Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

PILNE!
WCZORAJ „NIE” DZISIAJ „TAK”

Jest zgoda sanepidu na naukę zdalną w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza i Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
15 października 2020

PILNE!!
NIE sanepidu na naukę zdalną

Zarząd Powiatu ponownie - biorąc pod uwagę sygnały płynące od dyrektorów szkół, m.in. o dziewięciu klasach w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza i jednej klasie w ZSO-T przebywających na kwarantannie i w pełni identyfikując się z obawami o zdrowie i życie zarówno uczniów jak i nauczycieli – wyraził swoje poparcie dla systemu nauki w formie zdalnej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
14 października 2020

Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wyrazy uznania wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty za codzienną pracę wkładaną w wykształcenie młodego pokolenia.

Życzymy, aby każdego dnia byli Państwo otaczani szacunkiem i uznaniem ze strony uczniów i rodziców, a entuzjazm oraz pasja zawsze zwyciężały z trudami dnia codziennego.

Dziękujemy za wysiłek, dzięki któremu dzieci i młodzież mogą odnajdywać wartości, które w przyszłości pozwolą im na realizację swoich marzeń i planów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
14 października 2020

Wideokonferencja z dyrektorami szkół

Podczas dzisiejszej wideokonferencji z dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki wicestarosta Tadeusz Konina oraz sekretarz powiatu Sylwia Fronczek - w imieniu Zarządu Powiatu - złożyli życzenia w związku z przypadającym jutro Dniem Edukacji Narodowej, podziękowali również za pracę w trudnym czasie pandemii.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
13 października 2020

Kwarantanna w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w związku ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem u 2 uczniów klasy II Technikum – zgodnie z zaleceniem sanepidu – uczniowie tej klasy do 16 października br. objęci są kwarantanną i realizują obowiązek nauczania w systemie zdalnym.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
13 października 2020

Kwarantanna w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID-19 u jednego z nauczycieli uczniowie dziewięciu klas (6 – Liceum Ogólnokształcącego i 3 Technikum) zostali skierowani na kwarantannę. Dyrekcja szkoły, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wdrożyła w szkole od dnia 12 do 16 października 2020 r. nauczanie hybrydowe, a dla wszystkich uczniów objętych kwarantanną nauczanie zdalne na platformie MS Teams.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
13 października 2020

Dzień Ratownictwa Medycznego

W tym szczególnym, trudnym okresie – pandemii koronawirusa - z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego pragniemy podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia za codzienny trud wykonywanej pracy na rzecz drugiego człowieka.

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków i radości płynącej z pomocy potrzebującym.

Praca, którą Państwo wykonujecie jest szczególna, pełna poświęceń, zaangażowania oraz wymaga bardzo wysokich kwalifikacji. Ratując ludzkie życie, ratujecie najcenniejszy dar.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
13 października 2020

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, oznaczonej na mapie 7 Molna obręb Ciasna jako działka nr 101/6, o powierzchni 8,5589 ha (rodzaj użytków: dr 0,1660 ha, LsIV 7,4143 ha, B-LsIV 0,9786 ha) zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00034064/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowanej budynkiem pałacowym i budynkiem gospodarczym. Działka posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu.

Prezentacja obiektu: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-przepiekny-zespol-palacowo-parkowy-w-ciasnej-kontakt-34-351-05-37-lub-34-351-05-10.php

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
13 października 2020

Jeżeli miałeś pobrany wymaz sprawdź wynik na stronie

covid19.gyncentrum.pl/sanepid/

Jeżeli dostałeś sms-a z prośbą o zainstalowanie aplikacji ProteGO Safe, najprawdopodobniej masz wynik pozytywny na obecność koronawirusa. Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem POZ.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
9 października 2020

Turniej szachowy o „Złotą Wieżę”

W dniach od 27 września do 2 października w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku odbył się 62. Ogólnopolski Masowy Turniej Szachowy LZS o Złotą Wieżę.

W rozgrywkach wzięło udział 14 czteroosobowych drużyn z całej Polski. Podczas turnieju zawodnicy rozegrali 9 partii szachów klasycznych. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie oraz Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Zawody udało się zorganizować dzięki wsparciu pozyskanemu z Ministerstwa Sportu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Starosta Lubliniecki Joachim Smyła oraz Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura.

 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
7 października 2020

Transmisja online z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. płk. J. Szymały 3 w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego”.

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego powodu ograniczenia w działaniu Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Terminy planowanych transmisji online, jakie będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłaszane będą na bieżąco na stronie internetowej urzędu. 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
7 października 2020

Mieszkanka powiatu wystąpiła w sali obrad Senatu podczas VI Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Od października 2015 roku jedną z form informowania polityków i opinii publicznej o problemach seniorów jest organizacja posiedzeń Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jest to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych uczestniczące w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów. 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
7 października 2020

Transmisja online z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.

„Adaptacja pomieszczeń na pracownie do zajęć gastronomicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach przy ul. Lublinieckiej 10/12 w Herbach w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”.

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego powodu ograniczenia w działaniu Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Terminy planowanych transmisji online, jakie będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłaszane będą na bieżąco na stronie internetowej urzędu. 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
6 października 2020

"Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery" - projekt w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych

1 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu zainaugurowany został kolejny projekt zatytułowany „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery”. Zadanie realizowane będzie w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” POWER VET dla uczniów technikum hotelarskiego. Projekt realizowany będzie w trzech wyjazdach, po 16 osób każdy. Partnerami szkoły są luksusowe, sprawdzone hotele, w których młodzież odbywa praktyki od dwóch lat.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
6 października 2020

Święto Seniorów

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Na terenie powiatu lublinieckiego działa wiele stowarzyszeń skupiających seniorów, prężnie działają Uniwersytety Trzeciego Wieku, m.in. w Lublińcu i Koszęcinie, seniorzy uczestniczą w wykładach, jeżdżą na rajdy rowerowe, zwiedzają świat. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko aktywnie uczestniczyć w życiu, ale również zdobywać wiedzę i rozwijać się.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
1 października 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348