Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Geodeta Powiatowy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Hadzik Tomasz (34) 35 10 536 t.hadzik@lubliniec.starostwo.gov.pl13
Zastępca Naczelnika:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Ledwoń Anna (34) 35 10 530 27a
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Budzik Anna (34) 35 10 518 12
Garcorz Ewa (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Klose Sylwia (34) 35 10 538 5a
Krawczyk Agnieszka (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Kubasik Tomasz (34) 35 10 518 12
Kwiecińska Karolina (34) 35 10 529 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5
Matyska Joanna (34) 35 10 508 27
Ruś Maria (34) 35 10 518 12
Szynka Jolanta (34) 35 10 528 11
Świerczok Katarzyna (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Waryś Katarzyna (34) 35 10 508 27
Zakrzewska Sylwia (34) 35 10 529 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5
Zazgórnik Wioletta (34) 35 10 518 12
Żelezny Ewa (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

KOMUNIKAT DLA GEODETÓW (dotyczący plików wymiany danych):

Na podstawie §71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz.1572) całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK, a w skład operatu technicznego wchodzą między innymi: pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w §63 ust.1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio, na podstawie art.19 ust.1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art.26 ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020r. do wszystkich operatów* przekazywanych do PODGIK, niezbędne będzie przekazanie wraz z zawiadomieniem o zakończeniu wykonywania pracy geodezyjnej wyżej wymienionych plików bazodanowych w formacie GML lub GIV**. Informacja o pliku wymiany danych powinna znaleźć się w sprawozdaniu technicznym i spisie dokumentów.

*  operaty zawierające zmiany w bazach danych prowadzonych przez starostę
** inny format uzgodniony z organem prowadzącym PZGIK zgodnie z §71 ust.2 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geodeta powiatowy
Lubliniec  04.12.2019r. 

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. Prowadzenie dla obszaru powiatu:
   1. Ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych w systemie informatycznym obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków.
   2. Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych w systemie informatycznym obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”.
   3. Gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie informatycznym obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości i szczegółowych osnów geodezyjnych oraz baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.
  3. Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 3. Zakładanie osnów szczegółowych.
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. Prowadzenia postępowania scaleniowego i wymiennego.
 7. Ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalanie w drodze decyzji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.
 8. Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego, który podlega bezpośrednio staroście.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:31:15
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348