Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Wzrosła liczba chorych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej

W DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem. Jak informuje nas Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – Ilona Kozioł – dodatni wynik testów stwierdzono u 42 osób. 38 osób przebywa w placówce, natomiast 4 osoby są w szpitalu. U osób przebywających w ośrodku – na szczęście – przebieg choroby ma łagodny charakter, nie gorączkują, nie wykazują też innych niepokojących objawów. Pensjonariuszami zajmuje się 9 pracowników tej placówki, 3 wolontariuszy i 3 księży.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Inicjatywa „wymazobusów” nie jest zagrożona

Inicjatywa „wymazobusów” nie jest zagrożona - poinformował o tym wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina. To zbyt istotny projekt, tu liczy się zdrowie i życie mieszkańców. Nie pozwolimy na to, żeby w takim momencie licytować się o kilka procent kosztów ponoszonych w związku z pobieraniem wymazów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
6 maja 2020

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 4 sierpnia 2020 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Środa
29 lipca 2020

Serdeczne podziękowanie dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu i Pana Starosty, Joachima Smyły

Dostaliśmy podziękowania z NINIWY! Działamy razem! Wierzymy, że "... jeszcze będzie przepięknie jeszcze będzie normalnie.... "

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Współpraca z NINIWĄ i Oblatami w czasie epidemii

W opiece nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” i przy ul. Kochcickiej w Lublińcu pomagają nam wolontariusze z NINIWY i kapłani – Misjonarze Oblaci NM, sześć młodych osób – studentów i sześciu zakonników. Przyjechali do nas z całej Polski, m.in. z Nowej Słupi, Bydgoszczy, Lublińca, Mikołowa, Katowic i Siemianowic Śląskich. Po odbyciu szkolenia m.in. z odpowiedniego używania kombinezonów, odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony osobistej pracują codziennie z osobami w domach pomocy społecznej. Współpraca z NINIWĄ możliwa jest dzięki o. Tomaszowi Maniurze OMI, który odpowiedział na nasz apel i koordynuje tą akcją.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Podziękowania dla HUBERTUS w Lublińcu za okazaną pomoc w walce z epidemią koronawirusa w powiecie lublinieckim

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w walce z epidemią koronawirusa w powiecie lublinieckim.

Podarowane maski ochronne zostały przekazane do placówek, instytucji i służb, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z panującą epidemią. Skuteczna walka z niebezpiecznym wirusem wymaga koncentracji wielu służb oraz mobilizuje do wytężonej współpracy. Wierzymy, że wzajemna pomoc oraz wsparcie połączone z odpowiedzialnością nas wszystkich przyczynią się do efektywnej walki z koronawirusem.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
8 maja 2020

Przewodnik po szkołach ponadpodstawowych

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych już niebawem będą musieli dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia. Kolejny etap edukacji powinien umożliwiać zdobycie wykształcenia, które pozwoli na realizację wymarzonej ścieżki zawodowej. Powiat lubliniecki wydał przewodnik po szkołach ponadpodstawowych, dla których jest organem prowadzącym. Przewodnik dostępny jest również w wersji drukowanej (Wydział Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu). Zapraszamy do lektury!

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
6 maja 2020

Stabilizuje się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej na Kochcickiej

Dobre informacje płyną z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu. Na oddziale „A”, gdzie zarażonych było 19 pensjonariuszy, po przeprowadzonych testach dodatnie wyniki wystąpiły u 4 osób, 15 mieszkańców jest więc zdrowych. Opiekę – zarówno nad zdrowymi jak i chorymi osobami – sprawują pracownicy DPS-u, trzech wolontariuszy z NINIWY i trzech księży, misjonarzy Oblatów NM. Jak informuje nas dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Kozioł - mieszkańcy mają zapewnioną opiekę na wystarczającym poziomie. Opiekunowie wymieniają się, co daje im możliwość na odpoczynek. Zapewniona jest również dostateczna ilość środków ochrony osobistej.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 maja 2020

X SESJA RADY POWIATU

W związku z panującą pandemią koronawirusa, czwartkowa sesja Rady Powiatu odbyła się poprzez korespondencyjne głosowanie radnych, którego wyniki przedstawił Przewodniczący Rady podczas transmisji online. W ten sposób podjęto trzy uchwały.

Jedną z nich była uchwała w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Koszęcinie przy ul. Św. Wawrzyńca 2, poprzedzona uchwałą z sesji grudniowej - w sprawie zamiaru likwidacji wspomnianego Domu Dziecka. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 – podjęta w związku ze złożonym wypowiedzeniem obecnego Dyrektora. Ostatnia uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Lublinieckiemu w 2020 roku na ich realizację, ustaliła kwoty na poszczególne zadania w ramach rehabilitacji społecznej i została podjęta jednogłośnie.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
5 maja 2020

Tarcza antykryzysowa COVID-19

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
28 kwietnia 2020

Stabilna sytuacja w Zameczku

Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” jest stabilna – poinformowała o tym dyrektor placówki Dagmara Imiołczyk. – Obecnie w placówce przebywa 68 osób, zarażonych jest 19 pensjonariuszy, 4 osoby przebywają w szpitalu. Mieszkańcy są pod opieką 12 osób, w tym 3 wolontariuszy z NINIVY i jednego księdza.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
29 kwietnia 2020

Oświadczenie Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Lublinieckiego

Drodzy mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego

W związku z panującą pandemią i dużą ilością osób zarażonych koronawirusem na terenie powiatu lublinieckiego podjęliśmy intensywne działania, tak aby walka z koronawirusem była skuteczna.

Nie mogliśmy dłużej czekać na centralne działania, ponieważ sytuacja stawała się dramatyczna, wiele osób przebywało w kwarantannie, oczekując na przedłużającą się procedurę badań.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 kwietnia 2020

Drodzy Strażacy…

Z okazji Waszego święta pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków oraz poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia mieszkańców powiatu lublinieckiego.

Życzymy bezpiecznej służby oraz nieustającej opieki Waszego patrona - Świętego Floriana. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
4 maja 2020

Dzisiaj kapłani - Misjonarze Oblaci NM-ruszyli do pomocy w opiece nad pensjonariuszami w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

Są to: jeden oblat – ojciec Sylwester oraz dwóch salwatorianów – ojcowie Maciek i Wojtek. Kapłani pracować będą na oddziale, na którym przebywają osoby zarażone koronawirusem.
Na dzień dzisiejszy w DPS-ach na terenie całego kraju posługuje już prawie 90. zakonników, kolejnych 40. pozostaje w gotowości. Spośród sióstr zakonnych zaangażowanych jest ponad 400 wolontariuszek.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Sobota
2 maja 2020

Dziękujemy wolontariuszom z NINIWY!

W opiece nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” i przy ul. Kochcickiej w Lublińcu pomagają nam wolontariusze z NINIWY, sześć młodych osób, m.in. z Bydgoszczy, Lublińca, Mikołowa i Siemianowic Śląskich.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
29 kwietnia 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348