ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00     |     Środa 7:30 - 16:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
690439-powiatgranica.svg
11194
Łączna liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie powiatu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
a2b66e-mapa.svg
9676
Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
6d7f8b-klienci.svg
3659
Liczba wydanych dokumentów prawa jazdy wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
fc0cb2-operaty.svg
324
Łączna liczba wyrejestrowanych pojazdów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Najczęściej zadawane pytania:

Informację taką można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych: Sprawdź status dowodu rejestracyjnego

Rezerwacji terminu wizyty dokonuje się za pośrednictwem systemu przygotowanego dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu – rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji: INTERNETOWA REZERWACJA KOLEJKI lub telefonicznie pod nr telefonu: 574 665 987. Rezerwacja internetowa umożliwia umówienie wizyty w urzędzie w celu załatwienia spraw takich jak: rejestracja pojazdu zakupionego w kraju bądź za granicą, dokonywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz wielu innych.

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba (lub podmiot) zbywająca/ nabywająca pojazd jest obowiązana zawiadomić urząd, w terminie nie przekraczającym 30 dni o zbyciu /nabyciu pojazdu niezależnie od tego czy zbywca/ nabywca zarejestrował przedmiotowy pojazd.

Należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej/obiektów budowlanych/reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego skierowany do Zarządu Powiatu w Lublińcu.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej/obiektów budowlanych/reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót należy ponownie zwrócić się do Zarządu Powiatu w Lublińcu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót i/lub umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/obiektów budowlanych/reklam w pasie drogi powiatowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie wydana decyzją zezwalająca na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

W przypadku przerejestrowania pojazdu w obrębie tego samego powiatu tablice rejestracyjne należy dostarczyć do wniosku o rejestracje w celu ich ponownej legalizacji (czarne tablice rejestracyjne podlegają wymianie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem).

  • Drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rejon Lubliniec, ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec,
  • Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice,
  • Drogi powiatowe – Zarząd Powiatu w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
  • Drogi Gminne – Burmistrzowie oraz Wójtowie poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu Lublinieckiego.

W przypadku utraty albo uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu oraz po złożeniu przez właściciela pojazdu oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnej wydaje wtórnik nalepki. Opłata za wydanie nalepki kontrolnej wynosi 19 zł.

Starosta przedłuża termin ważności legitymacji instruktora na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego na okres wynikający z terminów zawartych w w/w orzeczeniach.

W przypadku kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych należy przedłożyć:

  1. wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub wniosek o wydanie tablic z nowym nr rejestracyjnym,
  2. dowód rejestracyjny,
  3. kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  4. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielane jest na czas nieokreślony.

W przypadku zagubienia tablicy/tablic rejestracyjnych należy przedłożyć: - wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub wniosek o wydanie tablic z nowym nr rejestracyjnym - dowód rejestracyjny - kartę pojazdu, jeżeli była wydana - oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń złożone przez właściciela pojazdu o zagubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Przedsiębiorca ma 7 dni na zwrot ponad liczbowych wypisów.

Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej przystępującej pojazd do zasilania gazem - faktura albo rachunek za montaż instalacji - dowód rejestracyjny - kartę pojazdu, jeżeli była wydana

Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.

Pisemne pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest więcej niż jedną osobę, a do załatwienia sprawy zgłasza się tylko jeden z właścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może pisemnie upoważnić inną osobę do spraw związanych z rejestracją pojazdu. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu). Z Opłaty zwolnienie są: ojciec, matka, mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, dziadkowie, wnuki.

Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta w Lublińcu.

Zmiany stanu faktycznego wymagające dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym należy zgłosić w terminie 30 dni.

Instruktor ma obowiązek corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego i do 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach.

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Wtorek 26 maja 2015 14:28:47 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 214505

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu