Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Jak wygląda poziom zaszczepienia mieszkańców w powiecie lublinieckim?

Na dzień 9 września Lubliniec ma w pełni zaszczepionych 47,8% mieszkańców, Herby – 46,1%. Na trzecim miejscu uplasował się Koszęcin z wynikiem 44,1%, za nim – gmina Woźniki – 42,8% zaszczepionych mieszkańców. Najgorzej w tej klasyfikacji wypada gmina Pawonków, to tylko 32,7% i gmina Ciasna -32,9 %.

W województwie śląskim w pełni zaszczepionych jest 51% mieszkańców, co daje nam  6 miejsce w rankingu szczepień we wszystkich województwach.

W czołówce województwa znalazły się: Bobrowniki z wynikiem 58,7% w pełni zaszczepionych mieszkańców, Katowice – 58,5% i Psary – 57,3 %.

Szczepmy się! To jedyny sposób na szybsze wyjście z pandemii

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
9 września 2021

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: telefon komórkowy i środki pieniężne

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 908 t.j.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Telefon komórkowy marki Redmi oraz środki pieniężne w kwocie 40 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100)

Termin do odbioru rzeczy: 14.08.2023 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Środa
8 września 2021

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zwracamy uwagę na nowe obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane z udziałem środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Powiatem  Lublinieckim wynikające z przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj dalej
Opublikował/a:
Monika Dymarek
Dodano: Wtorek
7 września 2021

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu – obligatoryjny obowiązek właściciela

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu przypomina właścicielom pojazdów o obowiązku rejestracji pojazdu oraz o obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Poniedziałek
6 września 2021

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
3 września 2021

Harmonogram planowanych godzin pracy "Lokalnego Animatora Sportu" na miesiąc wrzesień 2021 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogramy planowanych godzin pracy "Lokalnego Animatora Sportu" na miesiąc wrzesień 2021 r. na boiskach "Orlik" przy ul. Sobieskiego 22 i przy ul. ks. płk. J. Szymały 3 w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
2 września 2021

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

W związku z podjętymi pracami dotyczącymi dokumentów:

- Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030

- Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021–2030

zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
2 września 2021

Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Lubliniecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 393/79, na karcie mapy 7-1 Rusinowice, obrębu Kokotek, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice na przebudowę istniejącej elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN i przebudowie stacji transformatorowych słupowych na stacje kontenerowe.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Wtorek
31 sierpnia 2021

Uroczystość w Mickiewiczu związana ze zmianą na stanowisku dyrektora szkoły oraz otwarciem nowo wyremontowanej auli

31 sierpnia w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyło się uroczyste pożegnanie dyrektor Jadwigi Stroniewskiej. Wydarzenie połączono z wprowadzeniem nowo powołanego dyrektora Adama Ożarowskiego. Zaproszeni goście zebrali się w auli, by podziwiać wyremontowaną salę, będącą centrum życia kulturalnego szkoły. Organ prowadzący szkołę reprezentowali: starosta Joachim Smyła, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Olczyk oraz skarbnik Powiatu Jacek Fokczyński.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
31 sierpnia 2021

Nauczycielom wręczono akty mianowania

We wtorek, 31 sierpnia nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki – z rąk starosty Joachima Smyły - odebrali akty mianowania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
31 sierpnia 2021

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi rekrutację na studia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie do 13 września 2021 roku prowadzi rekrutację na studia. Wśród wielu nowych kierunków studiów uruchomionych w tym roku akademickim znajduje się m.in. Produkcja i marketing żywności - kierunek adresowany do kandydatów pochodzących z terenów wiejskich.


czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Poniedziałek
30 sierpnia 2021

Numer alarmowy 112 na straży Twojego bezpieczeństwa

Od września 2021 roku nastąpi przełączenie numeru alarmowego Straży Pożarnej do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pomoc uzyskasz pod jednym numerem alarmowym.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
20 sierpnia 2021

Spotkanie władz powiatu z dyrekcją szpitala

1 458 954 zł to kwota, o którą obniżył ryczałt Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z zawieszeniem Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Lublińcu na okres trzech miesięcy. Powyższe spowodowane było brakami kadrowymi. Szpital musi utrzymywać stan zatrudnienia personelu medycznego na poszczególnych oddziałach, który wynika z rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Jakiekolwiek braki kadrowe powodują konieczność zawieszenia oddziału. W związku z trudną sytuacją finansową, w jakiej znalazł się SP ZOZ odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie władz powiatu z dyrekcją szpitala. 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
20 sierpnia 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zatrudni na zastępstwo nauczyciela geografii

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zatrudni na zastępstwo nauczyciela geografii w wymiarze 14/18.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 34/ 3563241.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Czwartek
19 sierpnia 2021

Wyrazy współczucia

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

ks. Jan Twardowski
Panu Tadeuszowi Tomie

Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Żony

w imieniu Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego

składają

Starosta

Joachim Smyła

Wicestarosta

Tadeusz Konina

Sekretarz

Sylwia Fronczek

Skarbnik

Jacek Fokczyński

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
18 sierpnia 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348