Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Niestety, tak jak w całym kraju, w powiecie lublinieckim spada tempo szczepień

W punktach szczepień zlokalizowanych w Powiatowym Centrum Usług Społecznych przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu początkowo wykonywanych było ok. 1700 szczepień tygodniowo. Obecnie w ciągu tygodnia szczepionych jest ok. 300 osób. W pełni zaszczepionych osób w Polsce jest ponad 17 milionów. Eksperci alarmują, że to za mało, by mówić o zbiorowej odporności i uniknąć czwartej fali pandemii.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
30 lipca 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 742/CXLIV/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21 lipca 2021 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 oraz CZ1L/00060219/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Kochcickiej, oznaczonych numerami:

Prezentacja obiektów: link

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
30 lipca 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VII Ogólnopolskiego Maratonu pływackiego

W dniu 22 lipca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Pływacki Klub Sportowy ORKA” na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja VII Ogólnopolskiego Maratonu pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni w Herbach.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Monika Dymarek
Dodano: Środa
28 lipca 2021

Wstępne wyniki egzaminów maturalnych są już znane

W załączonej tabeli przedstawiamy wstępne wyniki egzaminów maturalnych, które przeprowadzono w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki.

 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
23 lipca 2021

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wstępne wyniki są już znane.

Szkoły oficjalnie ogłosiły listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do pierwszych klas.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
23 lipca 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 734/CXLIII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiad

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
23 lipca 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 736/CXLIII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomoś

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, położonej w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, oznaczonej numerem:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
23 lipca 2021

24 lipca - Święto Policji

Z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji składamy serdeczne podziękowania za odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego.

Dziękujemy za to, że zawsze jesteście gotowi do niesienia pomocy – za Wasz trud i poświęcenie. Niech służba ludziom stanowi dla Was motywację do dalszej pracy, a wykonywane obowiązki będą zawsze powodem do satysfakcji.

Życzymy sukcesów, poczucia stabilizacji zawodowej, zdrowia, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności każdego dnia.

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Wicestarosta Lubliniecki
Tadeusz Konina

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Olczyk

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
23 lipca 2021

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczonej na mapie 6 obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowanej budynkiem byłego szpitala i budynkiem gospodarczym.

Prezentacja obiektu: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-budynek-w-centrum-miasta-w-lublincu-kontakt-34-351-05-37-lub-34-351-05-10.php 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
20 maja 2021

Czy służba zdrowia potrzebuje nowych specjalistów?

Czas pandemii jeszcze bardziej uwidocznił brak wykwalifikowanej kadry medycznej. Jako odpowiedź na to zapotrzebowanie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło do kształcenia zawód opiekuna medycznego z rozszerzonymi kwalifikacjami. Od 1 września kształcenie w tym zawodzie będzie możliwe tylko w szkolnictwie policealnym. Oznacza to, że zawód ten nie będzie dostępny dla osób z wykształceniem podstawowym lub branżowym (zawodowym).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
21 lipca 2021

Pamiętaj! Udział w Narodowym Spisie Powszechnym to Twój obowiązek

Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br. 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
20 lipca 2021

Lublinieccy policjanci uczcili swoje święto

15 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości 27 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie policyjne. Uroczystości z okazji Święta Policji, które przypadają 24 lipca - w rocznicę istnienia Policji Państwowej - honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
16 lipca 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Pikniku Rodzinnego

W dniu 12 lipca 2021 r. do Zarządu Powiatu w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Oldbojów Orła Pawonków na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Pikniku Rodzinnego.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
15 lipca 2021

Zaproszenie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej

Zachęcamy do zgłoszenia udziału w zajęciach oferowanych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Program realizowany jest w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14. Skierowany jest do osób pełnoletnich, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Warsztaty prowadzone są od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
9 lipca 2021

Środki ochrony osobistej dla podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała do Starostwa Powiatowego w Lublińcu środki ochrony osobistej o łącznej wartości ponad 180 tys. zł. Środki trafią do 27 podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które działają na terenie powiatu lublinieckiego. Płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice i fartuchy medyczne przekazane zostaną ośrodkom w związku z panującą pandemią koronawirusa.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Poniedziałek
5 lipca 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348