Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Geodeta Powiatowy:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Hadzik Tomasz (34) 35 10 536 t.hadzik@lubliniec.starostwo.gov.pl13
Zastępca Naczelnika:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Ledwoń Anna (34) 35 10 528 11
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Budzik Anna (34) 35 10 518 12
Gomoluch Klaudia (34) 35 10 538 5a
Górniak Aleksandra (34) 35 10 518 12
Jaksik Izabella (34) 35 10 538 5a
Klose Sylwia (34) 35 10 538 5a
Krawczyk Agnieszka (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Kubasik Tomasz (34) 35 10 518 12
Kwiecińska Karolina (34) 35 10 529 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5
Matyja Wioletta (34) 35 10 518 12
Matyska Joanna (34) 35 10 508 27
Szynka Jolanta (34) 35 10 528 11
Świerczok Katarzyna (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Waryś Katarzyna (34) 35 10 508 27
Zakrzewska Sylwia (34) 35 10 529 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5
Żelezny Ewa (34) 35 10 538 geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Nr rachunku bankowego dla opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

14 1020 1664 0000 3502 0188 8452

Bank: PKO BP S. A.

KOMUNIKAT DLA GEODETÓW (dotyczący plików wymiany danych):

Na podstawie §71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz.1572) całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK, a w skład operatu technicznego wchodzą między innymi: pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w §63 ust.1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio, na podstawie art.19 ust.1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art.26 ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020r. do wszystkich operatów* przekazywanych do PODGIK, niezbędne będzie przekazanie wraz z zawiadomieniem o zakończeniu wykonywania pracy geodezyjnej wyżej wymienionych plików bazodanowych w formacie GML lub GIV**. Informacja o pliku wymiany danych powinna znaleźć się w sprawozdaniu technicznym i spisie dokumentów.

*  operaty zawierające zmiany w bazach danych prowadzonych przez starostę
** inny format uzgodniony z organem prowadzącym PZGIK zgodnie z §71 ust.2 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geodeta powiatowy
Lubliniec  04.12.2019r. 

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należy w szczególności:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. Prowadzenie dla obszaru powiatu:
   1. Ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych w systemie informatycznym obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków.
   2. Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych w systemie informatycznym obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”.
   3. Gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie informatycznym obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości i szczegółowych osnów geodezyjnych oraz baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.
  3. Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (map ewidencyjnych i zasadniczych) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 3. Zakładanie osnów szczegółowych.
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 6. Prowadzenia postępowania scaleniowego i wymiennego.
 7. Ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalanie w drodze decyzji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.
 8. Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego, który podlega bezpośrednio staroście.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:31:15
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348