Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ›› Starosta Lubliniecki

Starosta Lubliniecki

Starosta Lubliniecki

JOACHIM SMYŁA

STAROSTA LUBLINIECKI

(34) 351 05 05
piętro 1, pokój nr 18

Do zakresu zadań i kompetencji starosty - jako kierownika starostwa - należy w szczególności:

  1. Organizacja pracy i realizacji zadań starostwa.
  2. Reprezentowanie starostwa na zewnątrz.
  3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności.
  4. Zwoływanie narad z udziałem naczelników, kierowników i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
  5. Koordynowanie działalności wydziałów i komórek organizacyjnych.
  6. Upoważnianie pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  7. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady, zarządu oraz postanowienia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
  8. Wydawanie zarządzeń:
   1. W sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika starostwa.
   2. W sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych.
W czasie nieobecności starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, zadania i kompetencje wykonuje wicestarosta lub na podstawie odrębnego upoważnienia starosty:
 1. Sekretarz
 2. Skarbnik
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 14:00:38
Poniedziałek 25 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348