Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego "Victoria" Lubliniec na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Memoriał Franka Koszarka" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 2 maja 2014 r.

Załączniki: Oferta, Ogłoszenie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
25 kwietnia 2014

"Nasz Powiat Lubliniecki - sport i zabawa - lato 2014"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty działające w zakresie sportu i rekreacji oraz indywidualnych promotorów i pasjonatów sportu reprezentujących gminy powiatu lublinieckiego do wzięcia udziału we współtworzeniu i realizacji III Edycji Projektu "Nasz Powiat Lubliniecki - sport i zabawa - lato 2014"

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
11 kwietnia 2014

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "XIV Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 7 kwietnia 2014 r.

Załączniki: ogłoszenie, oferta, korekta kosztorysu

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
31 marca 2014

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Starosta Lubliniecki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego "Victoria" w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej Memoriał Romka Krupskiego Victoria Cup" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 21 sierpnia 2013 r.

Załączniki: ogłoszenie, oferta, informacja.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Środa
14 sierpnia 2013

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 546/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego dla niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uwagi proszę przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Wydział Edukacji, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną na adres: we@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 16 sierpnia 2013 roku.

Załączniki: Ogłoszenie, Projekt uchwały, Protokół.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
2 sierpnia 2013

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń w woj. śląskim na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "IV Edycja Święta Chleba w miejscowości Strzebiń" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 10 lipca 2013 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta na realizację zadania publicznego, KRS, Informacja

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
3 lipca 2013

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Lubliniecki Klub Sportowy "Sparta" Lubliniec na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju Oldbojów o Puchar Starosty Lublinieckiego Joachima Smyła" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 10 lipca 2013 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta na realizację zadania publicznego, Informajca

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
3 lipca 2013

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Starosta Lubliniecki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. "Edukacja diabetyczna chorych na cukrzycę i ich rodzin" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 07.11.2012 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta na realizację zadania publicznego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Środa
31 października 2012

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Starosta Lubliniecki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego "Victoria" w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Ziemi Lublinieckiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2012" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 01.11.2012 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
25 października 2012

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu "Programu współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012".

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Zespół ds. Kultury i Promocji, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl od 8 października 2012 r. do dnia 22 października 2012 r.

Załącznik: projekt Programu współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, Uchwała nr - ws. przyjęcia programu współpracy na 2013 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
5 października 2012

Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Starosta Lubliniecki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego "Victoria" w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju VICTORIA CUP 2012" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 20.08.2012 r.

Załączniki:
Ogłoszenie, Oferta realizacji zadania publicznego

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Poniedziałek
13 sierpnia 2012

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Starosta Lubliniecki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Halka" na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - popularyzacja folkloru i tradycji regionalnych pn. "Warsztaty z zakresu folkloru Beskidu Śląskiego" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Czwartek
5 lipca 2012

Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Lubliniecki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Technikum i Liceum Ekonomicznego w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. "Wydanie publikacji propagującej działalność oświatowo-kulturalną Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza" z pominięciem otwartego konkursu ofert .

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 29.06.2012 r.

ZałącznikiOgłoszenieOferta realizacji zadania publicznego, Informacja.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Piątek
22 czerwca 2012

OGŁOSZENIE

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu "Programu współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012".

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Zespół ds. Kultury i Promocji, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 12 grudnia 2011 r.

Załącznik: projekt Programu współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
28 listopada 2011

Uchwała nr 113/VIII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 5 października 2011 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012"

W załączeniu zamieszczamy uchwałę nr 113/VIII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 5 października 2011 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012".

Załącznik: Uchwała nr 113/VIII/2011

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
17 października 2011
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348