ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

7 czerwca 20243 min.139

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej oznaczonych numerami:

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa

7 czerwca 20243 min.163

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Lubliniecki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, oznaczonej jako działka nr 314/10, arkusz mapy 5, obręb 0008 Pawonków, użytek Bi – Inne tereny zabudowane, o powierzchni 1277 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00044950/5, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa

22 grudnia 20233 min.458

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Lubliniecki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, oznaczonej jako działka nr 314/10, arkusz mapy 5, obręb 0008 Pawonków, użytek Bi – Inne tereny zabudowane, o powierzchni 1277 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00044950/5, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa

1 września 20233 min.632

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Lubliniecki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, oznaczonej jako działka nr 314/10, arkusz mapy 5, obręb 0008 Pawonków, użytek Bi – Inne tereny zabudowane, o powierzchni 1277 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00044950/5, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

18 sierpnia 20233 min.873

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczonej numerem:

Wykaz nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

14 lipca 20231 min.85

Wykaz nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) ,  ogłaszam co  następuje:

do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  zostały przeznaczone opisane niżej  nieruchomości, stanowiące własność  Skarbu Państwa.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

7 lipca 20232 min.95

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Lubliniecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art.28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

16 czerwca 20232 min.148

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do  zbycia w drodze sprzedaży, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, położonej w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej oznaczonej  numerem:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

16 czerwca 20233 min.137

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej oznaczonych numerami:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

16 czerwca 20231 min.90

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Lubliniecki reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 cytowanej    na wstępie ustawy.

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu