Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Starosta Lubliniecki reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 lipca 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Starosta Lubliniecki reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na podstawie art.13 ust.1 w związku z art. 35 ust.1b cytowanej na wstępie ustawy:
nieruchomość położona w Lublińcu, oznaczona na mapie 9 obręb Lubliniec jako działka nr 407/23 o powierzchni 0,0190 ha, opisana w księdze wieczystej CZ1L/00003234/1 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Skarbu Państwa.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 lipca 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 6 lipca 2020 roku z godz. 15:00 w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej Lisowice

Komunikat w załączniku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
7 lipca 2020

Tomasz Piechniczek pozostaje na stanowisku

Zarząd Powiatu w Lublińcu przedłużył umowę o pracę z dotychczas sprawującym tę funkcję dyrektorem Tomaszem Piechniczkiem.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
3 lipca 2020

Internetowa rezerwacja kolejki w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Przypominamy o możliwości zarezerwowania wizyty w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu online. Rezerwacja internetowa umożliwia umówienie wizyty w urzędzie w celu załatwienia spraw takich jak: rejestracja pojazdu zakupionego w kraju bądź za granicą, dokonywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz wielu innych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
2 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego w dobie pandemii

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, druga połowa mijającego właśnie roku szkolnego musiała ulec znacznej reorganizacji. Zmieniono m.in. system nauczania i terminy egzaminów. Uczniowie oraz nauczyciele musieli dostosować się do nowych, szczególnych warunków i w celu osiągnięcia założonych celów kształcenia, współpracować tylko za pomocą komputera i Internetu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
26 czerwca 2020

Starosta nagrodził najlepszych uczniów!

Na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Starosta Lubliniecki przyznał za szczególne osiągnięcia - laureatom i finalistom licznych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich - Nagrody Starosty Lublinieckiego. Otrzymało je 39 uczniów lublinieckich szkół ponadpodstawowych, dla których powiat lubliniecki jest organem prowadzącym. Oprócz nagród przyznano, także stypendia motywacyjne za wyniki w nauce.  W tym roku szkolnym była to rekordowa ilość 388 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,75 oraz minimum ocenę dobrą z zachowania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
30 czerwca 2020

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu przy ulicy Orzechowej i ulicy Olchowej, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu przy ulicy Orzechowej i ulicy Olchowej, opisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczonych numerami:

Prezentacja obiektu: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-tanie-dzialki-budowlane-w-lublincu-kontakt-34-351-05-37-lub-34-351-05-10.php

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Piątek
24 lipca 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały Nr 394/LXXVI/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 27 maja 2020 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, 284) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość położona w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczona na mapie 6, obręb Lubliniec, jako działka nr 3876/328, o powierzchni 0,2459 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowana budynkiem szpitala i budynkiem gospodarczym.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Piątek
24 lipca 2020

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu nr 31 o powierzchni 22,20 m² położonego w Lublińcu, w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9, stanowiącego własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu nr 31, o powierzchni 22,20 m², położonego w Lublińcu w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3705/347, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00006618/8, nr 3707/347, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00003528/9 oraz działka nr 3718/348, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00001601/1.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Piątek
24 lipca 2020

Informacja o debacie nad raportem

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t. j. z dn. 25.05.2020 r.)  oraz art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)  Zarząd Powiatu w Lublińcu złożył w dniu 17 czerwca 2020 roku do Rady Powiatu w Lublińcu Raport o stanie Powiatu za 2019 rok.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Wtorek
21 lipca 2020

Zmiana terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa za 2020 rok

Starosta Lubliniecki informuje, iż zgodnie z art. 15j ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.), zmienionym przez art. 77 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lublińcu numer: PKO Bank Polski S. A. 05 1020 1664 0000 3102 0189 6570

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
29 czerwca 2020

25-29 czerwca 2020 roku - wprowadzenie 2. stopnia alarmowego BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadzające na terytorium całego kraju drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od dnia 26 czerwca 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 29 czerwca 2020 roku do godz. 23:59. Zarządzenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku z organizacją wyborów prezydenckich w Polsce.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
26 czerwca 2020

W hołdzie Tym, którzy zginęli za Ojczyznę…

We wtorek, 22 czerwca br. przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej dokonali ekshumacji szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., którzy zostali pochowani na terenie leśnym w pobliżu Lublińca. 

By uczcić pamięć o Bohaterach historycznych wydarzeń, zgodnie z przyjętym zwyczajem, 23 czerwca na cmentarzu wojskowym w Lublińcu pochowano odnalezione szczątki.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
23 czerwca 2020

Krzysztof Olczyk ponownie będzie pełnił funkcję prezesa Podokręgu Piłki Nożnej

Dnia 5 czerwca br. podczas zebrania klubów piłki nożnej Podokręgu Lubliniec dokonano wyboru prezesa, prezydium i delegatów Związku Piłki Nożnej. Spotkanie było również okazją do podsumowania minionej kadencji.

Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. dyrektorzy biura Śląskiego Związku Piłki Nożnej: Henryk Kula i Małgorzata Sędzimir–Pszowska. Przedstawicieli władz wojewódzkich przywitał prezes Podokręgu Lubliniec Krzysztof Olczyk, który w pierwszej części zebrania streścił działania podejmowane przez podokręg w latach 2016/2020.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
16 czerwca 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348