Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Nabór na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 25.02.2020 z późn. zm.) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 t.j. z dnia 20.02.2018 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Pomogli jednostkom Powiatu Lublinieckiego w walce z koronawirusem

„Wdzięczność jest pamięcią serca”

Phil Bosmans

Dziękujemy instytucjom i firmom, które pomogły jednostkom Powiatu Lublinieckiego w walce z koronawirusem:

 • Adamed Pharma S.A.,
 • Agencja Ochrony „Ronin”,
 • Agencja Rezerw Materiałowych,
 • Apteka Eliksir w Lublińcu,
 • Colonia Trans A. Materan, M. Materan,
 • CRJ Rafał Janik,
czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
21 kwietnia 2020

W "Zameczku" czekamy na ostatnie wyniki testów

Powoli wracamy do normalności – powiedziała nam Dagmara Imiołczyk - z-ca dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – czekamy jeszcze na dwa wyniki testów naszych mieszkańców i – jeżeli okażą się one negatywne – to będę mogła powiedzieć, że wszyscy są zdrowi. Obecnie mieszkańcami opiekuje się 7 pracowników placówki i 3 księży. Nasi pracownicy stanęli na wysokości zadania i w tej trudnej sytuacji, w której normalną sprawą jest towarzyszący tej pracy strach i niepewność – nie zostawili swoich podopiecznych. To budujące, że właśnie z takimi ludźmi pracuję. Teraz, w momencie, kiedy część załogi będzie mogła wyjść do swoich domów po długim okresie przebywania na terenie placówki słyszę „pani dyrektor, teraz będzie ciężko stąd wyjść, wrócić do tamtego życia. Na początku było ciężko, baliśmy się, trzeba było jakoś to wszystko sobie poukładać w głowie, teraz jesteśmy silniejsi o te doświadczenia”.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Wzrosła liczba chorych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej

W DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem. Jak informuje nas Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – Ilona Kozioł – dodatni wynik testów stwierdzono u 42 osób. 38 osób przebywa w placówce, natomiast 4 osoby są w szpitalu. U osób przebywających w ośrodku – na szczęście – przebieg choroby ma łagodny charakter, nie gorączkują, nie wykazują też innych niepokojących objawów. Pensjonariuszami zajmuje się 9 pracowników tej placówki, 3 wolontariuszy i 3 księży.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Inicjatywa „wymazobusów” nie jest zagrożona

Inicjatywa „wymazobusów” nie jest zagrożona - poinformował o tym wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina. To zbyt istotny projekt, tu liczy się zdrowie i życie mieszkańców. Nie pozwolimy na to, żeby w takim momencie licytować się o kilka procent kosztów ponoszonych w związku z pobieraniem wymazów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
6 maja 2020

Serdeczne podziękowanie dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu i Pana Starosty, Joachima Smyły

Dostaliśmy podziękowania z NINIWY! Działamy razem! Wierzymy, że "... jeszcze będzie przepięknie jeszcze będzie normalnie.... "

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Współpraca z NINIWĄ i Oblatami w czasie epidemii

W opiece nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” i przy ul. Kochcickiej w Lublińcu pomagają nam wolontariusze z NINIWY i kapłani – Misjonarze Oblaci NM, sześć młodych osób – studentów i sześciu zakonników. Przyjechali do nas z całej Polski, m.in. z Nowej Słupi, Bydgoszczy, Lublińca, Mikołowa, Katowic i Siemianowic Śląskich. Po odbyciu szkolenia m.in. z odpowiedniego używania kombinezonów, odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony osobistej pracują codziennie z osobami w domach pomocy społecznej. Współpraca z NINIWĄ możliwa jest dzięki o. Tomaszowi Maniurze OMI, który odpowiedział na nasz apel i koordynuje tą akcją.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Podziękowania dla HUBERTUS w Lublińcu za okazaną pomoc w walce z epidemią koronawirusa w powiecie lublinieckim

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w walce z epidemią koronawirusa w powiecie lublinieckim.

Podarowane maski ochronne zostały przekazane do placówek, instytucji i służb, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z panującą epidemią. Skuteczna walka z niebezpiecznym wirusem wymaga koncentracji wielu służb oraz mobilizuje do wytężonej współpracy. Wierzymy, że wzajemna pomoc oraz wsparcie połączone z odpowiedzialnością nas wszystkich przyczynią się do efektywnej walki z koronawirusem.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Przewodnik po szkołach ponadpodstawowych

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych już niebawem będą musieli dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia. Kolejny etap edukacji powinien umożliwiać zdobycie wykształcenia, które pozwoli na realizację wymarzonej ścieżki zawodowej. Powiat lubliniecki wydał przewodnik po szkołach ponadpodstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Przewodnik dostępny jest również w wersji drukowanej (Wydział Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu). Zapraszamy do lektury!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
6 maja 2020

Stabilizuje się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej na Kochcickiej

Dobre informacje płyną z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu. Na oddziale „A”, gdzie zarażonych było 19 pensjonariuszy, po przeprowadzonych testach dodatnie wyniki wystąpiły u 4 osób, 15 mieszkańców jest więc zdrowych. Opiekę – zarówno nad zdrowymi jak i chorymi osobami – sprawują pracownicy DPS-u, trzech wolontariuszy z NINIWY i trzech księży, misjonarzy Oblatów NM. Jak informuje nas dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Kozioł - mieszkańcy mają zapewnioną opiekę na wystarczającym poziomie. Opiekunowie wymieniają się, co daje im możliwość na odpoczynek. Zapewniona jest również dostateczna ilość środków ochrony osobistej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 maja 2020

X SESJA RADY POWIATU

W związku z panującą pandemią koronawirusa, czwartkowa sesja Rady Powiatu odbyła się poprzez korespondencyjne głosowanie radnych, którego wyniki przedstawił Przewodniczący Rady podczas transmisji online. W ten sposób podjęto trzy uchwały.

Jedną z nich była uchwała w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Koszęcinie przy ul. Św. Wawrzyńca 2, poprzedzona uchwałą z sesji grudniowej - w sprawie zamiaru likwidacji wspomnianego Domu Dziecka. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 – podjęta w związku ze złożonym wypowiedzeniem obecnego Dyrektora. Ostatnia uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Lublinieckiemu w 2020 roku na ich realizację, ustaliła kwoty na poszczególne zadania w ramach rehabilitacji społecznej i została podjęta jednogłośnie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
5 maja 2020

Tarcza antykryzysowa COVID-19

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
28 kwietnia 2020

Stabilna sytuacja w Zameczku

Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” jest stabilna – poinformowała o tym dyrektor placówki Dagmara Imiołczyk. – Obecnie w placówce przebywa 68 osób, zarażonych jest 19 pensjonariuszy, 4 osoby przebywają w szpitalu. Mieszkańcy są pod opieką 12 osób, w tym 3 wolontariuszy z NINIVY i jednego księdza.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
29 kwietnia 2020

Oświadczenie Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Lublinieckiego

Drodzy mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego

W związku z panującą pandemią i dużą ilością osób zarażonych koronawirusem na terenie powiatu lublinieckiego podjęliśmy intensywne działania, tak aby walka z koronawirusem była skuteczna.

Nie mogliśmy dłużej czekać na centralne działania, ponieważ sytuacja stawała się dramatyczna, wiele osób przebywało w kwarantannie, oczekując na przedłużającą się procedurę badań.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 kwietnia 2020

Drodzy Strażacy…

Z okazji Waszego święta pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków oraz poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia mieszkańców powiatu lublinieckiego.

Życzymy bezpiecznej służby oraz nieustającej opieki Waszego patrona - Świętego Floriana. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 maja 2020
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348