Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Ogłoszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2015 roku,

Uwagi proszę przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną na adres: wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 9 czerwca 2015 roku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
2 czerwca 2015

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 20.05.2015 r.

Załączniki: ogłoszenie, oferta

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
13 maja 2015

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 13.05.2015 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Środa
6 maja 2015

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 22.04.2015 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Środa
15 kwietnia 2015

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Klubu Sportowego START KOSZWICE na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 08.04.2015 r.

Załączniki: oferta, ogłoszenie

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
1 kwietnia 2015

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Społecznego Towarzystwa Badmintona "Energia" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 31.03.2015 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Dodano: Wtorek
24 marca 2015

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "II Gala Wolontariatu" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 30 października 2014 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Czwartek
23 października 2014

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego "Victoria" Lubliniec na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Ziemi Lublinieckiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2014" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 30 października 2014 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Czwartek
23 października 2014

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Podokręg Piłki Nożnej w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju Orlików oraz Turnieju Oldbojów z okazji 25-lecia istnienia Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu" z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 1 października 2014 r.

Załaczniki: ogłoszenie, oferta

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
24 września 2014

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta fundacji Fabryka Aktywności Młodych na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - promocja wolontariatu młodzieżowego pn. "Powiat Lubliniecki - Fabryką Dobra" z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 1 października 2014 r.

Załączniki: oferta, ogłoszenie, harmonogram

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
24 września 2014

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Szerzenie kultury śląskiej wśród osób starszych - koncert piosenki śląskiej" z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 19 września 2014 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta, KRS

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
12 września 2014

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Sadów "Nasza przyszłość" na realizację zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Dożynki 2014 - Sadów" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 12 sierpnia 2014 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Wtorek
5 sierpnia 2014

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Ludowego Klubu Sportowego "Liswarta" na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Turniej o mistrzostwo powiatu lublinieckiego w kategoriach junior, senior oraz open w tenisie stołowym" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 12 sierpnia 2014 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Wtorek
5 sierpnia 2014

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w województwie śląskim na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Rodzinny Rajd Rowerowy pn. Rowerem nad Małą Panew" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 24 lipca 2014 r.

Załączniki: ogłoszenie, oferta

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Czwartek
17 lipca 2014

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Śląskim na realizację zadania publicznego z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Przygotowania i udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP 2014" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 15 maja 2014 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta, KRS.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Dodano: Czwartek
8 maja 2014
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348