Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ FINANSOWY

Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Brycht-Glińska Edyta (34) 35 10 527 4c
Bula Barbara (34) 35 10 524 3c
Macheta Gabriela (34) 35 10 526 4
Piątkowska Dominika (34) 35 10 527 4c
Piech Wioletta (34) 35 10 527 4c
Sowa Iwona (34) 35 10 524 wf@lubliniec.starostwo.gov.pl3c
Tom Violetta (34) 35 10 521 4b
Wąs Barbara (34) 35 10 521 4b
Żelosko Ewa (34) 35 10 526 4
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych, rachunkowości starostwa i windykacji należności budżetowych.
 2. Przygotowywanie materiałów i projektów decyzji dla organów powiatu i starosty, a w szczególności:
  1. Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.
  2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
  3. Nadzór nad realizacją budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.
  4. Windykacja należności budżetowych.
  5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
  6. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
  7. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
  8. Zapewnienie obsługi kasowej starostwa.
  9. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
  10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
  11. Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:36:16
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348