Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I KULTURY

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Konieczny Aneta (34) 35 10 500 promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl21
Zastępca Naczelnika:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Chryplewicz Ewelina (34) 35 10 500 promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl21
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Dymarek Monika (34) 35 10 505 promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl18
Łupierz Dominika (Rzecznik prasowy) (34) 35 10 505 rzecznik_prasowy@lubliniec.starostwo.gov.pl18
Umlauf Patrycja (34) 35 10 505 promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl18
Włodarczyk Mirosław (34) 35 10 517 m.wlodarczyk@lubliniec.starostwo.gov.pl16
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Informacji, Promocji i Kultury należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu promocji powiatu, w tym:
  1. Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym.
  2. Organizowanie obchodów świąt i innych uroczystości.
  3. wydawanie materiałów promocyjnych powiatu, w tym: gazety powiatowej, folderów, kalendarzy, mapek itp..
  4. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
  5. Organizowanie konkursów w zakresie wiedzy o powiecie lublinieckim.
  6. Współpraca z innymi instytucjami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, itp.
  7. Opracowywanie projektów i wykonywanie drobnych elektronicznych publikacji dotyczących promocji Powiatu, tj. zaproszeń, podziękowań, plakatów, dyplomów, map, przewodników itp.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
  1. Tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.
  2. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:
   1. Popularyzacji walorów rekreacji ruchowej.
   2. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.
   3. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu kultury, w tym:
  1. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i zapisów.
  2. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne
   o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku.
  3. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.
  4. Prowadzenie dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
  5. Organizowanie działalności kulturalnej oraz tworzenie instytucji kultury.
  6. Sprawowanie mecenatu.
  7. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
  8. Prowadzenie instytucji kultury, tworzenie muzeów oraz nabywanie muzealiów.
  9. Organizowanie i prowadzenie bibliotek publicznych.
  10. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu.
  11. Współdziałanie w organizacji świąt i innych imprez artystycznych oraz rozrywkowych. prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu informatyki:
  1. Administrowanie serwerem stron WWW i serwerem poczty elektronicznej.
  2. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych.
  3. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Wykonywanie zadań rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:33:25
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348