ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
1
590
udzielonych corocznie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich
a2b66e-mapa.svg
264
stowarzyszeń nadzorowanych przez Starostę Lublinieckiego
6d7f8b-klienci.svg
14
rzeczy znalezionych
fc0cb2-operaty.svg
400
osób podlegających corocznie kwalifikacji wojskowej

Najczęściej zadawane pytania:

Porady w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są bezpłatne. Jedynym warunkiem do uzyskania pomocy jest podpisanie oświadczenia, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 1. informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 2. wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 4. poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 5. wsparcie w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli nie zatrudniasz cały rok innych osób,
 6. informację o innej darmowej pomocy.

Aby założyć stowarzyszenie zwykłe wystarczą trzy osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Na pierwszym spotkaniu założyciele decydują o założeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu i wyborze przedstawiciela albo zarządu.

Aby stowarzyszenie zwykłe zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, przedstawiciel albo zarząd musi złożyć odpowiednie dokumenty tj.:

 1. Wniosek do organu nadzorującego o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 2. Lista członków założycieli zawierająca:
  1. imię i nazwisko,
  2. data i miejsce urodzenia,
  3. miejsce zamieszkania,
  4. własnoręczny podpis,
  5. oświadczenie założycieli o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawieniu praw publicznych.
 3. Dane przedstawiciela albo członków zarządu - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 4. Uchwały i protokół z zebrania założycielskiego zawierający informacje o porządku zebrania, wyborze przewodniczącego zebrania i podjętych uchwałach:
  1. o założeniu stowarzyszenia
  2. o przyjęciu Regulaminu stowarzyszenia
  3. o wyborze Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie
  4. o ustaleniu wysokości składki członkowskiej.
 5. Regulamin stowarzyszenia zwykłego określający w szczególności nazwę, cel lub cele, środki działania, teren działania i siedzibę, zasady wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarządu, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia.
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji potwierdzającej wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wysokości 10 zł.
 2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie aktualnych danych w ewidencji wynosi 17 zł.

W/w opłaty należy wpłacić na numer konta bankowego Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

Zwolnienie z opłat skarbowych dotyczy:

 1. wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 2. wpisu do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego.

Likwidacja stowarzyszenia może nastąpić w drodze jego samorozwiązania, czyli wtedy kiedy decyzje o zakończeniu działalności podejmują jego członkowie. Rozwiązanie może też zainicjować sąd.

Znalazca niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy. Przyjmowaniem rzeczy znalezionych, przechowywaniem, poszukiwaniem właścicieli rzeczy oraz ich zwrotem zajmuje się: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 (pok. 5h), 42-700 Lubliniec, tel. 34 350 61 24

Wyjątki:

 1. Kto znajdzie rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego,
 2. Kto znajdzie rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Wszystkie informacje o rzeczach znalezionych, które zostały przekazane do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego znajdują się w zakładce "Ogłoszenia o rzeczach znalezionych" na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz BIP, a także są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa.

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia podpisany przez osobę uprawnioną lub pełnomocnika,
 2. Urzędowy dokument potwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego (w przypadku tzw. wielojęzycznego aktu zgonu z odnośnikami w języku polskim tłumaczenie nie jest wymagane),
 3. Urzędowy dokument wykluczający chorobę zakaźną jako przyczynę śmierci wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 4. W przypadku ubiegania się o pozwolenia na sprowadzenie szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, wymagany jest urzędowy dokument potwierdzający kremację wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 5. Zgoda administratora cmentarza na pochowanie zwłok lub szczątków ludzkich,
 6. Pełnomocnictwo dla firmy, która sprowadzi zwłoki lub szczątki ludzkie z zagranicy.

Utworzony: Wtorek 26 maja 2015 14:29:12 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 13480

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu