Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

ARiMR: „Mobilny Rolnik z ARiMR” zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Śląski Oddział Regionalny ARiMR od 26 sierpnia do 1 września 2020 roku czeka na zgłoszenia do konkursu „Mobilny Rolnik z ARiMR”. Konkurs odbywać się będzie na terenie miasta Częstochowy w dniu 5 września 2020 r.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
4 września 2020

Artystyczne ognisko wokalno-baletowe im. Elwiry Kamińskiej zaprasza dzieci do udziału w otwartych zajęciach tanecznych i wokalnych

Zajęcia będą się odbywały w drugiej połowie września w każdy poniedziałek i środę od godz. 16:30 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny przy ulicy Zamkowej 3 w Koszęcinie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
7 września 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 03.09.2020 r. godz. 15.00 skierowany do konsumentów wody z wodociągu Lubockie - Ostrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 01.09.2020 r. na terenie gminy Kochanowice w Piekarni w Ostrowie ul. Wiejska 13A została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów.

Przeprowadzone badania wody wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego (bakterie z grupy coli 13 j.t.k.), co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest przedsiębiorstwo: Roman Browarski Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH” zlokalizowaną w Dąbrowie Górniczej, ul. Al. J. Piłsudskiego 60A.

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej Lubockie - Ostrów nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
3 września 2020

Komunikat w sprawie przerwy technicznej w Starostwie Powiatowym w Lublińcu

Informujemy, iż z przyczyn technicznych w dniu 3 września 2020 r. od godziny 14:30 do 15:30 nie będzie możliwe załatwienie spraw w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.
Za utrudnienia przepraszamy!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
2 września 2020

PILNE!!! BRAK POZYTYWNEJ OPINII NA WPROWADZENIE W SZKOŁACH KSZTAŁCENIA HYBRYDOWEGO

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego wyrażenia przez Zarząd Powiatu w Lublińcu zgody na częściowe zawieszenie zajęć w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki (tj. w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu) poprzez wprowadzenie nauczania hybrydowego, informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w korespondencji skierowanej do wymienionych szkół, nie wyraził opinii, która - obok zgody organu prowadzącego – jest niezbędna do wprowadzenia metod nauczania innych niż w tradycyjnej formie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
28 sierpnia 2020

Starosta odebrał środki ochrony osobistej, które przekaże nauczycielom

Dzisiaj - w godzinach okołopołudniowych - starosta Joachim Smyła podczas spotkania z Komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu Januszem Bulą odebrał środki ochrony osobistej, które zostaną rozdysponowane wśród nauczycieli i personelu pracującego w szkołach oraz placówkachoświatowych funkcjonujących na terenie powiatu lublinieckiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
28 sierpnia 2020

WAŻNE!
Od 9 września 2020 r. uruchamiamy punkt pobrań wymazów COVID-19 DRIVE-THRU

  • Lokalizacja: droga wewnętrzna Szpitala Powiatowego w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 9, od strony wejścia do poradni specjalistycznych.
  • Do punktu należy przyjechać tylko i wyłącznie własnym samochodem po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
  • Rejestracja pod numerem telefonu 735 208 039, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
  • Wymazu dokonuje się wyłącznie na podstawie skierowania, codziennie w godzinach 13:00-15:00.
czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
8 września 2020

PILNE! ZARZĄD POWIATU WYRAZIŁ ZGODĘ NA WPROWADZENIE W SWOICH SZKOŁACH MIESZANEJ FORMY KSZTAŁCENIA (HYBRYDOWEJ)

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Powiatu podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w czterech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
26 sierpnia 2020

Nauka w czasie pandemii - spotkanie z dyrektorami szkół

25 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublińcu odbyło się spotkanie starosty Joachima Smyły, wicestarosty Tadeusza Koniny, sekretarza powiatu Sylwii Fronczek z dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki. Spotkanie dotyczyło organizacji rozpoczynającego się wkrótce nowego roku szkolnego. Omówiono wytyczne edukacyjne, które w związku z panującą sytuacją pandemii, powinny być wdrożone w placówkach. Dyrektorzy przedstawili swoje koncepcje pracy na przyszły rok szkolny, które zostały opracowane z uwzględnieniem wytycznych sanepidu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zgodnej opinii dyrektorów szkół nauczanie powinno odbywać się w formie hybrydowej (mieszanej), aby stworzyć jak najbardziej bezpieczne warunki nauki szkolnej. Zarząd Powiatu podziela opinię środowisk nauczycielskich i zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrazi zgodę na tę formę organizacji procesu nauczania. Żeby ta forma mogła być realizowana potrzebna jest jeszcze pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o którą jeszcze dziś wystąpią dyrektorzy szkół.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
25 sierpnia 2020

Powrót uczniów do szkół - główny temat środowego spotkania samorządowców

19 sierpnia br. w auli przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu zorganizowano spotkanie z włodarzami gmin powiatu lublinieckiego. W spotkaniu uczestniczyli: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, burmistrz miasta Lublińca Edward Maniura, sekretarz miasta Lublińca Józef Korpak,  sekretarz miasta i gminy Woźniki Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak, wójt gminy Kochanowice Ireneusz Czech wójt gminy Koszęcin Zbigniew Seniów,  wójt gminy Boronów Krzysztof Bełkot, wójt gminy Herby Iwona Burek, wójt gminy Pawonków Joanna Wons-Kleta, sekretarz gminy Ciasna Albina Pogoda oraz p.o. powiatowego inspektora sanitarnego w Lublińcu Teresa Gluza. Zebrani prowadzili rozmowy dotyczące rozpoczynającego się już wkrótce nowego roku szkolnego oraz sytuacji epidemicznej w kraju. Omówiono przygotowanie szkół do powrotu uczniów do placówek.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
19 sierpnia 2020

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Wzorem lat ubiegłych, pod koniec sierpnia w Starostwie Powiatowym w Lublińcu powołano komisję konkursową i przeprowadzono egzamin dla kandydatki chcącej zdobyć stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku o nadanie stopnia awansu zawodowego ubiegała się Pani Justyna Malcher–Pasoń – wychowawczyni, która na co dzień pracuje
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach. Nauczycielka otrzymała pozytywny wynik z egzaminu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
27 sierpnia 2020

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego, pragniemy przekazać wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania. W tym uroczystym dniu oddajemy hołd Żołnierzom Wojska Polskiego, których walka w obronie Ojczyzny i służba w czasie pokoju zapisały piękne karty naszej historii. To dzięki Wam czujemy się bezpiecznie. Służba przez Was pełniona jest oznaką kontynuacji najlepszych tradycji patriotycznych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
14 sierpnia 2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wczoraj szkoły oficjalnie ogłosiły listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do  uruchamianych oddziałów (klas). Cały proces rekrutacji odbywał się drogą elektroniczną. Już od 15 czerwca absolwenci szkół podstawowych mogli składać wnioski do wybranych przez siebie szkół, natomiast 10 sierpnia powiat lubliniecki będący organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych decydował, które oddziały mogą zostać uruchomione, wtedy elektronicznie przydzielono kandydatów do poszczególnych szkół. W powiecie lublinieckim zostanie uruchomionych 16 klas we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. W sumie do tych klas zostało zakwalifikowanych 446 kandydatów. To jednak nie koniec rekrutacji, do 18 sierpnia kandydaci muszą potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły, dostarczając oryginał świadectwa oraz pozostałą dokumentację.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
13 sierpnia 2020

Matury poszły dobrze

Uczniowie naszych największych szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, w których do egzaminu przystąpiło 256 osób, zdali go na poziomie 88,70%, co przewyższa zdecydowanie średnią krajową (74,0%) i średnią z województwa śląskiego (73,7%).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
12 sierpnia 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Upamiętnienie postaci Konrada Mańki – komiks „Konrad”

W dniu 20 sierpnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Upamiętnienie postaci Konrada Mańki – komiks „Konrad”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
26 sierpnia 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348