Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

W powiecie trwają kolejne szczepienia przeciw COVID-19

W dniach od 1-3 lutego w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu podano 180 dawek szczepionki pacjentom z tzw. grupy „0” (II dawka).

Kontynuowane są szczepienia seniorów. Wczoraj podano 30 dawek. Z kolei w weekend ruszają szczepienia pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Planuje się podanie II dawki 180 osobom.

Na początku przyszłego tygodnia dotrze do szpitala kolejna partia szczepionek – 660 dawek. To rozdanie skierowane będzie przede wszystkim dla pensjonariuszy
i pracowników (tzw. grupa „0”) Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” oraz Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Kochcickiej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
5 lutego 2021

Gdzie można zarejestrować się do szczepienia w Powiecie Lublinieckim

Od dzisiaj seniorzy 80+ mogą zarejestrować się do szczepień przeciwko COVID-19. Szczepienia tej grupy ruszą 25 stycznia.

Rejestrować można się na trzy sposoby:

  1. infolinia 989
  2. strona internetowa pacjent.gov.pl (wymagany profil zaufany)
  3. telefonicznie bądź osobiście w punktach szczepień
czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
15 stycznia 2021

Akcja charytatywna „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od strażaka” ruszyła!

Zachęcamy do udziału w akcji „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od strażaka”, której celem jest zbiórka suchego prowiantu, środków ochrony osobistej oraz środków czystości dla Kresowiaków. Zgromadzone dary zostaną dostarczone do Skałatu w Obwodzie Tarnopolskim na Ukrainie i kolejno rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących.

Dary można składać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 609 158 297.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Poniedziałek
1 lutego 2021

Trwa szczepienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Dotarły do nas kolejne szczepionki – 270 dawek. Trwa szczepienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

W przyszłym tygodniu ruszą szczepienia drugą dawką dla grupy „0”.

Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja do szczepień dla seniorów 70+.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
22 stycznia 2021

Planowana centralizacja szpitali

Starosta Lubliniecki Joachim Smyła uczestniczył w zdalnym Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego. Dyskutowano o planowanej centralizacji szpitali i powołanym Zespole do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali. – Brakuje w nim ludzi mających praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i znającymi realia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Przygotowanie dużej reformy systemowej nie może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów oraz samych podmiotów leczniczych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
12 stycznia 2021

W Polsce system ochrony jest rażąco niedofinansowany

Wydatki na zdrowie w stosunku do PKB, po wzroście w 2017 r., w roku 2018 i 2019 notują tendencję spadkową. Obecna sytuacja Szpitala Powiatowego w Lublińcu jest taka sama, jak w innych szpitalach powiatowych, funkcjonujących na terenie naszego kraju. Niemalże wszystkie takie placówki mają ustalony zbyt niski ryczałt z NFZ na leczenie pacjentów. W związku z tym Powiat Lubliniecki jest ustawowo zmuszony do finansowania leczenia pacjentów.

Za rok 2020 jest to kwota 6 mln zł!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
27 stycznia 2021

W poniedziałek rusza testowanie nauczycieli i pracowników szkół

Testowani będą nauczyciele klas I-III, nauczyciele szkół specjalnych i pozostali pracownicy szkoły. Jak informuje lubliniecki Sanepid, który zbierał dane dotyczące osób chętnych do wykonania testu z terenu Powiatu Lublinieckiego, na dzień dzisiejszy jest 389 takich osób. Badania będą dobrowolne, bezpłatne, nie będą obejmowały ozdrowieńców, potrwają do 15 stycznia. Część osób na wykonanie testu przyjedzie do punktu drive-thru mieszczącego się przy Szpitalu Powiatowym w Lublińcu, do niektórych szkół przyjedzie zespół wymazowy. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 stycznia 2021

Cudne lasy lublinieckie i ich mieszkańcy

Dziękujemy panu Marianowi Olechowi – mieszkańcowi gminy Kochanowice - za udostępnienie zdjęć, które jak mówi – są obrazem jego pasji.

Zdjęciom potrafię poświęcić ogromną ilość czasu, zwłaszcza teraz, kiedy jestem na emeryturze. Będąc na łonie natury zapominam o codzienności. Niejeden raz spędziłem całą noc na leśnej ambonce, czekając świtu i dogodnego momentu, aby zatrzymać chwilę w obiektywie – mówi autor fotografii.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
22 stycznia 2021

Orkiestra zagrała również dla naszego szpitala

W Szpitalu Powiatowym w Lublińcu  na Oddziale Noworodkowym i Pediatrycznym znajduje się wiele urządzeń opatrzonych serduszkami WOŚP, dzięki którym najmłodsi pacjenci mogą szybciej wrócić do zdrowia. Są to m.in.: aparat EKG, łóżka rehabilitacyjne, pompy strzykawkowe, urządzenia do badania słuchu, stoły do resuscytacji, inkubatory, wagi elektryczne i wiele innych.  Za to dziękujemy!

„Finał z głową” to hasło przewodnie 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się już w niedzielę! Tym razem zbierane będą środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
29 stycznia 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 613/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej, oznaczonych numerami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
29 stycznia 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 610/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, położonej w Lublińcu przy ul. Orzechowej, oznaczonej numerem:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
29 stycznia 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 608/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r.)

W związku z uchwałą Nr 608/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 roku przeznacza się do oddania w najem lokale znajdujące się w budynku Powiatowego Centrum Usług
Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, na działce nr 3705/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00006618/8, na działce nr 3707/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00003528/9 i działce nr 3718/348, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00001601/1, oznaczonych na mapie 6, obręb Lubliniec, stanowiące własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczone numerami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
29 stycznia 2021

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kochcickiej 14 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu zatrudni pracowników

Dom Pomocy Społecznej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14 zatrudni pracowników w zawodach: ceramika, krawca, kucharza, stolarza, ślusarza, dekoratora lub pokrewnych na stanowisko instruktora w WTZ. Instruktor zawodu powinien posiadać wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności, minimum 2 - letni staż pracy w zawodzie. Ponadto wskazane jest ukończenie kursu pedagogicznego lub posiadanie wykształcenia pedagogicznego oraz doświadczenie w pracy z grupą.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
25 stycznia 2021

Sytuacja stabilna, czekamy na szczepienia

Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14 oraz jego filia w Koszęcinie objęte są podwyższonym reżimem sanitarnym od drugiej fali pandemii. Sytuacja zdrowotna mieszkańców monitorowana jest na bieżąco, w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów dyrekcja placówki podejmuje odpowiednie działania, m.in. izolację w ramach zespołu i testowanie. Każdy przypadek konsultowany jest z lekarzem pierwszego kontaktu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
19 stycznia 2021

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu zatrudni na stanowisku terapeuty zajęciowego

Dom Pomocy Społecznej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14 zatrudni na stanowisku terapeuty zajęciowego osobę posiadającą tytuł terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii zajęciowej lub posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika specjalna/psychologia. Umiejętności wymagane: gra na instrumencie muzycznym lub udokumentowane zdolności plastyczne (rysunek, rzeźba) – portfolio. Mile widziane także osoby w wieku emerytalnym.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
25 stycznia 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348