ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

Numer karty: WE.4/U

Opis:

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z  art. 9 d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczycielowi kontraktowemu, który złoży wniosek do 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielowi kontraktowemu, który złoży wniosek do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Kto może załatwić sprawę?

Nauczyciel kontraktowy, który w danym roku uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydawana jest:

  • do 31 sierpnia danego roku, w przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca,
  • do 31 grudnia danego roku, w przypadku złożenia wniosku do 31 października,

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:

  • - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną wraz z załącznikami, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2200) w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jakie opłaty należy ponieść?

Nie ma żadnych opłat związanych ze złożeniem wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

  • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz "wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”,
  • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Edukacji pok. 16 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami:

  • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji – pokój 16 (I piętro);
  • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Edukacji : 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;

 

Krok 3
Odebrać zawiadomienie o terminie komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, wysłane do wnioskodawcy pocztą tradycyjną.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie, sprawy nie można załatwić bez konieczności przychodzenia do urzędu. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Lublińcu.

Zawiadomienie o terminie i miejscu komisji egzaminacyjnej wysyłane jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lublińca za pośrednictwem gońca co najmniej 7 dni przed planowaną datą posiedzenia komisji.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) art. 9 b.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji nauczycielowi przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Edukacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 007 861
Kowalik Aleksandra , Malcher Renata
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 13:47:42 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2807

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu