Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Przewodnik po szkołach ponadpodstawowych

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych już niebawem będą musieli dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia. Kolejny etap edukacji powinien umożliwiać zdobycie wykształcenia, które pozwoli na realizację wymarzonej ścieżki zawodowej. Powiat lubliniecki wydał przewodnik po szkołach ponadpodstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Przewodnik dostępny jest również w wersji drukowanej (Wydział Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu). Zapraszamy do lektury!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
6 maja 2020

Stabilizuje się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej na Kochcickiej

Dobre informacje płyną z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu. Na oddziale „A”, gdzie zarażonych było 19 pensjonariuszy, po przeprowadzonych testach dodatnie wyniki wystąpiły u 4 osób, 15 mieszkańców jest więc zdrowych. Opiekę – zarówno nad zdrowymi jak i chorymi osobami – sprawują pracownicy DPS-u, trzech wolontariuszy z NINIWY i trzech księży, misjonarzy Oblatów NM. Jak informuje nas dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Kozioł - mieszkańcy mają zapewnioną opiekę na wystarczającym poziomie. Opiekunowie wymieniają się, co daje im możliwość na odpoczynek. Zapewniona jest również dostateczna ilość środków ochrony osobistej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 maja 2020

X SESJA RADY POWIATU

W związku z panującą pandemią koronawirusa, czwartkowa sesja Rady Powiatu odbyła się poprzez korespondencyjne głosowanie radnych, którego wyniki przedstawił Przewodniczący Rady podczas transmisji online. W ten sposób podjęto trzy uchwały.

Jedną z nich była uchwała w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Koszęcinie przy ul. Św. Wawrzyńca 2, poprzedzona uchwałą z sesji grudniowej - w sprawie zamiaru likwidacji wspomnianego Domu Dziecka. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 – podjęta w związku ze złożonym wypowiedzeniem obecnego Dyrektora. Ostatnia uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Lublinieckiemu w 2020 roku na ich realizację, ustaliła kwoty na poszczególne zadania w ramach rehabilitacji społecznej i została podjęta jednogłośnie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
5 maja 2020

Tarcza antykryzysowa COVID-19

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
28 kwietnia 2020

Stabilna sytuacja w Zameczku

Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” jest stabilna – poinformowała o tym dyrektor placówki Dagmara Imiołczyk. – Obecnie w placówce przebywa 68 osób, zarażonych jest 19 pensjonariuszy, 4 osoby przebywają w szpitalu. Mieszkańcy są pod opieką 12 osób, w tym 3 wolontariuszy z NINIVY i jednego księdza.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
29 kwietnia 2020

Oświadczenie Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Lublinieckiego

Drodzy mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego

W związku z panującą pandemią i dużą ilością osób zarażonych koronawirusem na terenie powiatu lublinieckiego podjęliśmy intensywne działania, tak aby walka z koronawirusem była skuteczna.

Nie mogliśmy dłużej czekać na centralne działania, ponieważ sytuacja stawała się dramatyczna, wiele osób przebywało w kwarantannie, oczekując na przedłużającą się procedurę badań.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 kwietnia 2020

Drodzy Strażacy…

Z okazji Waszego święta pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków oraz poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia mieszkańców powiatu lublinieckiego.

Życzymy bezpiecznej służby oraz nieustającej opieki Waszego patrona - Świętego Floriana. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 maja 2020

Dzisiaj kapłani - Misjonarze Oblaci NM-ruszyli do pomocy w opiece nad pensjonariuszami w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

Są to: jeden oblat – ojciec Sylwester oraz dwóch salwatorianów – ojcowie Maciek i Wojtek. Kapłani pracować będą na oddziale, na którym przebywają osoby zarażone koronawirusem.
Na dzień dzisiejszy w DPS-ach na terenie całego kraju posługuje już prawie 90. zakonników, kolejnych 40. pozostaje w gotowości. Spośród sióstr zakonnych zaangażowanych jest ponad 400 wolontariuszek.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Sobota
2 maja 2020

Dziękujemy wolontariuszom z NINIWY!

W opiece nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” i przy ul. Kochcickiej w Lublińcu pomagają nam wolontariusze z NINIWY, sześć młodych osób, m.in. z Bydgoszczy, Lublińca, Mikołowa i Siemianowic Śląskich.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
29 kwietnia 2020

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

W dniu 30 marca 2020 r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
11 maja 2020

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim szyje maseczki

W okresie od 20 do 24 kwietnia ponad dwa tysiące maseczek uszytych w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim zostało przekazanych potrzebującym. Maseczki trafiły za pośrednictwem Urzędów Gmin w Ciasnej i Pawonkowie do mieszkańców tych gmin. Maseczki otrzymali również pracownicy Domu Dziecka w Sowczycach. Ostatnią partię przekazano inicjatywie społecznej "Pomoc Koronowirus Lubliniec", która przekazuje je miejscowym placówkom ochrony zdrowia i lokalnej społeczności.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
28 kwietnia 2020

Pomoc Powiatu dla przedsiębiorców w czasie epidemii

Zarząd Powiatu w Lublińcu, uchwałą z dnia 31 marca 2020 r. z późn. zm. zdecydował o udzieleniu bonifikaty w wysokości do 90% miesięcznej stawki czynszu na wynajmowanie lokali oraz wydzierżawienie powierzchni użytkowych położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 9 oraz przy ul. Paderewskiego 7 na czas obowiązywania stanu epidemii. Podmioty, które są dzierżawcami lub najemcami nieruchomości Powiatu Lublinieckiego mogą składać do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wnioski do dnia 10 każdego miesiąca jeżeli dalej będzie obowiązywał stan epidemii.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
24 kwietnia 2020

Koronawirus w domach pomocy społecznej

Powiat lubliniecki domami opieki stoi

W powiecie lublinieckim działa wyjątkowo dużo domów pomocy społecznej: DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu z filią w Koszęcinie, DPS Dom Kombatanta przy ul. Cyrana w Lublińcu, DPS „Zameczek” przy ul. GPP 2 w Lublińcu, Gminny Dom Pomocy w Herbach oraz prywatne placówki w Woźnikach i Koszęcinie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
22 kwietnia 2020

Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" zarażony, ale radzimy sobie

Zakażenie koronawirusem wykryto u pracownika placówki, który niezwłocznie poinformował o tym fakcie swojego pracodawcę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 73 pensjonariuszy i 11 pracowników objętych zostało kwarantanną i pozostawało na terenie placówki. Osoby te oczekiwały na pobranie wymazów, które – jak poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – można wykonać dopiero po 7 dniach, ponieważ dopiero wtedy analizy próbek przyniosą najbardziej wiarygodny wynik. Obecnie zakażenie koronawirusem wykryto u 16 osób, dwie z nich wczoraj (21 kwietnia) przewieziono do szpitala zakaźnego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
22 kwietnia 2020

Nowe terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Starosta Lubliniecki informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568) zostały przesunięte za 2020 r. terminy opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu i opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Nowe terminy przedstawiają się następująco:

 • roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;
 • roczną opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
15 kwietnia 2020
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348