ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydział Budownictwa i Architektury

Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
690439-powiatgranica.svg
ok. 900/rok
Ilość wydanych pozwoleń
a2b66e-mapa.svg
ok. 600/rok
Ilość przyjętych zgłoszeń
6d7f8b-klienci.svg
ok. 400/rok
Ilość spraw określających współdziałanie z innymi jednostkami
fc0cb2-operaty.svg
ok. 18 000/rok
Ilość informacji telefonicznych i osobistych

Najczęściej zadawane pytania:

Budowa garażu do 35 m2 wymaga zgłoszenia.

Remont istniejących obiektów budowlanych można rozpocząć jedynie po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi. Przez remont, zgodnie z zapisem art. 3 ust. 8 ustawy Prawo budowlane, należy rozumieć “wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Zgodnie z powyższą definicją roboty budowlane wykonywane podczas wymiany stolarki okiennej zalicza się do remontu. Wymiany stolarki okiennej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z zapisem art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, można dokonać jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę za zgodą służb konserwatorskich.

W przypadku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę bądź wniosku o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w budynku, który jest własnością dwu lub więcej osób fizycznych/prawnych tylko wnioskodawca/inwestor składa oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku, kiedy wniosek składany jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną/prawną wyżej wymienione oświadczenie składa każdy z wnioskodawców.

Zgoda sąsiada w sytuacji budowy budynku przy granicy działki zgodnie z zapisami rozporządzenia nie jest wymagana. Usytuowanie budynku przy granicy działki powoduje natomiast objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (§ 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków tectechnicznych, jakimwinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). W takim przypadku sąsiad uznany jest za strona w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż te, których użyto pierwotnie podczas budowy obiektu budowlanego. Aby roboty zostały zakwalifikowane do kategorii remontu nie mogą stanowić bieżącej konserwacji, (art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego). Zgodnie z przepisami, remont istniejących obiektów budowlanych (za wyjątkiem obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty budowlane polegające na remoncie wymagają dokonania zgłoszenia tego faktu odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu) Przebudowa natomiast definiowana jest, jako wykonywanie takich robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych danego obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem jednak, że prace polegające na przebudowie nie mogą powodować zmian charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość oraz liczba kondygnacji. W odniesieniu do dróg, należy wskazać, że w ramach przebudowy dopuszczalna jest zmiana charakterystycznych parametrów, jednak tylko w takim zakresie, w jakim nie wymaga to zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego).

Altana jest obiektem architektury ogrodowej, niezwiązanym trwale z gruntem, o lekkiej konstrukcji oraz ażurowych ścianach. Wykorzystywana jest do celów wypoczynkowych oraz stanowi ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zatem w przypadku, gdy altana ogrodowa jest obiektem wolno stającym, ma lekką konstrukcję, jest przeznaczona m. in. do wypoczynku i ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a jej powierzchnia zabudowy jest mniejsza lub równa 35 m2 oraz łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, zamiar realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia tego zamiaru odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (art. 29 ust. 1 pkt 2d Prawa budowlanego). Należy podkreślić, że aby móc zrealizować tą inwestycję bez procedury administracyjnej, oba warunki przedstawione w powyższym przepisie muszą być spełnione równocześnie. W przeciwnym razie niezbędne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Tak, wymaga pozwolenia na budowę bądź złożenia zgłoszenia z projektem.

Projekty w 4 egzemplarzach można składać do 19 września 2021 r.

Nie podlega zgłoszeniu.

Podlega zgłoszeniu budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekle o pojemności do 10m3.

Utworzony: Wtorek 26 maja 2015 14:32:46 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 48735

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu