Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Wideokonferencja z Wojewodą Śląskim

W dniu dzisiejszym, tj. 27 listopada została zorganizowana kolejna wideokonferencja związana z aktualną sytuacją epidemiczną. W spotkaniu online z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, starostowie powiatów oraz dyrektorzy szpitali znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Powiat Lubliniecki reprezentowali: starosta Joachim Smyła oraz dyrektor szpitala powiatowego Włodzimierz Charchuła.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
27 listopada 2020

Ostrzeżenie aerosanitarne

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego przekazuje informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniach 02.12.2020 r. i 03.12.2020r. dopuszczalnych wartości średnich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze powiatu lublinieckiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
3 grudnia 2020

Komunikat nr 1/10 w sprawie zmian organizacji pracy związanej z obsługą interesantów

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje o wprowadzeniu w budynkach Starostwa Powiatowego  przy ulicach Paderewskiego 7 oraz Sobieskiego 9, zmian organizacji pracy związanej z obsługą interesantów.
Z dniem 26 października 2020 r. wyłączona zostaje możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w Urzędzie. Sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów (w zaklejonej kopercie) do wyłożonej na parterze budynku (wejście główne) skrzynki odbiorczej (bez możliwości uzyskania potwierdzenia odbioru). Skrzynka odbiorcza dostępna jest w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:

zakładka kontakt

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
23 października 2020

Medale "Pro Patria" wręczone

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Lublińcu wręczono medale “Pro Patria”. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał je: Walentemu Janikowi, Mateuszowi Kmieciowi i Janowi Malitowskiemu. Wraz z gratulacjami przekazali je: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina i Krzysztof Olczyk - przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
25 listopada 2020

Pomagają nam wolontariusze

Pandemia spowodowała, że wielu pracowników, szczególnie w placówkach służby zdrowia, przebywa na kwarantannie i w izolatoriach. Sytuacja ta dotknęła również Szpital Powiatowy w Lublińcu, który żeby przeciwdziałać ewentualnym problemom wystosował apel do wolontariuszy do pomocy w wykonywaniu czynności niemedycznych w punkcie pobrań wymazów COVID – 19 (drive-thru).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
27 listopada 2020

W szpitalu jest bezpiecznie

W Szpitalu Powiatowym w Lublińcu jest bezpiecznie. Zwracam  na to uwagę ponieważ mamy sygnały od lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej o lęku przed hospitalizacją, który towarzyszy pacjentom.  U podstaw tej bariery psychologicznej leży oczywiście COVID. Pacjenci, którzy kwalifikują się do leczenia szpitalnego, posiadający skierowanie do takiego leczenia nie zgłaszają się, próbują leczyć się w warunkach domowych. Takie postępowanie prowadzi do katastrofalnych skutków. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, oddział covidowy jest całkowicie odizolowany od pozostałych oddziałów, również blok operacyjny jest podzielony na dwie strefy. Wynikiem naszego sprawnego funkcjonowania może być fakt, iż do tej pory żaden pacjent przebywający w naszym szpitalu nie zaraził się koronawirusem – mówi Włodzimierz Charchuła, dyrektor SP ZOZ w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
24 listopada 2020

Wojsko pomaga w Szpitalu Powiatowym

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają  w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu. O możliwości skorzystania z takiej pomocy poinformował nas – podczas wideokonferencji – Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Płk Tomasz Białas - dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej - zapewnił, iż każdy szpital będzie mógł skorzystać ze wsparcia wojska w zakresie pobierania wymazów, administracyjno- logistycznym i podstawowej opieki medycznej.  W naszym szpitalu Terytorialsi pomagają w transporcie leków i czynnościach niemedycznych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
1 grudnia 2020

XV sesja Rady Powiatu w Lublińcu

Wczoraj odbyła się XV sesja Rady Powiatu w Lublińcu, która ze względu na panującą epidemię odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Obrady rozpoczęły się zatwierdzeniem porządku obrad, przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Radni przegłosowali też uchwały w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2020 r., zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata 2020-2030 oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
26 listopada 2020

Nie mamy problemów z tlenem

W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na tlen przy Szpitalu Powiatowym w Lublińcu zamontowany został dodatkowy zbiornik na tlen medyczny. Zbiornik mieści tysiąc litrów schłodzonego skroplonego tlenu, zasila - poprzez instalację tlenową - oddział covidowy, OIOM i Izbę Przyjęć. Przy pełnym obłożeniu oddziałów i pracy wszystkich respiratorów tysiąc litrów tlenu wystarcza na około 2 doby.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
24 listopada 2020

W Szpitalu Powiatowym w Lublińcu leczymy pacjentów z covidem

Pacjenci chorzy na COVID, przebywający w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu, będą mogli być leczeni Remdesivirem. Ministerstwo Zdrowia utrzymuje w mocy standardy stosowania tego leku. Dzisiaj w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu zajętych jest 14 łóżek covidowych, 2 osoby przebywają pod respiratorem.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
24 listopada 2020

Działają wszystkie oddziały Szpitala Powiatowego w Lublińcu

Dbamy o to, żeby nie dopuścić do tzw. “długu medycznego”, przyjmujemy więc zarówno chorych na COVID, jak i pacjentów z innymi chorobami, którzy potrzebują pomocy medycznej i muszą być hospitalizowani - mówi dyrektor szpitala Włodzimierz Charchuła. Bezpieczeństwo naszych pacjentów jest dla nas sprawą priorytetową, przestrzegamy wszystkich przepisów zawartych w ustawie o zapobieganiu chorób oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Nie ma żadnego kontaktu pomiędzy pacjentami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 a pozostałymi pacjentami. Również personel przydzielony jest do pacjentów covidowych i niecovidowych. Jesteśmy otwarci dla pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z porad lekarza rodzinnego, w szczególności pediatry. Jeżeli będzie taka potrzeba nasz lekarz udzieli porady lekarskiej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub w Izbie Przyjęć.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
24 listopada 2020

Dziękujemy za pracę na rzecz drugiego człowieka

W związku z obchodzonym jutro Dniem Pracownika Socjalnego zorganizowano zdalne spotkanie, w którym uczestniczyli: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz powiatu Sylwia Fronczek i skarbnik Jacek Fokczyński oraz dyrektorzy placówek: Ilona Kozioł – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesława Dudek – dyrektor DPS „Zameczek”, Dagmara Imiołczyk – wicedyrektor DPS „Zameczek”, Jadwiga Kozicka – dyrektor DPS „Dom Kombatanta”, Anna Boczkowska – dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Ryszard Spychalski – dyrektor DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
20 listopada 2020

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyjmijcie Państwo serdeczne podziękowania za pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi. Państwa praca wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale towarzyszenia cierpiącym. Oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy. Dla Państwa podopiecznych jesteście wsparciem, znakiem nadziei i ludzkiej życzliwości. Za to dziękujemy!

STAROSTA
Joachim Smyła

WICESTAROSTA
Tadeusz Konina

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
20 listopada 2020

Zdalne spotkanie, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - szpital

W dzisiejszym zdalnym spotkaniu Zarządu Powiatu z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) uczestniczył również dyrektor SP ZOZ w Lublińcu Włodzimierz Charchuła oraz ordynator oddziału wewnętrznego – Anna Lompe, ordynator oddziału dziecięcego – Anna Grus, Jan Borzymowski – ordynator izby przyjęć i Henryk Nieroda – kierownik transportu sanitarnego. Rozmawiano o zasadach współpracy na linii POZ - szpital w sytuacji pandemii koronawirusa. Podjęto również problem edukacji dotyczącej postępowania z pacjentami covidowymi, ostrzegano przed samoleczeniem się pacjentów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
18 listopada 2020

Nowa karetka dla szpitala powiatowego w Lublińcu

Nowy  ambulans zasilił dziś flotę transportu sanitarnego szpitala powiatowego w Lublińcu. Kosztował 457 tys. zł.  80% tej kwoty pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 20% sfinansowane zostało z budżetu powiatu lublinieckiego.  Karetka – Renault Master została kupiona w ramach udzielonej dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego  na sfinansowanie zadań własnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oprócz podstawowego wyposażenia  posiada jeszcze respirator, defibrylator i ssak.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
16 listopada 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348