ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
690439-powiatgranica.svg
1969,28 ha
Powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa
a2b66e-mapa.svg
670
Średnia roczna ilość prowadzonych spraw
6d7f8b-klienci.svg
32
Średnia roczna liczba najemców w Powiatowym Centrum Usług Społecznych
fc0cb2-operaty.svg
1404,14 ha
Powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym dla których właścicielem jest Skarb Państwa

Najczęściej zadawane pytania:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego jest świadczeniem na rzecz właściciela nieruchomości gruntowej o charakterze cywilnoprawnym i stanowi wynagrodzenie za udostępnianie użytkownikowi wieczystemu gruntu do korzystania.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowi iloczyn: wartości gruntu, stawki procentowej i udziału.

Nabywca istniejącego prawa użytkowania wieczystego gruntu przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego użytkownika wieczystego, w tym obowiązek wnoszenia wymagalnych opłat rocznych w kwocie określonej proporcjonalnie do nabytego i ujawnionego w księdze wieczystej udziału.

Zobowiązanie do wniesienia opłaty rocznej powstaje z dniem 1 stycznia każdego roku, a wykonanie tego zobowiązania winno nastąpić do dnia 31 marca. Brak wpłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Zgodnie z art. 481 §1 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Przesłanką do zmiany obowiązującej wysokości opłaty rocznej jest zmiana wartości nieruchomości gruntowej. Dla ustalenia czy nastąpiła ww. zmiana zachodzi potrzeba określenia aktualnej wartości nieruchomości gruntowej, w celu porównania z wartością stanowiącą podstawę ustalenia dotychczasowej opłaty rocznej.

Dowodem zmiany wartości gruntu jest operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej, w którym określona zostanie wartość prawa własności nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata.

Ewentualna sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości dokonywana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, a także uchwały nr 176/XXXI/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego.

Aby móc przechodzić przez działkę sąsiada czy korzystać z urządzeń, które doprowadzają do niej media, konieczne będzie ustanowienie służebności.

To rodzaj prawa rzeczowego określonego w art. 285 § 1. i 2. Kodeksu cywilnego. Służebność gruntowa definiowana jest jako obciążenie jednej nieruchomości na rzecz właściciela drugiej nieruchomości (władnącej) prawem, którego treść:

  1. upoważnia właściciela nieruchomości władnącej do korzystania z nieruchomości obciążonej w określonym zakresie,
  2. ogranicza działania właściciela nieruchomości obciążonej, których może się on w stosunku do niej podejmować,
  3. zabrania właścicielowi nieruchomości obciążonej dokonywania określonych czynności względem nieruchomości władnącej, które przysługują mu na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu nieruchomości.

Innymi słowy, służebność gruntowa to prawo, którego celem jest jedynie zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości lub jej określonej części na rzecz drugiej. Dzięki temu właściciel nieruchomości władnącej ma możliwość dokonywania pewnych działań w stosunku do nieruchomości obciążonej, pomimo tego, że nie należy ona do niego.

Przy służebności gruntowej mamy do czynienia z jej odmianą bierną i czynną. Pierwszą określa się działania, jakich nie może podejmować się właściciel nieruchomości obciążonej, które mogłyby utrudnić korzystanie z nieruchomości władnącej. Z kolei czynna służebność gruntowa dotyczy korzystania z działki obciążonej przez osobę władnącą.

Utworzony: Wtorek 26 maja 2015 14:31:40 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 16803

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu