Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Matura 2020 inna niż zwykle…

Tegoroczne matury po raz pierwszy w historii nie odbędą się w maju. Absolwenci szkół ponadpodstawowych już w marcu stanęli przed wielką niewiadomą w związku z ogłoszonym w kraju początkowo stanem zagrożenia epidemicznego, a później epidemii. Jedno było wtedy pewne – matury będą miały nietypowy przebieg.

Dopiero 24 kwietnia, kiedy maturzyści oficjalnie kończyli edukację, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podał do publicznej wiadomości harmonogram tegorocznych egzaminów, które rozpoczną się 8 czerwca pisemnym sprawdzianem wiedzy z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniów czeka egzamin z matematyki, a także języka obcego. Następnie odbędą się sprawdziany wiedzy z innych przedmiotów. Ostatnie zostały zaplanowane na dzień 29 czerwca.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
15 maja 2020

ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
28 maja 2020

Cześć Jej pamięci

Zarząd Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublińcu z przykrością zawiadamia, że w dniu 10.05.2020 roku odeszła na wieczną wartę w wieku 86 lat st. sierż. Halina Matera - Wiceprezes ZWiRWP w Lublińcu, Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Katowicach, Prezes Zarządu Miejskiego LOK w Lublińcu.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również Jej zaangażowanie w działalność Zespołu „WIARUS” za przekazywanie chlubnej tradycji pieśni żołnierskiej i patriotycznej.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi dla ZWiRWP.
Żegnając Ją kierujemy wyrazy współczucia i głębokiego żalu Rodzinie śp. Haliny.

Cześć Jej pamięci

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
14 maja 2020

Powiat Lubliniecki pozyskał 167.000 zł na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z projektu „Śląskie Pomaga”

Powiat Lubliniecki pozyskał 167.000 zł na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w walce i przeciwdziałaniu epidemii COVID-19. Pieniądze pochodzą z projektu „Śląskie Pomaga”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie otrzymają prowadzone przez Powiat Lubliniecki DPS „Zameczek”, DPS „Dom Kombatanta” oraz DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, które dzięki udziałowi w projekcie zakupią przede wszystkim sprzęt ochrony osobistej typu maseczki, rękawiczki, gogle, kombinezony, przyłbice, itp. Powiat Lubliniecki bierze udział w projekcie „Śląskie pomaga” jako jeden z partnerów, natomiast liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
12 maja 2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

wszystkim wykonującym ten wyjątkowy oraz szlachetny zawód pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalną i pełną uznania pracę oraz trud wspierania pacjentów w codziennych zmaganiach z chorobą.

W tym roku Wasze święto ma szczególny charakter, cały świat z wielką determinacją i odwagą walczy z pandemią koronawirusa. To Wy jesteście na pierwszej linii tej walki i jak zawsze z pełnym poświęceniem, dbacie o życie oraz bezpieczeństwo chorych i podopiecznych. Wasze zrozumienie sytuacji - w jakiej znajdują się potrzebujący pomocy - jest wyrazem godnym najwyższego uznania uczuć, które cechować powinny każdego człowieka.

Życzymy dużo zdrowia, nieustającej satysfakcji, wsparcia i dobra płynącego od doceniających Wasz trud i poświęcenie ludzi. Życzymy również odwagi i wytrwałości w tym trudnym dla całego świata czasie.

 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
12 maja 2020

Zarząd Powiatu dziękuje wolontariuszom z NINIWY i Ojcom Oblatom za współpracę w czasie epidemii

To, co zrobiliście jest wyjątkowe! Ta wyjątkowość ukrywa się w pokornym, skrytym służeniu drugiemu człowiekowi, w tym wypadku ludziom chorym, zdanym tylko na pomoc opiekunów. W czasie, kiedy nasz kraj spowiła epidemia koronawirusa, a sytuacja w domach pomocy społecznej, również w tych, dla których powiat lubliniecki jest organem prowadzącym, stawała się dramatyczna, zdecydowaliście się na bezinteresowną pomoc przy opiece nad pensjonariuszami. Wasze ogromne zaangażowanie jest świadectwem wrażliwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Za to dziękujemy!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Pomogli jednostkom Powiatu Lublinieckiego w walce z koronawirusem

„Wdzięczność jest pamięcią serca”

Phil Bosmans

Dziękujemy instytucjom i firmom, które pomogły jednostkom Powiatu Lublinieckiego w walce z koronawirusem:

 • Adamed Pharma S.A.,
 • Agencja Ochrony „Ronin”,
 • Agencja Rezerw Materiałowych,
 • Apteka Eliksir w Lublińcu,
 • Colonia Trans A. Materan, M. Materan,
 • CRJ Rafał Janik,
czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
21 kwietnia 2020

W "Zameczku" czekamy na ostatnie wyniki testów

Powoli wracamy do normalności – powiedziała nam Dagmara Imiołczyk - z-ca dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – czekamy jeszcze na dwa wyniki testów naszych mieszkańców i – jeżeli okażą się one negatywne – to będę mogła powiedzieć, że wszyscy są zdrowi. Obecnie mieszkańcami opiekuje się 7 pracowników placówki i 3 księży. Nasi pracownicy stanęli na wysokości zadania i w tej trudnej sytuacji, w której normalną sprawą jest towarzyszący tej pracy strach i niepewność – nie zostawili swoich podopiecznych. To budujące, że właśnie z takimi ludźmi pracuję. Teraz, w momencie, kiedy część załogi będzie mogła wyjść do swoich domów po długim okresie przebywania na terenie placówki słyszę „pani dyrektor, teraz będzie ciężko stąd wyjść, wrócić do tamtego życia. Na początku było ciężko, baliśmy się, trzeba było jakoś to wszystko sobie poukładać w głowie, teraz jesteśmy silniejsi o te doświadczenia”.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Wzrosła liczba chorych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej

W DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem. Jak informuje nas Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – Ilona Kozioł – dodatni wynik testów stwierdzono u 42 osób. 38 osób przebywa w placówce, natomiast 4 osoby są w szpitalu. U osób przebywających w ośrodku – na szczęście – przebieg choroby ma łagodny charakter, nie gorączkują, nie wykazują też innych niepokojących objawów. Pensjonariuszami zajmuje się 9 pracowników tej placówki, 3 wolontariuszy i 3 księży.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Inicjatywa „wymazobusów” nie jest zagrożona

Inicjatywa „wymazobusów” nie jest zagrożona - poinformował o tym wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina. To zbyt istotny projekt, tu liczy się zdrowie i życie mieszkańców. Nie pozwolimy na to, żeby w takim momencie licytować się o kilka procent kosztów ponoszonych w związku z pobieraniem wymazów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
6 maja 2020

Serdeczne podziękowanie dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu i Pana Starosty, Joachima Smyły

Dostaliśmy podziękowania z NINIWY! Działamy razem! Wierzymy, że "... jeszcze będzie przepięknie jeszcze będzie normalnie.... "

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Współpraca z NINIWĄ i Oblatami w czasie epidemii

W opiece nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” i przy ul. Kochcickiej w Lublińcu pomagają nam wolontariusze z NINIWY i kapłani – Misjonarze Oblaci NM, sześć młodych osób – studentów i sześciu zakonników. Przyjechali do nas z całej Polski, m.in. z Nowej Słupi, Bydgoszczy, Lublińca, Mikołowa, Katowic i Siemianowic Śląskich. Po odbyciu szkolenia m.in. z odpowiedniego używania kombinezonów, odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony osobistej pracują codziennie z osobami w domach pomocy społecznej. Współpraca z NINIWĄ możliwa jest dzięki o. Tomaszowi Maniurze OMI, który odpowiedział na nasz apel i koordynuje tą akcją.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Podziękowania dla HUBERTUS w Lublińcu za okazaną pomoc w walce z epidemią koronawirusa w powiecie lublinieckim

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w walce z epidemią koronawirusa w powiecie lublinieckim.

Podarowane maski ochronne zostały przekazane do placówek, instytucji i służb, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z panującą epidemią. Skuteczna walka z niebezpiecznym wirusem wymaga koncentracji wielu służb oraz mobilizuje do wytężonej współpracy. Wierzymy, że wzajemna pomoc oraz wsparcie połączone z odpowiedzialnością nas wszystkich przyczynią się do efektywnej walki z koronawirusem.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Przewodnik po szkołach ponadpodstawowych

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych już niebawem będą musieli dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia. Kolejny etap edukacji powinien umożliwiać zdobycie wykształcenia, które pozwoli na realizację wymarzonej ścieżki zawodowej. Powiat lubliniecki wydał przewodnik po szkołach ponadpodstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Przewodnik dostępny jest również w wersji drukowanej (Wydział Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu). Zapraszamy do lektury!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
6 maja 2020

Stabilizuje się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej na Kochcickiej

Dobre informacje płyną z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu. Na oddziale „A”, gdzie zarażonych było 19 pensjonariuszy, po przeprowadzonych testach dodatnie wyniki wystąpiły u 4 osób, 15 mieszkańców jest więc zdrowych. Opiekę – zarówno nad zdrowymi jak i chorymi osobami – sprawują pracownicy DPS-u, trzech wolontariuszy z NINIWY i trzech księży, misjonarzy Oblatów NM. Jak informuje nas dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Kozioł - mieszkańcy mają zapewnioną opiekę na wystarczającym poziomie. Opiekunowie wymieniają się, co daje im możliwość na odpoczynek. Zapewniona jest również dostateczna ilość środków ochrony osobistej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 maja 2020
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348