Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/XVI/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku. Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 25 lutego 2021 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
11 lutego 2021

Zespół pałacowo-parkowy w Ciasnej na sprzedaż!

Przedmiotem sprzedaży – w drodze przetargu - jest nieruchomość położona w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, oznaczona na mapie 7 Molna, obręb Ciasna, jako działka nr 101/6, o powierzchni 8,5589 ha (rodzaj użytków: dr 0,1660 ha, LsIV 7,4143 ha, B-LsIV 0,9786 ha). Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr CZ1L/00034064/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego. Zabudowana budynkiem pałacowym i budynkiem gospodarczym.

Prezentacja obiektu

Cena wywoławcza brutto: 1 690 000,00 zł

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane kupnem nieruchomości (tel. 34 351 05 37 lub 34 351 05 10).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
27 stycznia 2021

Nieruchomość przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Lublińcu przeznaczona na sprzedaż!

Przedmiotem sprzedaży – w drodze przetargu - jest nieruchomość położona w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczona na mapie 6, obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego. Zabudowana budynkiem, w którym mieścił się oddział wewnętrzny szpitala powiatowego i budynkiem gospodarczym.

Prezentacja obiektu

Cena wywoławcza brutto: 1 600 000,00 zł

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane kupnem nieruchomości (tel. 34 351 05 37 lub 34 351 05 10).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
27 stycznia 2021

Masz problem z dotarciem do punktu szczepień, zadzwoń!

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mogą dzwonić do urzędów gmin w godzinach 8:00-15:00 w  celu zgłoszenia potrzeby transportu.

Boronów - tel. 34 353 91 00
Ciasna tel. -  34 357 27 64
Herby - tel. 698 774 679
Kochanowice - tel. 34 353 31 03 lub 664 054 213
Koszęcin - tel. 602 740 474
Lubliniec  - tel. 34 351 17 40
Pawonków  - tel. 34 353 40 32
Woźniki  - tel. 533 373 630

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
20 stycznia 2021

Oświadczenie starosty, burmistrzów i wójtów powiatu lublinieckiego w sprawie nieorganizowania wydarzeń i imprez kulturalnych do końca roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, wynikającą z rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie naszego kraju, w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, starosta lubliniecki, burmistrzowie oraz wójtowie gmin powiatu lublinieckiego, wspólnie podjęli decyzję o nieorganizowaniu wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym oraz rozrywkowym do końca roku szkolnego 2020/2021.

Prosimy Mieszkańców o zrozumienie i uszanowanie naszej decyzji. W walce z tak trudnym przeciwnikiem, jakim jest wirus SARS-CoV-2, musimy działać konsekwentnie i solidarnie. Wierzymy, że jest to najlepszy sposób, aby przetrwać ten trudny dla wszystkich czas i jak najszybciej powrócić do normalności.

Samorządowcy Powiatu Lublinieckiego

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
9 lutego 2021

"Poradnik dla osób doświadczających przemocy" w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok

W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu udostępnia Poradnik dla Osób Doświadczających Przemocy oraz Kartę Informacyjną dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie na rok 2021.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Poniedziałek
8 lutego 2021

W powiecie trwają kolejne szczepienia przeciw COVID-19

W dniach od 1-3 lutego w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu podano 180 dawek szczepionki pacjentom z tzw. grupy „0” (II dawka).

Kontynuowane są szczepienia seniorów. Wczoraj podano 30 dawek. Z kolei w weekend ruszają szczepienia pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Planuje się podanie II dawki 180 osobom.

Na początku przyszłego tygodnia dotrze do szpitala kolejna partia szczepionek – 660 dawek. To rozdanie skierowane będzie przede wszystkim dla pensjonariuszy
i pracowników (tzw. grupa „0”) Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” oraz Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Kochcickiej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
5 lutego 2021

Gdzie można zarejestrować się do szczepienia w Powiecie Lublinieckim

Od dzisiaj seniorzy 80+ mogą zarejestrować się do szczepień przeciwko COVID-19. Szczepienia tej grupy ruszą 25 stycznia.

Rejestrować można się na trzy sposoby:

  1. infolinia 989
  2. strona internetowa pacjent.gov.pl (wymagany profil zaufany)
  3. telefonicznie bądź osobiście w punktach szczepień
czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
15 stycznia 2021

Akcja charytatywna „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od strażaka” ruszyła!

Zachęcamy do udziału w akcji „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od strażaka”, której celem jest zbiórka suchego prowiantu, środków ochrony osobistej oraz środków czystości dla Kresowiaków. Zgromadzone dary zostaną dostarczone do Skałatu w Obwodzie Tarnopolskim na Ukrainie i kolejno rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących.

Dary można składać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 609 158 297.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Poniedziałek
1 lutego 2021

Trwa szczepienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

Dotarły do nas kolejne szczepionki – 270 dawek. Trwa szczepienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

W przyszłym tygodniu ruszą szczepienia drugą dawką dla grupy „0”.

Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja do szczepień dla seniorów 70+.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
22 stycznia 2021

Planowana centralizacja szpitali

Starosta Lubliniecki Joachim Smyła uczestniczył w zdalnym Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego. Dyskutowano o planowanej centralizacji szpitali i powołanym Zespole do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali. – Brakuje w nim ludzi mających praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i znającymi realia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Przygotowanie dużej reformy systemowej nie może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów oraz samych podmiotów leczniczych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
12 stycznia 2021

W Polsce system ochrony jest rażąco niedofinansowany

Wydatki na zdrowie w stosunku do PKB, po wzroście w 2017 r., w roku 2018 i 2019 notują tendencję spadkową. Obecna sytuacja Szpitala Powiatowego w Lublińcu jest taka sama, jak w innych szpitalach powiatowych, funkcjonujących na terenie naszego kraju. Niemalże wszystkie takie placówki mają ustalony zbyt niski ryczałt z NFZ na leczenie pacjentów. W związku z tym Powiat Lubliniecki jest ustawowo zmuszony do finansowania leczenia pacjentów.

Za rok 2020 jest to kwota 6 mln zł!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
27 stycznia 2021

W poniedziałek rusza testowanie nauczycieli i pracowników szkół

Testowani będą nauczyciele klas I-III, nauczyciele szkół specjalnych i pozostali pracownicy szkoły. Jak informuje lubliniecki Sanepid, który zbierał dane dotyczące osób chętnych do wykonania testu z terenu Powiatu Lublinieckiego, na dzień dzisiejszy jest 389 takich osób. Badania będą dobrowolne, bezpłatne, nie będą obejmowały ozdrowieńców, potrwają do 15 stycznia. Część osób na wykonanie testu przyjedzie do punktu drive-thru mieszczącego się przy Szpitalu Powiatowym w Lublińcu, do niektórych szkół przyjedzie zespół wymazowy. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 stycznia 2021

Cudne lasy lublinieckie i ich mieszkańcy

Dziękujemy panu Marianowi Olechowi – mieszkańcowi gminy Kochanowice - za udostępnienie zdjęć, które jak mówi – są obrazem jego pasji.

Zdjęciom potrafię poświęcić ogromną ilość czasu, zwłaszcza teraz, kiedy jestem na emeryturze. Będąc na łonie natury zapominam o codzienności. Niejeden raz spędziłem całą noc na leśnej ambonce, czekając świtu i dogodnego momentu, aby zatrzymać chwilę w obiektywie – mówi autor fotografii.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
22 stycznia 2021

Orkiestra zagrała również dla naszego szpitala

W Szpitalu Powiatowym w Lublińcu  na Oddziale Noworodkowym i Pediatrycznym znajduje się wiele urządzeń opatrzonych serduszkami WOŚP, dzięki którym najmłodsi pacjenci mogą szybciej wrócić do zdrowia. Są to m.in.: aparat EKG, łóżka rehabilitacyjne, pompy strzykawkowe, urządzenia do badania słuchu, stoły do resuscytacji, inkubatory, wagi elektryczne i wiele innych.  Za to dziękujemy!

„Finał z głową” to hasło przewodnie 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się już w niedzielę! Tym razem zbierane będą środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
29 stycznia 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348