Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Dzisiaj kapłani - Misjonarze Oblaci NM-ruszyli do pomocy w opiece nad pensjonariuszami w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

Są to: jeden oblat – ojciec Sylwester oraz dwóch salwatorianów – ojcowie Maciek i Wojtek. Kapłani pracować będą na oddziale, na którym przebywają osoby zarażone koronawirusem.
Na dzień dzisiejszy w DPS-ach na terenie całego kraju posługuje już prawie 90. zakonników, kolejnych 40. pozostaje w gotowości. Spośród sióstr zakonnych zaangażowanych jest ponad 400 wolontariuszek.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Sobota
2 maja 2020

Dziękujemy wolontariuszom z NINIWY!

W opiece nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” i przy ul. Kochcickiej w Lublińcu pomagają nam wolontariusze z NINIWY, sześć młodych osób, m.in. z Bydgoszczy, Lublińca, Mikołowa i Siemianowic Śląskich.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
29 kwietnia 2020

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

W dniu 30 marca 2020 r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
11 maja 2020

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim szyje maseczki

W okresie od 20 do 24 kwietnia ponad dwa tysiące maseczek uszytych w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim zostało przekazanych potrzebującym. Maseczki trafiły za pośrednictwem Urzędów Gmin w Ciasnej i Pawonkowie do mieszkańców tych gmin. Maseczki otrzymali również pracownicy Domu Dziecka w Sowczycach. Ostatnią partię przekazano inicjatywie społecznej "Pomoc Koronowirus Lubliniec", która przekazuje je miejscowym placówkom ochrony zdrowia i lokalnej społeczności.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
28 kwietnia 2020

Pomoc Powiatu dla przedsiębiorców w czasie epidemii

Zarząd Powiatu w Lublińcu, uchwałą z dnia 31 marca 2020 r. z późn. zm. zdecydował o udzieleniu bonifikaty w wysokości do 90% miesięcznej stawki czynszu na wynajmowanie lokali oraz wydzierżawienie powierzchni użytkowych położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 9 oraz przy ul. Paderewskiego 7 na czas obowiązywania stanu epidemii. Podmioty, które są dzierżawcami lub najemcami nieruchomości Powiatu Lublinieckiego mogą składać do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wnioski do dnia 10 każdego miesiąca jeżeli dalej będzie obowiązywał stan epidemii.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
24 kwietnia 2020

Koronawirus w domach pomocy społecznej

Powiat lubliniecki domami opieki stoi

W powiecie lublinieckim działa wyjątkowo dużo domów pomocy społecznej: DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu z filią w Koszęcinie, DPS Dom Kombatanta przy ul. Cyrana w Lublińcu, DPS „Zameczek” przy ul. GPP 2 w Lublińcu, Gminny Dom Pomocy w Herbach oraz prywatne placówki w Woźnikach i Koszęcinie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
22 kwietnia 2020

Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" zarażony, ale radzimy sobie

Zakażenie koronawirusem wykryto u pracownika placówki, który niezwłocznie poinformował o tym fakcie swojego pracodawcę. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 73 pensjonariuszy i 11 pracowników objętych zostało kwarantanną i pozostawało na terenie placówki. Osoby te oczekiwały na pobranie wymazów, które – jak poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – można wykonać dopiero po 7 dniach, ponieważ dopiero wtedy analizy próbek przyniosą najbardziej wiarygodny wynik. Obecnie zakażenie koronawirusem wykryto u 16 osób, dwie z nich wczoraj (21 kwietnia) przewieziono do szpitala zakaźnego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
22 kwietnia 2020

Nowe terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Starosta Lubliniecki informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568) zostały przesunięte za 2020 r. terminy opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu i opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Nowe terminy przedstawiają się następująco:

 • roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;
 • roczną opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
15 kwietnia 2020

Informacja dotycząca danych osób poddanych kwarantannie i zarażonych wirusem SARS CoV-2 w Powiecie Lublinieckim

Z uwagi na duża dezinformację i zarzuty kierowane względem Starostwa Powiatowego oraz Urzędów Gmin przekazujemy do publicznej wiadomości informację otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, dotyczącą danych osób poddanych kwarantannie i zarażonych wirusem SARS CoV-2.

Od dnia 03.04.2020 r., na polecenie Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.04.2020 r., będą przekazywane do Urzędów Miast i Gmin tylko dane ilościowe w następującym  zakresie:

 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organu PIS,
 • liczba osób hospitalizowanych,
 • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni,
 • liczba ozdrowieńców,
 • liczba zgonów.

Dane będę przekazywane codziennie po godz. 14-tej. Wyżej wymienione dane zbiorcze będą publikowane na stronie internetowej PSSE w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
3 kwietnia 2020

Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Koszęcinie

W nocy z soboty na niedzielę (28/29 marca) decyzją lublinieckiego Sanepidu został odizolowany od świata Dom Pomocy Społecznej w Koszęcinie. Przyczyną był dodatni wynik testu stwierdzający obecność koronawirusa u jednej z pensjonariuszek placówki. W izolacji pozostawało 29 pensjonariuszek i dwóch pracowników. U większości osób pojawiła się wysoka gorączka i bardzo złe samopoczucie. Sytuacja była bardzo trudna ponieważ mijały kolejne godziny, a pensjonariuszki pozostawały pod opieką tylko dwóch pracowników, którzy razem z nimi objęci zostali kwarantanną i odizolowani od świata. Pozostali pracownicy Domu Pomocy Społecznej, którzy mieli kontakt z zakażoną osobą, również objęci zostali kwarantanną, pozostali natomiast złożyli zwolnienia lekarskie lub przeszli na opiekę nad dzieckiem. Starosta Lubliniecki wystosował wniosek do Wojewody Śląskiego o wsparcie pracowników obsługi DPS w zakresie obsługi pielęgniarskiej i opieki nad mieszkańcami tego ośrodka. Władze Powiatu o pomoc zwróciły się również do 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
3 kwietnia 2020

Błyskotliwa metafora, ujmująca puenta, dowcip płynący z gry słów…

Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu odbył się Ogólnopolski Konkurs Literacki „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków”, który adresowany był do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
29 kwietnia 2020

Komunikat nr 5 w sprawie załatwiania spraw w wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu od 27 marca 2020 roku

Informuje się petentów Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu, że zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami dot. przemieszczania się przez obywateli w przestrzeni publicznej, od dnia 27 marca 2020 roku, WSZYSTKIE sprawy, realizowane przez wydział, załatwiane będą WYŁĄCZNIE w systemie korespondencyjnym, zgodnie z następującymi zasadami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
26 marca 2020

Komunikat nr 4 w sprawie zmiany godzin pracy (7:30-13:30) Starostwa Powiatowego w Lublińcu od dnia 20 marca 2020 r.

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, informujemy o wprowadzeniu od dnia 20 marca 2020 r. zmienionych godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Urząd pozostaje czynny na zasadach określonych w Komunikatach Nr. 1 i Nr. 5 w godzinach 7:30-13:30. Powyższe ustalenia obowiązują do odwołania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
20 marca 2020

Komunikat nr 3 w sprawie wykazu numerów telefonów i adresów e-mailowych

W związku z ograniczonym dostępem do bezpośredniego załatwienia spraw w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w załączniku przedstawiamy informacje ułatwiające kontakt telefoniczny lub e-mail.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
13 marca 2020

Komunikat nr 1 o wprowadzeniu w budynkach Starostwa Powiatowego, zmian organizacji pracy związanej z obsługą interesantów obowiązujący od 16 marca 2020 roku

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje o wprowadzeniu w budynkach Starostwa Powiatowego przy ulicach Paderewskiego 7 oraz Sobieskiego 9, zmian organizacji pracy związanej z obsługą interesantów.

Z dniem 16 marca 2020r. wyłączona zostaje możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w Urzędzie.

Sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjną.

Istnieje również możliwość złożenia dokumentów (w zaklejonej kopercie) do wyłożonej na parterze budynku (wejście główne) skrzynki odbiorczej – (bez uzyskania potwierdzenia odbioru).

Szczegółowe procedury dotyczące funkcjonowania Wydziałów, w razie konieczności określone będą w odrębnych komunikatach.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
13 marca 2020
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348