Jeżeli inwestor posiada: wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna, mapa klasyfikacyjna.
  • W przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel gruntu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
  • Gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą tylko jedna z nich należy dołączyć pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu.
  • W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do akt sprawy oryginalny dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.
  • W celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej dokument określający wartość rynkową gruntu objętego inwestycją np. aktualny akt notarialny z ceną gruntu lub operat szacunkowy (nie dotyczy budynku mieszkalnego na pow. do 500m2).

Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, nr rachunku 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Utworzony: Wtorek 26 maja 2015 14:32:21 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 29922

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu