Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej”

Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Lublińcu organizuje Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej”.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.

Prace wykonane w dowolnej technice płaskiej, w formacie nie mniejszym niż A4 można składać do 19 marca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu do budynku) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec - z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm - by wiedzieć więcej”.

Autorom najlepiej ocenionych prac zostaną wręczone atrakcyjne nagrody.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
12 lutego 2021

Informacja dotycząca terminów wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa

Starosta Lubliniecki przypomina o terminach wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za następujące lata:

  • za 2020 rok w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku
  • za 2021 rok w terminie do dnia 31 marca 2021 roku

Opłaty roczne należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lublińcu numer:

PKO Bank Polski S. A. 05 1020 1664 0000 3102 0189 6570

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem - tel.: (34) 35 10 510 lub 509.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Środa
27 stycznia 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 3 marca 2021 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Wtorek
23 lutego 2021

Nauczyciele pracujący w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki będą zaszczepieni

Zakończyły się zapisy - chętnych do otrzymania szczepionki - nauczycieli wszystkich szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) zarejestrować się mogli nauczyciele do 65 r. ż.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat lubliniecki uprawnionych do rejestracji na szczepienie było ponad 380 nauczycieli. Większość z nich podjęła decyzję i wyraziła chęć przyjęcia szczepionki. Wszystko po to, by ich uczniowie jak najszybciej mogli bezpiecznie powrócić do szkół.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Sobota
20 lutego 2021

Festiwal Filmów Naukowych im. Stanisława Lema

W dniu dzisiejszym (tj. 19 lutego 2021 r.) – w dniu Święta Nauki Polskiej – rozpoczyna się Festiwal Filmów Naukowych im. Stanisława Lema. Będzie on trwał przez cały rok, realizując swoje zadania poprzez takie wydarzenia jak m.in.: projekcja filmu, spotkanie z reżyserem, aktorami czy naukowcami.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
19 lutego 2021

Młodzież promuje ekologię

W ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Wiktoria Machoń wraz z Emilią Krawczyk uczęszczającą do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach realizują projekt pn. „Z EKO na Ty”. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem starosty.

Kolejne warsztaty przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu. Tematem przewodnim zajęć były surowce wtórne. Z uczniami sześciu klas zrealizowano twórcze i kreatywne lekcje, które poświęcone były przede wszystkim ekologii. Podczas zajęć, z plastikowych butelek i zakrętek, uczniowie wykonali pomysłowe zabawki. Zainteresowani uczestniczyli także w pogadankach poświęconych ochronie środowiska.                       

Źródło: Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
19 lutego 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/XVI/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku. Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 25 lutego 2021 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
11 lutego 2021

Zespół pałacowo-parkowy w Ciasnej na sprzedaż!

Przedmiotem sprzedaży – w drodze przetargu - jest nieruchomość położona w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, oznaczona na mapie 7 Molna, obręb Ciasna, jako działka nr 101/6, o powierzchni 8,5589 ha (rodzaj użytków: dr 0,1660 ha, LsIV 7,4143 ha, B-LsIV 0,9786 ha). Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr CZ1L/00034064/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego. Zabudowana budynkiem pałacowym i budynkiem gospodarczym.

Prezentacja obiektu

Cena wywoławcza brutto: 1 690 000,00 zł

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane kupnem nieruchomości (tel. 34 351 05 37 lub 34 351 05 10).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
27 stycznia 2021

Nieruchomość przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Lublińcu przeznaczona na sprzedaż!

Przedmiotem sprzedaży – w drodze przetargu - jest nieruchomość położona w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczona na mapie 6, obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego. Zabudowana budynkiem, w którym mieścił się oddział wewnętrzny szpitala powiatowego i budynkiem gospodarczym.

Prezentacja obiektu

Cena wywoławcza brutto: 1 600 000,00 zł

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane kupnem nieruchomości (tel. 34 351 05 37 lub 34 351 05 10).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Środa
27 stycznia 2021

Masz problem z dotarciem do punktu szczepień, zadzwoń!

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mogą dzwonić do urzędów gmin w godzinach 8:00-15:00 w  celu zgłoszenia potrzeby transportu.

Boronów - tel. 34 353 91 00
Ciasna tel. -  34 357 27 64
Herby - tel. 698 774 679
Kochanowice - tel. 34 353 31 03 lub 664 054 213
Koszęcin - tel. 602 740 474
Lubliniec  - tel. 34 351 17 40
Pawonków  - tel. 34 353 40 32
Woźniki  - tel. 533 373 630

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
20 stycznia 2021

Oświadczenie starosty, burmistrzów i wójtów powiatu lublinieckiego w sprawie nieorganizowania wydarzeń i imprez kulturalnych do końca roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, wynikającą z rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie naszego kraju, w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, starosta lubliniecki, burmistrzowie oraz wójtowie gmin powiatu lublinieckiego, wspólnie podjęli decyzję o nieorganizowaniu wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym oraz rozrywkowym do końca roku szkolnego 2020/2021.

Prosimy Mieszkańców o zrozumienie i uszanowanie naszej decyzji. W walce z tak trudnym przeciwnikiem, jakim jest wirus SARS-CoV-2, musimy działać konsekwentnie i solidarnie. Wierzymy, że jest to najlepszy sposób, aby przetrwać ten trudny dla wszystkich czas i jak najszybciej powrócić do normalności.

Samorządowcy Powiatu Lublinieckiego

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Wtorek
9 lutego 2021

"Poradnik dla osób doświadczających przemocy" w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok

W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu udostępnia Poradnik dla Osób Doświadczających Przemocy oraz Kartę Informacyjną dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie na rok 2021.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Poniedziałek
8 lutego 2021

W powiecie trwają kolejne szczepienia przeciw COVID-19

W dniach od 1-3 lutego w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu podano 180 dawek szczepionki pacjentom z tzw. grupy „0” (II dawka).

Kontynuowane są szczepienia seniorów. Wczoraj podano 30 dawek. Z kolei w weekend ruszają szczepienia pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego. Planuje się podanie II dawki 180 osobom.

Na początku przyszłego tygodnia dotrze do szpitala kolejna partia szczepionek – 660 dawek. To rozdanie skierowane będzie przede wszystkim dla pensjonariuszy
i pracowników (tzw. grupa „0”) Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” oraz Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Kochcickiej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
5 lutego 2021

Gdzie można zarejestrować się do szczepienia w Powiecie Lublinieckim

Od dzisiaj seniorzy 80+ mogą zarejestrować się do szczepień przeciwko COVID-19. Szczepienia tej grupy ruszą 25 stycznia.

Rejestrować można się na trzy sposoby:

  1. infolinia 989
  2. strona internetowa pacjent.gov.pl (wymagany profil zaufany)
  3. telefonicznie bądź osobiście w punktach szczepień
czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Piątek
15 stycznia 2021

Akcja charytatywna „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od strażaka” ruszyła!

Zachęcamy do udziału w akcji „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od strażaka”, której celem jest zbiórka suchego prowiantu, środków ochrony osobistej oraz środków czystości dla Kresowiaków. Zgromadzone dary zostaną dostarczone do Skałatu w Obwodzie Tarnopolskim na Ukrainie i kolejno rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących.

Dary można składać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 609 158 297.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Dodano: Poniedziałek
1 lutego 2021
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348