ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
690439-powiatgranica.svg
7
Liczba placówek oświatowych które nadzorujemy
a2b66e-mapa.svg
2236
Liczba uczniów uczęszczających do naszych szkół
6d7f8b-klienci.svg
179 400 zł
Kwota za stypendia i nagrody Starosty Lublinieckiego w roku szkolnym 2019/2020
fc0cb2-operaty.svg
62
Liczba wydanych skierowań do nauczania specjalnego

Najczęściej zadawane pytania:

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest konieczność bycia uczniem szkoły prowadzonej przez Powiat Lubliniecki. Uczniów szkół podstawowych specjalnych (nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki) i szkół ponadpodstawowych, którzy w semestrze uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, wychowawca zgłasza do komisji stypendialnej, a dyrektor szkoły może przyznać stypendium motywacyjne za wyniki w nauce w ramach przyznanych środków finansowych w budżecie placówki. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest za dany semestr. Ponadto uczniowie, którzy zdobyli wysokie miejsca w zawodach sportowych oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania mogą mieć przyznane przez dyrektora szkoły stypendium za osiągnięcia sportowe.

Natomiast dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki i kultury dyrektor szkoły na koniec roku szkolnego może złożyć wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Lublinieckiego.

Skierowanie do kształcenia specjalnego wydaje się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci oraz młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wniosek składa się do Starosty Lublinieckiego za pośrednictwem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty za pośrednictwem szkoły, w której był ostatnio zatrudniony w terminie do 15 listopada danego roku kalendarzowego. Dyrektor szkoły przekazuje wnioski nauczycieli do Starosty Lublinieckiego w terminie do 25 listopada danego roku kalendarzowego. Starosta Lubliniecki rozpatruje wnioski raz do roku, w terminie do 15 grudnia danego roku.

Nauczycielowi kontraktowemu, który złoży wniosek do 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielowi kontraktowemu, który złoży wniosek do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych należy do zadań własnych gminy, na terenie której dana placówka funkcjonuje. Powiat Lubliniecki jest natomiast organem prowadzącym dla Przedszkola Specjalnego nr 9 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu, a także dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach.

Utworzony: Wtorek 26 maja 2015 14:32:01 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 13830

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu