Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Dzisiaj 100. rocznica urodzin wielkiego Polaka, naszego Papieża Jana Pawła II.

Co powiedziałby nam w tym trudnym dla wszystkich czasie? Pewnie... "nie lękajcie się...". Wydanie specjalne magazynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Lubliniecka" (numer 1-2014) poświęcone było w całości kanonizacji Ojca Świętego. Zamieściliśmy w nim również wspomnienia naszych czytelników ze spotkań z Papieżem, m.in. z pielgrzymki organizowanej przez parafię św. St. Kostki w Lublińcu w 1985 r. Wspomnieniami i osobistymi doświadczeniami podzielił się z nami również ks. Antoni Zając, który należy do szczęśliwców, którzy mogli bliżej poznać Ojca Świętego. Zapraszamy do lektury:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
18 maja 2020

ARiMR otwiera swoje placówki - pierwszy etap

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
28 maja 2020

Byliśmy podziękować zakonnikom

W piątek opiekę nad mieszkańcami w lublinieckich domach pomocy społecznej zakończyli kapłani: Tomasz Gali, Sławomir Stawicki, Maciej Szeszko, Wojciech Czarnota i Sylwester Maćkiewicz. Byliśmy z podziękowaniami od władz powiatu i słodkimi upominkami. Od lewej: o. Tomasz Maniura OMI-dyrektor Oblackiego Centrum Młodzieży-NINIWA, Aneta Konieczny-naczelnik Wydziału Kultury i Promocji i Tomasz Klecha - naczelnik Wydziału Budownictwa. Od kapłanów pobrano wymazy, obecnie czekamy na wyniki testów. Jeżeli będą negatywne będą mogli powrócić do swoich codziennych obowiązków.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Niedziela
17 maja 2020

Karmelita i dwaj kombonianie będą opiekować się zarażonymi koronawirusem

Od wczoraj w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w opiece nad zarażonymi koronawirusem pensjonariuszami pomaga następna grupa zakonników: od lewej: o. Tomasz - kombonianin z Warszawy, o. Paweł - również kombonianin z Warszawy i o. Andrzej - karmelita z Krakowa.

Przyjechali z wielką otwartością, pozytywnym nastawieniem i dużym zapałem do pracy. Chcą dawać siebie i służyć ludziom.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Niedziela
17 maja 2020

Matura 2020 inna niż zwykle…

Tegoroczne matury po raz pierwszy w historii nie odbędą się w maju. Absolwenci szkół ponadpodstawowych już w marcu stanęli przed wielką niewiadomą w związku z ogłoszonym w kraju początkowo stanem zagrożenia epidemicznego, a później epidemii. Jedno było wtedy pewne – matury będą miały nietypowy przebieg.

Dopiero 24 kwietnia, kiedy maturzyści oficjalnie kończyli edukację, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podał do publicznej wiadomości harmonogram tegorocznych egzaminów, które rozpoczną się 8 czerwca pisemnym sprawdzianem wiedzy z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniów czeka egzamin z matematyki, a także języka obcego. Następnie odbędą się sprawdziany wiedzy z innych przedmiotów. Ostatnie zostały zaplanowane na dzień 29 czerwca.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
15 maja 2020

ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
28 maja 2020

Cześć Jej pamięci

Zarząd Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublińcu z przykrością zawiadamia, że w dniu 10.05.2020 roku odeszła na wieczną wartę w wieku 86 lat st. sierż. Halina Matera - Wiceprezes ZWiRWP w Lublińcu, Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Katowicach, Prezes Zarządu Miejskiego LOK w Lublińcu.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również Jej zaangażowanie w działalność Zespołu „WIARUS” za przekazywanie chlubnej tradycji pieśni żołnierskiej i patriotycznej.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi dla ZWiRWP.
Żegnając Ją kierujemy wyrazy współczucia i głębokiego żalu Rodzinie śp. Haliny.

Cześć Jej pamięci

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
14 maja 2020

Powiat Lubliniecki pozyskał 167.000 zł na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z projektu „Śląskie Pomaga”

Powiat Lubliniecki pozyskał 167.000 zł na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w walce i przeciwdziałaniu epidemii COVID-19. Pieniądze pochodzą z projektu „Śląskie Pomaga”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie otrzymają prowadzone przez Powiat Lubliniecki DPS „Zameczek”, DPS „Dom Kombatanta” oraz DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, które dzięki udziałowi w projekcie zakupią przede wszystkim sprzęt ochrony osobistej typu maseczki, rękawiczki, gogle, kombinezony, przyłbice, itp. Powiat Lubliniecki bierze udział w projekcie „Śląskie pomaga” jako jeden z partnerów, natomiast liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
12 maja 2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

wszystkim wykonującym ten wyjątkowy oraz szlachetny zawód pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za profesjonalną i pełną uznania pracę oraz trud wspierania pacjentów w codziennych zmaganiach z chorobą.

W tym roku Wasze święto ma szczególny charakter, cały świat z wielką determinacją i odwagą walczy z pandemią koronawirusa. To Wy jesteście na pierwszej linii tej walki i jak zawsze z pełnym poświęceniem, dbacie o życie oraz bezpieczeństwo chorych i podopiecznych. Wasze zrozumienie sytuacji - w jakiej znajdują się potrzebujący pomocy - jest wyrazem godnym najwyższego uznania uczuć, które cechować powinny każdego człowieka.

Życzymy dużo zdrowia, nieustającej satysfakcji, wsparcia i dobra płynącego od doceniających Wasz trud i poświęcenie ludzi. Życzymy również odwagi i wytrwałości w tym trudnym dla całego świata czasie.

 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
12 maja 2020

Zarząd Powiatu dziękuje wolontariuszom z NINIWY i Ojcom Oblatom za współpracę w czasie epidemii

To, co zrobiliście jest wyjątkowe! Ta wyjątkowość ukrywa się w pokornym, skrytym służeniu drugiemu człowiekowi, w tym wypadku ludziom chorym, zdanym tylko na pomoc opiekunów. W czasie, kiedy nasz kraj spowiła epidemia koronawirusa, a sytuacja w domach pomocy społecznej, również w tych, dla których powiat lubliniecki jest organem prowadzącym, stawała się dramatyczna, zdecydowaliście się na bezinteresowną pomoc przy opiece nad pensjonariuszami. Wasze ogromne zaangażowanie jest świadectwem wrażliwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Za to dziękujemy!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Nabór na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 25.02.2020 z późn. zm.) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 t.j. z dnia 20.02.2018 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Pomogli jednostkom Powiatu Lublinieckiego w walce z koronawirusem

„Wdzięczność jest pamięcią serca”

Phil Bosmans

Dziękujemy instytucjom i firmom, które pomogły jednostkom Powiatu Lublinieckiego w walce z koronawirusem:

 • Adamed Pharma S.A.,
 • Agencja Ochrony „Ronin”,
 • Agencja Rezerw Materiałowych,
 • Apteka Eliksir w Lublińcu,
 • Colonia Trans A. Materan, M. Materan,
 • CRJ Rafał Janik,
czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
21 kwietnia 2020

W "Zameczku" czekamy na ostatnie wyniki testów

Powoli wracamy do normalności – powiedziała nam Dagmara Imiołczyk - z-ca dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – czekamy jeszcze na dwa wyniki testów naszych mieszkańców i – jeżeli okażą się one negatywne – to będę mogła powiedzieć, że wszyscy są zdrowi. Obecnie mieszkańcami opiekuje się 7 pracowników placówki i 3 księży. Nasi pracownicy stanęli na wysokości zadania i w tej trudnej sytuacji, w której normalną sprawą jest towarzyszący tej pracy strach i niepewność – nie zostawili swoich podopiecznych. To budujące, że właśnie z takimi ludźmi pracuję. Teraz, w momencie, kiedy część załogi będzie mogła wyjść do swoich domów po długim okresie przebywania na terenie placówki słyszę „pani dyrektor, teraz będzie ciężko stąd wyjść, wrócić do tamtego życia. Na początku było ciężko, baliśmy się, trzeba było jakoś to wszystko sobie poukładać w głowie, teraz jesteśmy silniejsi o te doświadczenia”.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Wzrosła liczba chorych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej

W DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem. Jak informuje nas Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – Ilona Kozioł – dodatni wynik testów stwierdzono u 42 osób. 38 osób przebywa w placówce, natomiast 4 osoby są w szpitalu. U osób przebywających w ośrodku – na szczęście – przebieg choroby ma łagodny charakter, nie gorączkują, nie wykazują też innych niepokojących objawów. Pensjonariuszami zajmuje się 9 pracowników tej placówki, 3 wolontariuszy i 3 księży.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Inicjatywa „wymazobusów” nie jest zagrożona

Inicjatywa „wymazobusów” nie jest zagrożona - poinformował o tym wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina. To zbyt istotny projekt, tu liczy się zdrowie i życie mieszkańców. Nie pozwolimy na to, żeby w takim momencie licytować się o kilka procent kosztów ponoszonych w związku z pobieraniem wymazów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
6 maja 2020
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348