Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ›› AKTUALNOŚCI

Komunikat nr 1/10 w sprawie zmian organizacji pracy związanej z obsługą interesantów

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje o wprowadzeniu w budynkach Starostwa Powiatowego  przy ulicach Paderewskiego 7 oraz Sobieskiego 9, zmian organizacji pracy związanej z obsługą interesantów.
Z dniem 26 października 2020 r. wyłączona zostaje możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w Urzędzie. Sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów (w zaklejonej kopercie) do wyłożonej na parterze budynku (wejście główne) skrzynki odbiorczej (bez możliwości uzyskania potwierdzenia odbioru). Skrzynka odbiorcza dostępna jest w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:

zakładka kontakt

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
23 października 2020

Dziękujemy za pracę na rzecz drugiego człowieka

W związku z obchodzonym jutro Dniem Pracownika Socjalnego zorganizowano zdalne spotkanie, w którym uczestniczyli: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz powiatu Sylwia Fronczek i skarbnik Jacek Fokczyński oraz dyrektorzy placówek: Ilona Kozioł – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesława Dudek – dyrektor DPS „Zameczek”, Dagmara Imiołczyk – wicedyrektor DPS „Zameczek”, Jadwiga Kozicka – dyrektor DPS „Dom Kombatanta”, Anna Boczkowska – dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Ryszard Spychalski – dyrektor DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
20 listopada 2020

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyjmijcie Państwo serdeczne podziękowania za pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi. Państwa praca wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale towarzyszenia cierpiącym. Oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy. Dla Państwa podopiecznych jesteście wsparciem, znakiem nadziei i ludzkiej życzliwości. Za to dziękujemy!

STAROSTA
Joachim Smyła

WICESTAROSTA
Tadeusz Konina

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
20 listopada 2020

Zdalne spotkanie, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - szpital

W dzisiejszym zdalnym spotkaniu Zarządu Powiatu z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) uczestniczył również dyrektor SP ZOZ w Lublińcu Włodzimierz Charchuła oraz ordynator oddziału wewnętrznego – Anna Lompe, ordynator oddziału dziecięcego – Anna Grus, Jan Borzymowski – ordynator izby przyjęć i Henryk Nieroda – kierownik transportu sanitarnego. Rozmawiano o zasadach współpracy na linii POZ - szpital w sytuacji pandemii koronawirusa. Podjęto również problem edukacji dotyczącej postępowania z pacjentami covidowymi, ostrzegano przed samoleczeniem się pacjentów.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
18 listopada 2020

Nowa karetka dla szpitala powiatowego w Lublińcu

Nowy  ambulans zasilił dziś flotę transportu sanitarnego szpitala powiatowego w Lublińcu. Kosztował 457 tys. zł.  80% tej kwoty pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 20% sfinansowane zostało z budżetu powiatu lublinieckiego.  Karetka – Renault Master została kupiona w ramach udzielonej dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego  na sfinansowanie zadań własnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oprócz podstawowego wyposażenia  posiada jeszcze respirator, defibrylator i ssak.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
16 listopada 2020

Wyrazy współczucia



W imieniu Zarządu Powiatu składam wyrazy najgłębszego żalu
z powodu śmierci założyciela i Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu

ŚP.

DARIUSZA PRZYŁASA

Łączymy się z Rodziną w nieutulonym smutku.
Jesteśmy z Państwem w modlitewnej pamięci w tych trudnych dniach.
Z najgłębszymi słowami współczucia i bólu.


Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła
czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
12 listopada 2020

Prezentacja komiksu "Konrad Mańka - bądźcie silni"

14 listopada 2020r. odbędzie się prezentacja komiksu "Konrad Mańka - bądźcie silni", którego autorem jest znany i ceniony autor komiksów historycznych Marcin Opiłowski.

Prezentacja ta odbędzie się, ze względu na ograniczenia sanitarne, w mediach społecznościowych w formie „Spotkania on-line”. Wezmą w nim udział: Marcin Opiłowski (autor komiksu), Sebastian Ziółek (lubliniecki historyk) oraz Bartek Zbączyniak (autor biogramu druha Mańki, na podstawie, którego powstał scenariusz komiksu).

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
12 listopada 2020

Bezpieczne porody w Lublińcu

Jesteś w ciąży i zastanawiasz się czy poród w szpitalu w Lublińcu będzie bezpieczny dla Ciebie i Twojego Maleństwa?

Zapytaliśmy o to Joannę Jurczyk-Koralewicz – pielęgniarkę epidemiologiczną w szpitalu powiatowym w Lublińcu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Czwartek
12 listopada 2020

Podziękowania

Dziękujemy firmie RPM S.A., Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, o. Tomaszowi Maniurze – dyrektorowi ODM NINIWA oraz domom pomocy społecznej w Lublińcu (DPS Dom Kombatanta, DPS „Zameczek” i DPS przy ul. Kochcickiej) za pomoc w akcji „Pomoc dla posiadaczy chryzantem”. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy sprawnie przekazać mieszkańcom powiatu 5 tysięcy doniczkowych chryzantem.

Szczególne podziękowania składamy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu, która przekazała nam kwiaty pozyskane od producentów i sprzedawców z terenu powiatu lublinieckiego. Akcja została zorganizowana w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Dodano: Piątek
13 listopada 2020

Uwaga, zawyją syreny. Zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności

We wtorek 24 listopada 2020 roku pomiędzy godziną 9:00 a 13:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu uruchomiony zostanie sygnał alarmowy - dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
20 listopada 2020

Transmisja online z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi na 2021 rok”.

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego powodu ograniczenia w działaniu Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Terminy planowanych transmisji online, jakie będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłaszane będą na bieżąco na stronie internetowej urzędu. 

30 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się transmisja online z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o nazwie „Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi na 2021 rok”.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
20 listopada 2020

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, opisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczonych numerami:

Prezentacja obiektów: link

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
9 października 2020

Transmisja online z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do pracowni teleinformatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w ramach projektu „Poprawa efektywności kształce

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne przeciw zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego powodu ograniczenia w działaniu Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadza się transmisję online z otwarcia ofert. Terminy planowanych transmisji online, jakie będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu ogłaszane będą na bieżąco na stronie internetowej urzędu. 

26 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się transmisja online z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o nazwie „Dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do pracowni teleinformatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
16 listopada 2020

Cześć i chwała Bohaterom!

11 listopada obchodzone jest narodowe Święto Niepodległości. By oddać hołd Bohaterom tamtejszych wydarzeń, co roku przedstawiciele władz samorządowych, związków kombatanckich, placówek oświatowych, służb mundurowych oraz mieszkańcy powiatu gromadzili się na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu. Jednak ze względu na panującą sytuację epidemiczną oraz wprowadzony zakaz organizowania zgromadzeń tegoroczne święto nie będzie tak samo obchodzone.

W dniu dzisiejszym, by uczcić pamięć o tych, którzy polegli w walce o niepodległość Naszej Ojczyzny starosta Joachim Smyła, sekretarz powiatu Sylwia Fronczek oraz przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Olczyk – w imieniu powiatowej wspólnoty samorządowej - odwiedzili Cmentarz Wojskowy i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
10 listopada 2020

Morze kwiatów przed Starostwem

Akcja „Pomoc dla posiadaczy chryzantem” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu lublinieckiego. Przed budynkiem Starostwa można odebrać doniczki różnokolorowych chryzantem. Dzisiaj rozdaliśmy już ponad 3 tys. kwiatów. Zostały one pozyskane i przekazane przez ARiMR w Lublińcu od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze. Zapraszamy również w czwartek od godziny 10.00. Mamy dla Państwa 2 tys. chryzantem.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
10 listopada 2020
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348