Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 613/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej, oznaczonych numerami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
29 stycznia 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 610/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, położonej w Lublińcu przy ul. Orzechowej, oznaczonej numerem:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
29 stycznia 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 608/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r.)

W związku z uchwałą Nr 608/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 roku przeznacza się do oddania w najem lokale znajdujące się w budynku Powiatowego Centrum Usług
Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, na działce nr 3705/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00006618/8, na działce nr 3707/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00003528/9 i działce nr 3718/348, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00001601/1, oznaczonych na mapie 6, obręb Lubliniec, stanowiące własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczone numerami:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
29 stycznia 2021

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kochcickiej 14 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu zatrudni pracowników

Dom Pomocy Społecznej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14 zatrudni pracowników w zawodach: ceramika, krawca, kucharza, stolarza, ślusarza, dekoratora lub pokrewnych na stanowisko instruktora w WTZ. Instruktor zawodu powinien posiadać wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności, minimum 2 - letni staż pracy w zawodzie. Ponadto wskazane jest ukończenie kursu pedagogicznego lub posiadanie wykształcenia pedagogicznego oraz doświadczenie w pracy z grupą.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
25 stycznia 2021

Sytuacja stabilna, czekamy na szczepienia

Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14 oraz jego filia w Koszęcinie objęte są podwyższonym reżimem sanitarnym od drugiej fali pandemii. Sytuacja zdrowotna mieszkańców monitorowana jest na bieżąco, w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów dyrekcja placówki podejmuje odpowiednie działania, m.in. izolację w ramach zespołu i testowanie. Każdy przypadek konsultowany jest z lekarzem pierwszego kontaktu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
19 stycznia 2021

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu zatrudni na stanowisku terapeuty zajęciowego

Dom Pomocy Społecznej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14 zatrudni na stanowisku terapeuty zajęciowego osobę posiadającą tytuł terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii zajęciowej lub posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika specjalna/psychologia. Umiejętności wymagane: gra na instrumencie muzycznym lub udokumentowane zdolności plastyczne (rysunek, rzeźba) – portfolio. Mile widziane także osoby w wieku emerytalnym.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
25 stycznia 2021

Szczepimy pracowników i pensjonariuszy DPS-ów

Pomimo ograniczeń w dostawie szczepionek przez firmę Pfizer do krajów europejskich, w tym Polski, wczoraj dotarła do nas kolejna partia szczepionek – 360 dawek.

Koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech poinformowały, iż opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale. Aby to jednak osiągnąć, konieczne są teraz pewne modyfikacje procesów produkcyjnych. Ich rezultatem jest tymczasowe ograniczenie liczby dawek dostarczanych w bieżącym tygodniu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
19 stycznia 2021

Wyrazy współczucia

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska
W imieniu Rady i Zarządu Powiatu składamy wyrazy

najgłębszego żalu

z powodu śmierci Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu

ŚP.

BENEDYKTA MAJERA

Łączymy się z Rodziną i Współpracownikami w nieutulonym smutku.
Jesteśmy z Państwem w modlitewnej pamięci w tych trudnych chwilach.

Z najgłębszymi wyrazami współczucia


Starosta
Joachim Smyła

Przewodniczący
Rady Powiatu
Krzysztof Olczyk

Wicestarosta
Tadeusz Konina

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
25 stycznia 2021

Zdecydowane „NIE” dla centralizacji służby zdrowia.

To stanowisko starostów województwa śląskiego. O problemach, z  którymi boryka się publiczna ochrona zdrowia, m.in. nieadekwatności środków finansowych do zakresu realizowanych zadań oraz tego, czy system ochrony zdrowia w Polsce, przy zasobach jakimi dysponuje może prawidłowo funkcjonować dyskutowano podczas Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

Polska zajmuje trzecie miejsce od końca na 27 państw europejskich jeżeli chodzi o udział wydatków na ochronę zdrowia do PKB w 2019 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
25 stycznia 2021

Piłkarski turniej „InterHall” już za nami!

W sobotę, tj. 23 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbył się piłkarski turniej „InterHall” o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Mecze rozegrano w  dwóch kategoriach wiekowych: U-11 oraz U-12. Patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła. W turnieju wzięły udział drużyny z podokręgów: Bytom, Częstochowa i Lubliniec.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
25 stycznia 2021

Starosta Lubliniecki zaprasza chętnych do pełnienia funkcji animatora na „Orlikach”

Starosta Lubliniecki zaprasza chętnych do pełnienia funkcji animatora na „Orlikach” w 2021 roku do składania ofert (realizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu w 2021 roku w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”)  

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Czwartek
21 stycznia 2021

Uczennice Mickiewicza promują ekologię!

             W ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” uczennice Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu: Wiktoria Machoń i Emilia Krawczyk przygotowały projekt pn. „Z EKO na Ty”. Opiekunem przedsięwzięcia jest Mirosława Popko, nauczyciel w ZS nr 1. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Lublińcu. Celem przedsięwzięcia, które zostało objęte honorowym patronatem starosty, jest propagowanie ekologii wśród młodego pokolenia i nie tylko.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Czwartek
21 stycznia 2021

Ruszyły szczepienia

Lekarz Szpitala Powiatowego w Lublińcu - Janusz Wójcik i pielęgniarka Katarzyna Wolańska - to pierwsze osoby w Powiecie Lublinieckim zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2. Dzisiaj dotarła do nas pierwsza pula szczepionek - 75 dawek. Trwa szczepienie grupy "0" - medyków.

- Jesteśmy gotowi do przeprowadzenie szczepień na szeroką skalę - mówił Włodzimierz Charchuła, dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 stycznia 2021

Będziemy testować nauczycieli i pracowników szkół

- Przygotowujemy się do testowania nauczycieli klas I-III, nauczycieli szkół specjalnych i pozostałych pracowników  szkół – poinformował dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu – Włodzimierz Charchuła.

Testowanie odbędzie się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne i nie będą obejmowały ozdrowieńców. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły. Dane liczbowe dotyczące osób chętnych do wykonania testu przygotowuje lubliniecki Sanepid, obecnie na liście jest 420 osób z terenu Powiatu Lublinieckiego. Testowani będą nie tylko pedagodzy, ale również administracja i pozostali pracownicy szkół. Testy wykonywane będą metodą RT-PCR.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 stycznia 2021

Ocena bardzo dobra w zakresie chemii klinicznej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne działające w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu otrzymało – wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi - certyfikat potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług. Gratulujemy osobom kierującym laboratorium: Darii Gorol i Bożenie Dyli oraz całemu zespołowi!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
13 stycznia 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348