Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Program Regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzebyProjekt: "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013


Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej gminy Lubliniec poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej, skateparku i placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu Droniowickiego w Lublińcu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie miejsce sprzyjające uprawianiu turystyki weekendowej i turystyki aktywnej. Przedsięwzięcie obejmuje: 1. budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 643 metrów 2. budowę skateparku - wykonano: skatepark z bowlem o łącznej powierzchni 753,0 m2 wraz z elementami skateparku: bowl, gurb 40/500, starsi and curbs, comerbank, quarterpipe 150, bold rail 40/400 3. budowę placu zabaw - wyrównanie terenu i przygotowanie go pod zamontowanie urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek, regulaminów oraz ogrodzenia.
Całkowity koszt projektu: 958 048,77 zł, kwota wnioskowana: 685 220,33 zł.
Lider projektu: Miasto Lubliniec, partner: Powiat Lubliniecki.


 

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt "Nowoczesny e - urząd w Starostwie Powiatowym w Lublińcu"
Powiat Lubliniecki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013

 

Zakres projektu obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Efektem realizacji projektu jest modernizacja urzędu poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla klientów świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji w zakresie realizacji tych usług. Projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wyniosła 345 198,27 zł, z czego 272 667,74 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 72 530,53 zł to koszty poniesione przez Powiat Lubliniecki.Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 11:23:33
Piątek 29 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348