Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Mamy zabezpieczony tlen

W związku z jutrzejszym uruchomieniem oddziału covidovego  przy Szpitalu Powiatowym w Lublińcu wymieniono na większy zbiornik na tlen medyczny. Obecnie zbiornik mieści dwa tysiące litrów schłodzonego skroplonego tlenu, zasila - poprzez instalację tlenową - oddział covidowy, OIOM i Izbę Przyjęć. Przy pełnym obłożeniu oddziałów i pracy wszystkich respiratorów tej pojemności zbiornik wystarczy na ok. 4 doby.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
25 marca 2021

Ogólnopolska awaria systemu SI CEPIK 2

W związku z ogólnopolską awarią systemu Cepik 2.0 w dniu dzisiejszym (tj. 25.03.2021 r.) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy JEST UTRUDNIONE.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Czwartek
25 marca 2021

Za nami XVII sesja Rady Powiatu

W środę, tj. 24 marca – za pomocą środków porozumiewania się na odległość – odbyła się XVII sesja Rady Powiatu. Program posiedzenia obejmował 45 punktów. Jednym
z najistotniejszych było podjęcie uchwały w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą,
w rodzaju świadczenia szpitalne oraz uchwały w sprawie zwiększenia ryczałtu dla Szpitala Powiatowego w Lublińcu w związku z niepokrywaniem przez NFZ kosztów leczenia pacjentów. Powyższe uchwały stanowią kontynuację wyrażonego w 2019 roku przez Zarząd Powiatu w Lublińcu sprzeciwu wobec 20-letniej praktyki finansowego pogrążenia szpitali powiatowych. Wicestarosta Tadeusz Konina wnikliwie przedstawił analizy finansowania przez NFZ oddziałów szpitala, z których jednoznacznie wynika jak rażąco niedofinansowana jest w Polsce i w powiecie ochrona zdrowia. Starosta Joachim Smyła podsumował rozważania i dyskusję radnych oraz podkreślił, że przygotowanie reformy, która z założenia miałaby poprawić obecną sytuację ochrony zdrowia, powinno stanowić wieloetapowy proces, nad którym pracowaliby nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, ale i także przedstawiciele samorządów powiatowych oraz podmiotów leczniczych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
24 marca 2021

Pozytywnie oceniona działalność lublinieckiej policji

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Lublińcu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu za rok ubiegły.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
24 marca 2021

Łóżka covidowe również na Pediatrii

Wzrost zakażeń SARS-CoV-2 wśród dzieci jest faktem. Dlatego  - w ramach 22 łóżek, które od 26 marca uruchamia Szpital Powiatowy w Lublińcu znajdą się również łóżka na Oddziale Pediatrycznym. Zostaną tutaj utworzone trzy strefy: strefa dla dzieci niezakażonych SARS-CoV-2, strefa dla dzieci zakażonych oraz strefa buforowa, gdzie będą przebywały dzieci, które są diagnozowane pod kątem zakażenia koronawirusem. Ważną informacją jest fakt braku jakiegokolwiek kontaktu pomiędzy tymi strefami, zarówno dzieci jak i rodziców oraz personelu. Nie ma więc możliwości transmisji wirusa pomiędzy salami chorych. Rodzice przez cały czas hospitalizacji dziecka mogą przebywać razem z nim.

Jeżeli Twoje dziecko ma niepokojące objawy dzwoń!

Oddział Pediatryczny -  (34) 350 63 50

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Środa
24 marca 2021

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - od 20 marca 2021 roku będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa.

Nowe zasady bezpieczeństwa

Informacje dostępne są również na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
19 marca 2021

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Orzechowej, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Orzechowej, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczonej numerem:

Prezentacja obiektu: Link

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
19 marca 2021

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 22. Oferty można składać do dnia 7.04.2021 r. do godz. 15.00.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Środa
17 marca 2021

Docenieni za rozwój krwiodawstwa i promocję zdrowia

Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” wręczone zostały dzisiaj dla członków zarządu Klubu HDK „Commando” z Lublińca. Wyróżnienia te zostały  przyznane przez Ministra Zdrowia za wkład i rozwój krwiodawstwa oraz promocję zdrowia na Ziemi Lublinieckiej. Z rąk przewodniczącego Rady Powiatu - Krzysztofa Olczyka i członka Zarządu Stowarzyszenia HDK „Legion” - Jarosława Schnobera otrzymali je: chorąży Marcin Kubanek - zastępca dowódcy Zakładu Karnego Herby Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu, podharcmistrz  Piotr Widera -  rzecznik prasowy Hufca ZHP Lubliniec oraz kapral Maciej Dąbrowski, żołnierz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach. Kapitan Piotr Ciwiński -  zastępca kierownika działu ochrony Zakładu Karnego Herby Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu otrzymał natomiast odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Środa
17 marca 2021

Przysmaki Jana Pawła II w nowoczesnym ujęciu

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu, dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, w 100. rocznicę Jego urodzin oraz 15. rocznicę śmierci, zrealizowano projekt edukacyjny pn. „Przysmaki Jana Pawła II w nowoczesnym ujęciu”. Istota projektu polegała m.in. na sporządzaniu przez uczniów ze szkół ponadpodstawowych wybranych przysmaków Jana Pawła II w nowoczesnym ujęciu, z wykorzystaniem technik kuchni molekularnej, w ramach zajęć gastronomicznych i szkolnego kółka, serwowaniu ich w zaskakujących formach lub z nowymi dodatkami oraz na pogłębianiu wiedzy uczniów dotyczącej Jana Pawła II i przybliżaniu im postaci papieża.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
16 marca 2021

8 milionów na minusie! To wstępny wynik finansowy Szpitala Powiatowego w Lublińcu za rok 2020

Publiczna ochrona zdrowia jest rażąco niedofinansowana. Co to oznacza? Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa rzeczywistych kosztów leczenia pacjentów. Przykładowo oddział wewnętrzny w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości 332 tysiące złotych, natomiast koszty funkcjonowania tego oddziału to 520 tysięcy złotych. Oddział położniczo-ginekologiczny otrzymuje miesięcznie 189 tysięcy złotych, a ponosi koszty w wysokości 450 tysięcy złotych. Powiat, chcąc zabezpieczyć możliwość leczenia szpitalnego dla mieszkańców finansuje ich leczenie o kwotę, której nie pokrywa NFZ. W roku 2020 to 8 milionów złotych!

Odbywa się to kosztem nas wszystkich. Obcięte zostały inwestycje w szkołach i pozostałych placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Wtorek
16 marca 2021

Szczepienia osób z grupy „0"

W tym tygodniu, w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu,  istnieje możliwość zaszczepienia osób z grupy „0", które dotychczas nie zdecydowały się na to. Przypomnijmy,  do tzw. grupy "0"- należą: osoby wykonujące zawód medyczny lub pracujące w podmiocie leczniczym, wykonujące zawód medyczny w ramach działalności medycznej jako praktyka zawodowa, farmaceuci i technicy farmacji, osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (szczegółowy spis -  Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 poz.91W razie pytań podajemy numer telefonu do punktu szczepień

735 – 208 – 038

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Poniedziałek
15 marca 2021

Jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych powiatów w województwie śląskim

Powiat Lubliniecki jest jednym z najbezpieczniejszych powiatów w województwie śląskim. Liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 na 10 tys. mieszkańców nie przekracza 2,3 przypadków (1,97 w dniu dzisiejszym). Największa liczba zakażeń w województwie występuje w powiecie żywieckim, bielskim oraz w powiecie Mysłowice, gdzie liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców przekracza 10 przypadków.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
12 marca 2021

Akcje charytatywne dla Kordiana

Zachęcamy do wsparcia akcji charytatywnej pn. „Uszyj torbę dla Kordiana”. Przedsięwzięcie zorganizowano, aby wspomóc zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia Kordiana Lewandowskiego, które przekraczają realne możliwości rodziny chłopca.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
10 marca 2021

Szpital Powiatowy pracuje i przyjmuje pacjentów w normalnym trybie

Szpital Powiatowy w Lublińcu w obecnej chwili pracuje i przyjmuje pacjentów w normalnym trybie, zabiegi nie są odwoływane.

Jeżeli będzie taka potrzeba wznowione zostanie funkcjonowanie oddziału covidowego.

W województwie śląskim – jak poinformował na wczorajszej wideokonferencji wojewoda Jarosław Wieczorek – rośnie liczba zakażeń i liczba zajętych łóżek covidowych. Atutem jest fakt, iż kadra medyczna jest w większości zaszczepiona. Niekorzystnym zjawiskiem natomiast jest to, iż na oddziały covidowe trafiają coraz młodsze osoby. Ze środowisk medycznych płynie apel o jak najszybsze zgłaszanie się do lekarzy osób, które zaobserwowały u siebie niepokojące objawy.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Środa
10 marca 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348