Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Powrót uczniów do szkół - główny temat środowego spotkania samorządowców

19 sierpnia br. w auli przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu zorganizowano spotkanie z włodarzami gmin powiatu lublinieckiego. W spotkaniu uczestniczyli: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, burmistrz miasta Lublińca Edward Maniura, sekretarz miasta Lublińca Józef Korpak,  sekretarz miasta i gminy Woźniki Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak, wójt gminy Kochanowice Ireneusz Czech wójt gminy Koszęcin Zbigniew Seniów,  wójt gminy Boronów Krzysztof Bełkot, wójt gminy Herby Iwona Burek, wójt gminy Pawonków Joanna Wons-Kleta, sekretarz gminy Ciasna Albina Pogoda oraz p.o. powiatowego inspektora sanitarnego w Lublińcu Teresa Gluza. Zebrani prowadzili rozmowy dotyczące rozpoczynającego się już wkrótce nowego roku szkolnego oraz sytuacji epidemicznej w kraju. Omówiono przygotowanie szkół do powrotu uczniów do placówek.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
19 sierpnia 2020

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Wzorem lat ubiegłych, pod koniec sierpnia w Starostwie Powiatowym w Lublińcu powołano komisję konkursową i przeprowadzono egzamin dla kandydatki chcącej zdobyć stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku o nadanie stopnia awansu zawodowego ubiegała się Pani Justyna Malcher–Pasoń – wychowawczyni, która na co dzień pracuje
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach. Nauczycielka otrzymała pozytywny wynik z egzaminu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
27 sierpnia 2020

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego, pragniemy przekazać wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania. W tym uroczystym dniu oddajemy hołd Żołnierzom Wojska Polskiego, których walka w obronie Ojczyzny i służba w czasie pokoju zapisały piękne karty naszej historii. To dzięki Wam czujemy się bezpiecznie. Służba przez Was pełniona jest oznaką kontynuacji najlepszych tradycji patriotycznych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wczoraj szkoły oficjalnie ogłosiły listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do  uruchamianych oddziałów (klas). Cały proces rekrutacji odbywał się drogą elektroniczną. Już od 15 czerwca absolwenci szkół podstawowych mogli składać wnioski do wybranych przez siebie szkół, natomiast 10 sierpnia powiat lubliniecki będący organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych decydował, które oddziały mogą zostać uruchomione, wtedy elektronicznie przydzielono kandydatów do poszczególnych szkół. W powiecie lublinieckim zostanie uruchomionych 16 klas we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. W sumie do tych klas zostało zakwalifikowanych 446 kandydatów. To jednak nie koniec rekrutacji, do 18 sierpnia kandydaci muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły, dostarczając oryginał świadectwa oraz pozostałą dokumentację.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
13 sierpnia 2020

Matury poszły dobrze

Uczniowie naszych największych szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, w których do egzaminu przystąpiło 256 osób, zdali go na poziomie 88,70%, co przewyższa zdecydowanie średnią krajową (74,0%) i średnią z województwa śląskiego (73,7%).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
12 sierpnia 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Upamiętnienie postaci Konrada Mańki – komiks „Konrad”

W dniu 20 sierpnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Upamiętnienie postaci Konrada Mańki – komiks „Konrad”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
26 sierpnia 2020

Kolejne sukcesy zawodniczki STB Energia Lubliniec

W dniach 7-9 sierpnia br. w Sianowie zorganizowano Mistrzostwa Polski w Badmintonie. W zawodach wzięła udział zawodniczka klubu STB Energia Lubliniec Barbara Jaskólska, która przywiozła stamtąd aż dwa medale: złoto i brąz. Ten największy zdobyła w grze podwójnej kobiet, w parze z Danutą Korbel (UKS Dwójka Blachownia).
Z kolei brązowy medal wywalczyła w grze mieszanej, w parze z Piotrem Chrzęszczykiem (Plesbad Pszczyna).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
21 sierpnia 2020

ARiMR - trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
25 sierpnia 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, 284) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy:

Nieruchomość położona w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, oznaczona na mapie 7 Molna, obręb Ciasna, jako działka nr 101/6, o powierzchni 8,5589 ha (rodzaj użytków: dr 0,1660 ha, LsIV 7,4143 ha, B-LsIV 0,9786 ha), zapisana w księdze wieczystej CZ1L/00034064/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowana budynkiem pałacowym i budynkiem gospodarczym. Działka posiada nieregularny kształt, a jej wielkość umożliwia jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z jej przeznaczeniem.

Prezentacja obiektu: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-przepiekny-zespol-palacowo-parkowy-w-ciasnej-kontakt-34-351-05-37-lub-34-351-05-10.php

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Wyniki matur 2020

W załączonej tabeli przedstawiamy Państwu wstępne – ustalone na dzień 11 sierpnia 2020 r. – wyniki egzaminu maturalnego dla młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach funkcjonujących na terenie Powiatu Lublinieckiego. Przedstawione dane liczbowe mogą ulec zmianie w związku z egzaminami poprawkowymi.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
11 sierpnia 2020

Akcja informacyjno-edukacyjna „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”

Z inicjatywy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w województwie śląskim ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”. Inicjatywa ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w ograniczeniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana ulotka informacyjna, która ma budzić do refleksji na temat wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony „mandat zaufania” ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m oraz prawidłowej higienie rąk.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
20 sierpnia 2020

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TESTOWYM Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM - BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Cudze chwalicie, swoje poznajcie - zapraszamy na polskiebazarek.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą Cudze chwalicie, swoje poznajcie, która promuje polskiebazarek.pl jako narzędzie sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów – pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wraca na scenę

Po kilku miesiącach przerwy w działalności koncertowej, artyści wrócili na sale prób, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Wkrótce pierwsze, plenerowe spotkania z publicznością: 14 sierpnia w Rabce, 15 sierpnia w Bełchatowie. W planach nagrania filmowe do projektów realizowanych w przestrzeni wirtualnej, koncerty online i płyta z jednym z najsłynniejszych polskich raperów. Końcówka lata i jesień zapowiada się w Zespole „Śląsk” pracowicie.

W związku z pandemią koronawirusa Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” musiał zejść ze sceny do przestrzeni wirtualnej. Od marca, niemal z dnia na dzień Zespół stanął w obliczu konieczności szerszego udostępnienia swojej twórczości wyłącznie w internecie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sympatyków, a także z chęci zdobycia nowej publiczności - tym razem poprzez przekaz elektroniczny – przez kilka miesięcy w sieci pojawiały się m.in. filmy o Zespole i jego twórcach, zapisy koncertów, piosenki, archiwalia, wydawnictwo promocyjne, ciekawostki i zabawy dla dzieci. Zespół uczestniczył także w kilku projektach muzycznych, które odbywały się online.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
11 sierpnia 2020

Ważna informacja!

W ramach wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Fundusz Dróg Samorządowych) Powiat Lubliniecki złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji - przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2301S (ulica Szkolna w miejscowości Wędzina). Zadanie planuje się zrealizować wspólnie z Gminą Ciasna.

Przystąpienie do projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych wspomnianego odcinka drogi.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
7 sierpnia 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348