Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Podziel się krwią w wakacje

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów zapraszają samorządowców, pracowników urzędów oraz mieszkańców powiatu do udziału w letniej akcji krwiodawstwa. Jej celem jest uzupełnienie zapasów krwi, które przez panującą epidemię oraz trwające wakacje znacząco się uszczupliły.

W ramach akcji 5, 11 i 28 sierpnia w godzinach od 900 do 1500 na Rynku Głównym w Lublińcu zorganizowany zostanie mobilny punkt poboru krwi. Więcej informacji o akcji na stronie internetowej: https://rckik-katowice.pl/ lub https://silesia.org.pl/.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
3 sierpnia 2020

Interna znowu działa

Po 16 tygodniach zawieszenia dziś wznowił działalność Oddział Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Lublińcu. Oddział dysponuje 35 łóżkami, w ubiegłym roku przeprowadzono remont oraz zakupiono wyposażenie i aparaturę medyczną za ponad 3 miliony złotych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
1 lipca 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały nr 436/LXXXV//2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 15 lipca 2020 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, położonej w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, oznaczonej numerami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
31 lipca 2020

PILNE! 624 000 zł na szpital i 1 433 269 zł na inwestycje w powiecie!

W piątek, 26 czerwca br. odbyło się spotkanie, podczas którego przekazano środki - pozyskane przez powiat lubliniecki - na rzecz wsparcia w zakresie transportu medycznego oraz wyposażenia Izby Przyjęć. Dofinansowanie w kwocie 624 000 złotych pochodzi z solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia a kwota 1 433 269 zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Środki wydatkowane zostaną m.in. na zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym, modernizację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku Izby Przyjęć. Zakupiony zostanie również agregat prądotwórczy i  wyposażenie medyczne dla potrzeb Izby Przyjęć: wózki transportowe, kardiomonitory, respiratory.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
26 czerwca 2020

Raport koronawirus w Powiecie Lublinieckim

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
19 marca 2020

Informacje dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez organizacje pozarządowe, działalności pożytku publicznego oraz instytucje kultury.

W związku ze zmianami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa), przedstawiamy informacje dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez organizacje pozarządowe, działalności pożytku publicznego oraz instytucje kultury.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
17 lipca 2020

Informacja dot. systemu GEO-INFO i.Kerg

W związku z wchodzącymi w życie z dniem 31 lipca 2020r zmianami zawartymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne informujemy, że w dniu 30.07.2020r. o godzinie 14.00 zostanie wyłączona eUsługa i.KERG. Włączona zostanie już w nowej wersji natychmiast po dokonanej aktualizacji przez firmę SYSTHERM INFO Sp. z o.o. (w dniu 31.07. lub 3.08.2020r.). Szczegółowe informacje zostały wysłane wykonawcom prac geodezyjnych pocztą e-mail.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Środa
29 lipca 2020

Uwaga, zawyją syreny. To będzie krajowy trening sprawności syren alarmowych w celu upamiętnienia obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2020 roku (sobota) o godzinie 1700 , w celu upamiętnienia obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu, na terenie powiatu lublinieckiego emitowany będzie przez syreny alarmowe sygnał alarmowy - dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Środa
29 lipca 2020

Święto Policji

Z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji składamy serdeczne życzenia: wytrwałości, wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym, optymizmu i spełniania się w tej odpowiedzialnej i zaszczytnej służbie. Dziękujemy za to, że zawsze jesteście gotowi do niesienia pomocy – za Wasz trud i poświęcenie. Niech służba ludziom stanowi dla Was motywację do dalszej pracy, a wykonywane obowiązki będą zawsze powodem do satysfakcji.

WICESTAROSTA
Tadeusz Konina

STAROSTA
Joachim Smyła

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
24 lipca 2020

Zakonnik na "kółku"

Ojciec Tomasz Maniura OMI -  założyciel Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA, organizator wypraw rowerowych po trzech kontynentach, główny organizator Festiwalu Życia.

Co roku wyrusza z młodymi na wyprawy rowerowe z Kokotka. Wśród uczestników są osoby z całej Polski: Gdańska, Katowic, Warszawy, Gliwic, ale też młodzi ludzie z Hiszpanii, Niemiec czy Ukrainy. W  2007 r. wyruszyli do Wilna, rok później był Kijów, potem Rzym, Jerozolima, Maroko, Nordkapp, Wyspy Brytyjskie, Syberia, Islandia.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
14 lipca 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 10.07.2020 r. godz. 14:30 w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej Lisowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Lisowice.

Pełna treść komunikatu w załączniku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 lipca 2020

Nabór na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

Na podstawie art. 49 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 25.02.2020 z późn. zm.) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 t.j. z dnia 20.02.2018 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
8 lipca 2020

Transmisja online z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. Płk. J. Szymały 3 w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego"

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego powodu ograniczenia w działaniu Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Terminy planowanych transmisji online, jakie będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłaszane będą na bieżąco na stronie internetowej urzędu. 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Czwartek
23 lipca 2020

10-13 lipca 2020 roku - wprowadzenie 2. stopnia alarmowego BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 10 lipca 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23:59. Zarządzenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku z organizacją drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 lipca 2020

W dalszym ciągu trwa procedura mająca wyłonić nowego dyrektora SP ZOZ-u

W związku z tym Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłosił dzisiaj konkurs na to stanowisko. Od kandydatów wymagane jest m.in.: wykształcenie wyższe, doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie. Wśród wymaganych dokumentów znalazły się te potwierdzające przebieg pracy i doświadczenie zawodowe, ale również koncepcja pracy na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Lublińcu. Chcący zasiąść w fotelu dyrektora tej placówki  mają czas na złożenie dokumentów do 20 lipca. 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
8 lipca 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348