Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Pożar w budynku Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu

Wczoraj w godzinach porannych na strychu budynku Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu wybuchł pożar. Spłonął cały dach placówki, ogień objął również sale lekcyjne zlokalizowane na drugim piętrze budynku. W chwili obecnej Policja ustala przyczyny powstania pożaru.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
25 września 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 02.10.2020 r. godz. 9.45 skierowany do konsumentów wody z wodociągu Boronów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Boronów.

Pełna treść komunikatu w załączniku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
2 października 2020

Konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane realizacją zadań publicznych do konsultacji dotyczących przyjęcia „Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
1 października 2020

Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 - dnia 6-go października 2020 r., zawyją syreny

Informujemy, że w dniach 6 - 9 października 2020 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20. Jednym z elementów ćwiczenia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W pierwszym dniu ćwiczenia (6 października 2020 r.) w godzinach 8:00-10:00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
1 października 2020

Nowe połączenie relacji Lubliniec - Częstochowa - Lubliniec

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku siatka połączeń pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego zostanie poszerzona o nowe połączenie relacji Lubliniec – Częstochowa – Lubliniec (przez Herby, Blachownię). Na mocy zezwolenia Marszałka Województwa Śląskiego przewoźnik będzie wykonywał w dni robocze pięć par kursów dziennie. Szczegółowe informacje na temat rozkładu jazdy na tej linii znajdują się na portalu https://www.transportpowiat.pl/linia-nr-53-i170.html#kierunek 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
28 września 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 30.009.2020 r. godz. 13.15 skierowany do konsumentów wody z wodociągu Boronów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 28.09.2020 r. na terenie gminy Boronów w urzędzie Gminy ul. Dolna 2 oraz w Szkole Podstawowej ul. Poznańska 2 zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Boronów.

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej Boronów nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
30 września 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 24.09.2020 r. godz. 15.00 skierowany do konsumentów wody z wodociągu Lubockie-Ostrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Lubockie-Ostrów.

Pełna treść komunikatu w załączniku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
28 września 2020

I Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich U15 Dziewcząt

W miniony weekend na Stadionie Miejskim w Lublińcu odbył się długo wyczekiwany turniej piłkarski. Rozgrywki na wysokim poziomie przyniosły przybyłym na stadion kibicom wiele radości. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
28 września 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 23.09.2020 r. godz. 12.00 skierowany do konsumentów wody z wodociągu Lubockie - Ostrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 21.09.2020 r. na terenie gminy Kochanowice zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
23 września 2020

I Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich U15 Dziewcząt w Lublińcu

W dniach 26.09.2020 r. – 27.09.2020 r. na Stadionie Miejskim w Lublińcu odbędzie się I turniej eliminacyjny Kadr Wojewódzkich dziewcząt U15 do reprezentacji Śląska. W związku z panującą sytuacją epidemiczną wydarzenie, którego organizatorem jest Śląski  Związek Piłki Nożnej, zorganizowane zostanie w oparciu o obowiązujące wytyczne. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
21 września 2020

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: środki pieniężne w kwocie 1200 zł

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908 t.j.), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

Środki pieniężne w kwocie 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Termin do odbioru rzeczy: 24.04.2022 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
29 września 2020

Psychoterapeuta, pedagog i coach nowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej

Nowym – wybranym w konkursie – dyrektorem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu został Ryszard Spychalski.  Psychoterapeuta, pedagog, coach. Jak mówi – przez całą drogę zawodową pracował z ludźmi, a jego głównym narzędziem pracy jest słowo oraz dobry kontakt, cechujący się indywidualnym podejściem do każdego człowieka.  Pełnił funkcję dyrektora w DPS w Mościszkach, pracował również jako terapeuta w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego i ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadził szkolenia z zakresu psychiatrii, pomocy społecznej oraz pracy ze stresem.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
18 września 2020

Laptopy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Powiat lubliniecki realizując projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupił kolejne laptopy, które przekazane zostały uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu.

W dniu dzisiejszym starosta Joachim Smyła wraz z wicestarostą Tadeuszem Koniną - podczas spotkania - przekazali na ręce Danuty Jakubiszyn dyrektor ośrodka 12 szt. laptopów, które ułatwią proces edukacji w placówce. Komputery zostały zakupione w związku z panującą sytuacją epidemiczną i w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego, posłużą w nauczaniu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
17 września 2020

Powiatowe inwestycje

W ostatnich miesiącach udało się zakończyć inwestycję, która polegała na  przebudowie dróg powiatowych 2348 S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu. W ramach tego zadania nałożona została nowa nawierzchnia bitumiczna, oświetlone zostały przejścia dla pieszych, powstały chodniki i ścieżka rowerowa na odcinku ok 300 m. Przy przedszkolu na ul. Hajdy Wawrzyńca powstał parking oraz przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem. Ogólny koszt tego zadania wyniósł 4 256 736,44 zł, z czego 2 004 290,69 zł udało się pozyskać ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota 1 480 067,26 zł pochodziła ze środków Gminy Lubliniec, natomiast kwota 772 378,49 zł to wkład własny Powiatu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
18 września 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 11.09.2020 r. godz. 14.45 skierowany do konsumentów wody z wodociągu Lubockie - Ostrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Lubockie-Ostrów.

Pełna treść komunikatu w załączniku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Sobota
12 września 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348