Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Informacja dotycząca danych osób poddanych kwarantannie i zarażonych wirusem SARS CoV-2 w Powiecie Lublinieckim

Z uwagi na duża dezinformację i zarzuty kierowane względem Starostwa Powiatowego oraz Urzędów Gmin przekazujemy do publicznej wiadomości informację otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, dotyczącą danych osób poddanych kwarantannie i zarażonych wirusem SARS CoV-2.

Od dnia 03.04.2020 r., na polecenie Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.04.2020 r., będą przekazywane do Urzędów Miast i Gmin tylko dane ilościowe w następującym  zakresie:

 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organu PIS,
 • liczba osób hospitalizowanych,
 • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni,
 • liczba ozdrowieńców,
 • liczba zgonów.

Dane będę przekazywane codziennie po godz. 14-tej. Wyżej wymienione dane zbiorcze będą publikowane na stronie internetowej PSSE w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
3 kwietnia 2020

Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Koszęcinie

W nocy z soboty na niedzielę (28/29 marca) decyzją lublinieckiego Sanepidu został odizolowany od świata Dom Pomocy Społecznej w Koszęcinie. Przyczyną był dodatni wynik testu stwierdzający obecność koronawirusa u jednej z pensjonariuszek placówki. W izolacji pozostawało 29 pensjonariuszek i dwóch pracowników. U większości osób pojawiła się wysoka gorączka i bardzo złe samopoczucie. Sytuacja była bardzo trudna ponieważ mijały kolejne godziny, a pensjonariuszki pozostawały pod opieką tylko dwóch pracowników, którzy razem z nimi objęci zostali kwarantanną i odizolowani od świata. Pozostali pracownicy Domu Pomocy Społecznej, którzy mieli kontakt z zakażoną osobą, również objęci zostali kwarantanną, pozostali natomiast złożyli zwolnienia lekarskie lub przeszli na opiekę nad dzieckiem. Starosta Lubliniecki wystosował wniosek do Wojewody Śląskiego o wsparcie pracowników obsługi DPS w zakresie obsługi pielęgniarskiej i opieki nad mieszkańcami tego ośrodka. Władze Powiatu o pomoc zwróciły się również do 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
3 kwietnia 2020

Błyskotliwa metafora, ujmująca puenta, dowcip płynący z gry słów…

Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu odbył się Ogólnopolski Konkurs Literacki „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków”, który adresowany był do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
29 kwietnia 2020

Komunikat nr 5 w sprawie załatwiania spraw w wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu od 27 marca 2020 roku

Informuje się petentów Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu, że zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami dot. przemieszczania się przez obywateli w przestrzeni publicznej, od dnia 27 marca 2020 roku, WSZYSTKIE sprawy, realizowane przez wydział, załatwiane będą WYŁĄCZNIE w systemie korespondencyjnym, zgodnie z następującymi zasadami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
26 marca 2020

Komunikat nr 4 w sprawie zmiany godzin pracy (7:30-13:30) Starostwa Powiatowego w Lublińcu od dnia 20 marca 2020 r.

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, informujemy o wprowadzeniu od dnia 20 marca 2020 r. zmienionych godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Urząd pozostaje czynny na zasadach określonych w Komunikatach Nr. 1 i Nr. 5 w godzinach 7:30-13:30. Powyższe ustalenia obowiązują do odwołania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
20 marca 2020

Komunikat nr 3 w sprawie wykazu numerów telefonów i adresów e-mailowych

W związku z ograniczonym dostępem do bezpośredniego załatwienia spraw w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w załączniku przedstawiamy informacje ułatwiające kontakt telefoniczny lub e-mail.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
13 marca 2020

Komunikat nr 1 o wprowadzeniu w budynkach Starostwa Powiatowego, zmian organizacji pracy związanej z obsługą interesantów obowiązujący od 16 marca 2020 roku

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje o wprowadzeniu w budynkach Starostwa Powiatowego przy ulicach Paderewskiego 7 oraz Sobieskiego 9, zmian organizacji pracy związanej z obsługą interesantów.

Z dniem 16 marca 2020r. wyłączona zostaje możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w Urzędzie.

Sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjną.

Istnieje również możliwość złożenia dokumentów (w zaklejonej kopercie) do wyłożonej na parterze budynku (wejście główne) skrzynki odbiorczej – (bez uzyskania potwierdzenia odbioru).

Szczegółowe procedury dotyczące funkcjonowania Wydziałów, w razie konieczności określone będą w odrębnych komunikatach.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
13 marca 2020

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Plakat przedstawia, jak postępować nie tylko podczas kwarantanny, ale także podczas zakupów, załatwiania spraw urzędowych, mówi o wsparciu dla seniorów oraz daje wskazówki, jak zachować się w przypadku podejrzenia zachorowania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
6 kwietnia 2020

Informacja dotycząca planowanych zabiegów ograniczenia liczebności populacji szkodliwych owadów leśnych

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
17 kwietnia 2020

Złóż wniosek i zapisz się na poradę prawną przez telefon

W związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lublinieckiego działają wyłącznie zdalnie. Mimo to wiele osób w dalszym ciągu poszukuje  istotnych informacji dotyczących: załatwiania różnych spraw urzędowych i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy "na koronawirusa", uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
9 kwietnia 2020

Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu lublinieckiego wraz z aktualnymi godzinami otwarcia w czasie pandemii

Zgodnie z zaleceniami Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury udostępniamy wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu lublinieckiego wraz z aktualnymi godzinami otwarcia.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
6 kwietnia 2020

Komunikat dla petentów wydziałów:

 • KOMUNIKACJI, DROGOWNICTWA I TRANSPORTU
 • GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I GOSPODARKI MIENIEM
 • BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
 • GEODEZJI I KARTOGRAFII

Kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z pandemią coronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, uprzejmie informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 roku załatwianie spraw wydziałów możliwe będzie wyłącznie po telefonicznym umówieniu się.

 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, DROGOWNICTWA I TRANSPORTU – tel. (34) 351 05 23
 • WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I GOSPODARKI MIENIEM – tel. (34) 351 05 37
 • WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY – tel. (34) 351 05 06
 • WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII – tel. (34) 351 05 29

Zwracamy się również z prośbą, żeby czynności, które nie wymagają wizyty w urzędzie załatwiać korespondencyjnie.

Powyższe ustalenia obowiązują do odwołania.

Zaznacza się, że osoby, które nie umówiły się na konkretny termin, nie będą załatwiane.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
12 marca 2020

Apel Starostwa Powiatowego w Lublińcu

Kierując się zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołującym chorobę COVID-19 (Koronawirus) apelujemy do mieszkańców o ograniczenie wizyt w budynkach Starostwa mieszczących się pod adresem: Lubliniec ul.Paderewskiego 7 oraz ul.Sobieskiego 9

W pierwszej kolejności prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub internetową.

Wykaz numerów kontaktowych:

Kancelaria: (34) 351 05 00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: (34) 350 60 10
Wydział Geodezji i Kartografii: (34) 351 05 29
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami: (34) 351 05 37
Wydział Budownictwa i Architektury: (34) 351 05 06
Wydział Komunikacji, Drogownictwa: (34) 351 05 12 (prawo jazdy), (34) 351 05 39 (rejestracja)
Wydział Ochrony Środowiska: (34) 353 35 63

Powyższe ustalenia obowiązują do odwołania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
12 marca 2020

Komunikat dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe i podmioty realizujące projekty finansowane ze środków otrzymanych w ramach zadań w trybie tzw. „małych grantów”, mające już podpisane stosowne umowy na realizację zleconych działań, których wykonanie staje się niemożliwe, ze względu na panującą sytuację, związaną z występowaniem koronowirusa, powinny niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Wydziału Kultury i Promocji – tel. kontaktowy 503-682-887, adres mailowy: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl.
Jednocześnie prosimy, aby zachować formę kontaktu telefonicznego lub/i e-mailowego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
23 marca 2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu będzie można dokonywać płatności tylko w sposób bezgotówkowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lublińcu będzie można dokonywać płatności tylko w sposób bezgotówkowy (za pomocą kart płatniczych).
Jednocześnie informujemy, że wpłat gotówkowych będzie można dokonywać w Banku PKO BP, znajdującym się obok budynku Starostwa Powiatowego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
11 marca 2020
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348