Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Zapisy na szczepienie dla osób przewlekle chorych

Dzisiaj ruszyły zapisy na szczepienie dla osób przewlekle chorych. Pierwsze osoby z tej grupy mają być zaszczepione 15 marca. W grupie tej znaleźli się pacjenci z chorobą nowotworową, pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne oraz pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Środa
10 marca 2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 3

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego przekazuje informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 09.03.2021 r. dopuszczalnych wartości średnich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze powiatu lublinieckiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Wtorek
9 marca 2021

Dotychczas w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu wykonano 3683 szczepień (w tym 2502 -  I dawka, 1181 -  II dawka)

Przypomnijmy, 27 grudnia 2020 r. ruszył Narodowy Program Szczepień. Osoby zakwalifikowane do grupy „zero” były szczepione preparatem firmy Pfizer, nie wszyscy jednak z tej grupy zostali zaszczepieni. W związku z tym wczoraj wznowiono szczepienia uzupełniające dla tej grupy. Ci pacjenci mają być zaszczepieni pierwszą dawką do 21 marca 2021 r. preparatem firmy AstraZeneca.

W razie pytań podajemy numer telefonu do punktu szczepień w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu – 735 208 038

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
9 marca 2021

Dzień Kobiet

W tym wyjątkowym dniu – Dniu Kobiet – pragniemy  złożyć wszystkim Paniom

najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i pogody ducha. Życzymy samych radosnych dni,

wypełnionych szczęściem, uśmiechem i miłością bliskich osób.

Życzymy też, aby nigdy nie przestawały Panie marzyć, bo realizacja marzeń uszczęśliwia

i przenosi do tej rzeczywistości, która niech będzie zawsze dla każdej z Pań radosnym

odkrywaniem sensu i piękna życia.

Z najlepszymi pozdrowieniami

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Wicestarosta Lubliniecki
Tadeusz Konina

Przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu
Krzysztof Olczyk

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
5 marca 2021

Nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych

Starosta Lubliniecki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm. – zwanej dalej ugn), podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych: miejscowość Lubliniec, Numer działki 729/113, Powierzchnia 0,0241 ha, Arkusz mapy 3, Obręb ewidencyjny Lubliniec, Numer księgi wieczystej CZ1L/00034363/0

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
5 marca 2021

Realizacja projektu językowego Erasmus+ i planowany wyjazd uczniów ZSOT na staż zagraniczny na Maltę

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu zapraszają uczniów klasy 3TH i 4HT Technikum nr 2 do udziału w rekrutacji do projektu pn. „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery”. Wyjazd realizowany jest w ramach akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” i jest dofinansowany na zasadach programu Erasmus+, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie placówki (do 9 marca br.). Wyjazd planuje się zorganizować na przełomie czerwca i lipca 2021 r.

Źródło: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
3 marca 2021

Próbna matura w czasie pandemii

Od jutra, 3 marca rozpoczynają się próbne egzaminy maturalne, których organizatorem jest Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Przeprowadzane będą zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych wytycznych sanitarnych.

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki opracowały plany matur, w których zawarte zostały m.in. informacje odnośnie ilości uczniów, którzy będą pisali egzamin w poszczególnych salach. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, w każdej placówce wyznaczono kilka wejść do budynku. Uczniowie będą mogli korzystać wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zgodnie z zaleceniami CKE w salach przeprowadzana będzie dezynfekcja, by zminimalizować ryzyko ewentualnego zarażenia. Zarówno nauczyciele, jak i sami uczniowie zostali zapoznani
z obowiązującymi zasadami. Przy wejściu maturzyści poproszeni będą o wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia oraz poddani zostaną pomiarowi temperatury ciała.

Maturzystom życzymy powodzenia i połamania piór.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
2 marca 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej, oznaczonych numerami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Poniedziałek
1 marca 2021

Umów wizytę, by uniknąć niepotrzebnych kolejek

Interesanci, którzy chcą załatwić sprawę z zakresu rejestracji pojazdu lub prawa jazdy, będą mogli osobiście wejść do budynku.

Jednak, aby usprawnić pracę wydziału i uniknąć niepotrzebnych kolejek zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty pod nr tel. 574 665 987 lub za pośrednictwem strony internetowej: rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną wejście do budynku Starostwa Powiatowego będzie możliwe po uprzednim poddaniu się pomiarowi temperatury ciała, zaś maksymalna liczba interesantów mogąca przebywać jednocześnie w budynku wynosi: 8 osób (w sprawach dot. rejestracji pojazdu) oraz 2 osoby (w sprawach dot. prawa jazdy).

Załatwienie sprawy w pozostałych wydziałach nadal wymaga wcześniejszego umówienia wizyty.

Numery telefonów są dostępne w zakładce: kontakt

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
22 grudnia 2020

Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej”

Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Lublińcu organizuje Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej”.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.

Prace wykonane w dowolnej technice płaskiej, w formacie nie mniejszym niż A4 można składać do 19 marca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu do budynku) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec - z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej”.

Autorom najlepiej ocenionych prac zostaną wręczone atrakcyjne nagrody.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
12 lutego 2021

Informacja dotycząca terminów wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa

Starosta Lubliniecki przypomina o terminach wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za następujące lata:

  • za 2020 rok w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku
  • za 2021 rok w terminie do dnia 31 marca 2021 roku

Opłaty roczne należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lublińcu numer:

PKO Bank Polski S. A. 05 1020 1664 0000 3102 0189 6570

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem - tel.: (34) 35 10 510 lub 509.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Środa
27 stycznia 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 3 marca 2021 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Wtorek
23 lutego 2021

Nauczyciele pracujący w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki będą zaszczepieni

Zakończyły się zapisy - chętnych do otrzymania szczepionki - nauczycieli wszystkich szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) zarejestrować się mogli nauczyciele do 65 r. ż.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki uprawnionych do rejestracji na szczepienie było ponad 380 nauczycieli. Większość z nich podjęła decyzję i wyraziła chęć przyjęcia szczepionki. Wszystko po to, by ich uczniowie jak najszybciej mogli bezpiecznie powrócić do szkół.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Sobota
20 lutego 2021

Festiwal Filmów Naukowych im. Stanisława Lema

W dniu dzisiejszym (tj. 19 lutego 2021 r.) – w dniu Święta Nauki Polskiej – rozpoczyna się Festiwal Filmów Naukowych im. Stanisława Lema. Będzie on trwał przez cały rok, realizując swoje zadania poprzez takie wydarzenia jak m.in.: projekcja filmu, spotkanie z reżyserem, aktorami czy naukowcami.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
19 lutego 2021

Młodzież promuje ekologię

W ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Wiktoria Machoń wraz z Emilią Krawczyk uczęszczającą do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach realizują projekt pn. „Z EKO na Ty”. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem starosty.

Kolejne warsztaty przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu. Tematem przewodnim zajęć były surowce wtórne. Z uczniami sześciu klas zrealizowano twórcze i kreatywne lekcje, które poświęcone były przede wszystkim ekologii. Podczas zajęć, z plastikowych butelek i zakrętek, uczniowie wykonali pomysłowe zabawki. Zainteresowani uczestniczyli także w pogadankach poświęconych ochronie środowiska.                       

Źródło: Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
19 lutego 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348