Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Gmina Pawonków

Pawonków herb INFORMACJE
Siedziba gminy: Pawonków
Rodzaj: Gmina wiejska
Województwo: Śląskie
Powiat: Lubliniecki
Gmina: Pawonków
Liczba mieszkańców: 6725
Powierzchnia: 118,8 km²
Wójt: joanna wons-kleta
Godziny otwarcia Urzędu: Pn, Śr, Czw 7:30-15:30; Wt 7:30-16:00; Pt 7:30-15:00
 
KONTAKT
Ulica: Zawadzkiego 7
Kod: 42-772
Miejscowość: Pawonków
Telefon: (34) 353 41 00, faks (34) 353 41 05
E-mail: urzad@pawonkow.pl
Strona internetowa: www.pawonkow.pl
 
OPIS
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Pawonków położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie lublinieckim. Graniczy ona od północy z gminą Ciasna, od wschodu z gminą Kochanowice i miastem Lubliniec, od południa z gminą Krupski Młyn i Zawadzkie (woj. opolskie) oraz od zachodu z gminą Dobrodzień (woj. opolskie). Do Katowic odległość wynosi 70 km, do Częstochowy 45 km.
Miejscowość Pawonków będąca siedzibą gminy o tej samej nazwie stanowi centrum administracyjno usługowe dla okolicznych mieszkańców. Sołectwo to położone jest na skraju Garbu Woźnickiego, który jest wyraźnie rzucającym się w oczy elementem krajobrazu. Przebiega on od Zawiercia przez Koszęcin, a kończy się w okolicach Kocur w powiecie oleskim. Najwyżej położone miejsce w Pawonkowie znajduje się za Pietraszowicami i wynosi 279,3 m.n.p.m.,a najniższym rejonie Dolniaka wynosi około 242,4 mnpm. Pawonków znajduje się w zlewni rzeki Mała Panew.

DANE STATYSTYCZNE

*Powierzchnia Gminy: 119 km2
*Ludność: ok. 6618 (stan na 31.12.2010)
*10 sołectw: Pawonków, Draliny, Kośmidry, Koszwice, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Wielkie, Skrzydłowice, Gwoździany, Lisowice, Solarnia.
*6 kościołów w : Pawonkowie, Gwoździanach, Lisowicach, Łagiewnikach Małych, Łagiewnikach Wielkich i Solarni.
*Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Pawonkowie
*766 indywidualnych gospodarstw rolnych
*Użytki rolne zajmują 5 580 ha, co stanowi 47% pow. gminy
*Lasy zajmują 44,5% pow. gminy
*Prawie 100 ha gruntów pod zabudowę położonych w różnych atrakcyjnych miejscach gminy

HISTORIA

Powstanie osady Pawonków wiąże się z dawną epoką. Jej historia sięga czasów średniowiecza, a być może jest dużo starsza. Znalezisko z terenów Solarni (skorupy naczyń) pochodzące z okresu kultury łużyckiej pozwala wnioskować, że na tym terenie żyli i mieszkali ludzie już od ok. 1100 lat p.n.e.
Pierwsze historyczne wzmianki o Pawonkowie, Łagiewnikach Wielkich, Lisowicach, Dralinach, pojawiają się w 1305 roku w ? Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego" .

WALORY PRZYRODNICZE

Obszar gminy Pawonków to obszar typowo rolniczy , zarówno z uwagi na warunki przyrodniczo - klimatyczne, dobre gleby oraz brak przemysłu.

Największy atut gminy Pawonków przyciągający ludzi chcących odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku to malownicze tereny rekreacyjne z pięknymi krajobrazami, zbiornikami wodnymi oraz lasami.

O walorach przyrodniczych gminy Pawonków decydują przede wszystkim:
- Dolina rzeki Lublinicy wraz z kompleksem leśnym w jej otoczeniu.
- Występowanie fragmentów cennej pod względem przyrodniczym roślinności bagiennej w otoczeniu borów świeżych, wilgotnych i bagiennych.
- Torfowisko i bagno śródleśne "Kośmidry" oraz otaczające je drzewostany stanowiące zanikający element środowiska leśnego.
- Kompleksy stawów hodowlanych - ostoja ptactwa wodnego - Będące również miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin, ptaków i ich miejsc lęgowych.
- Duże, zwarte kompleksy leśne - zajmujące 44,5% obszaru gminy - zaliczane do lasów grupy I-szej tj. ochronnych, gdzie można podziwiać rzadko spotykane w środowisku leśnym rododendrony oraz obok gatunków pospolitych dla boru gatunków objętych prawną ochroną.

Występujące lasy charakteryzują się znaczną różnorodnością typów siedliskowych. Przeważają siedliska borowe: bór świeży, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny i bór wilgotny na siedliskach lasowych przeważa las mieszny wilgotny. Najmniejsze powierzchnie zajmują bór suchy, bór bagienny, las wilgotny, ols i ols jesionowy.
Wspaniałym przykładem ostoi przyrodniczej gminy Pawonków jest Park Krajobrazowy ?Lasy nad górną Liswartą". Na terenie parku znajdują się liczne stawy hodowlane, stanowiące istotny składnik krajobrazu. Często spotykane są tu torfowiska oraz tereny źródliskowe. Poza krajobrazem stawów rybnych występują tu też krajobrazy z dominacją siedlisk lasów mieszanych świeżych; lasów iglastych borów i lasów mieszanych zdominowanych przez monokultury sosnowe oraz krajobraz dolin rzecznych z fragmentami łęgów wierzbowo-topolowych i torfowisk.

Obiekty godne uwagi lub zwiedzania:
- późnoklasyczny kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Pawonkowie, wybudowany w latach 1806-1809 na miejsce XIV - wiecznego kościoła drewnianego z murowanym prezbiterium.
- Gwoździany - drewniany kościół pw. Narodzenia NMP z 1576r. Kościół ten został przeniesiony w latach 1976-78 z Kościeliska koło Olesna. Wieża, stanowiąca samodzielny element konstrukcyjny, została dobudowana w XVII/XVIIIw.
- Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich o nowoczesnej architekturze wybudowany w latach 1968/69 w miejsce pierwotnego drewnianego z 1679r., który spłonął 1961r.
- Łagiewniki Małe -kościół pw. św. Jadwigi zbudowany w 1929r. Kaplica murowana z 1929r.
- W Lisowicach - kaplica pw. św. Jana Nepomucena z XIXw. nowy kościół, cegielnia murowana z początku XXw.
- Solarnia - miejscowość, w której w XVIw. warzono sól.
W 1992r. wybudowano kościół pw.św. Kazimierza o nowoczesnej architekturze.
- Przydrożne kapliczki znajdujące się prawie w każdej miejscowości . Przeważają obiekty z XVIII i XIX w. których zabytki posiadają cechy sztuki ludowej.
- Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach, gdzie prezentowane są fragmenty szkieletu Smoka - pierwszego polskiego dinozaura drapieżnego i dicynodonta - największego ze znanych światu gadów ssakokształtnych. Wykopano je w na terenie cegielni w Lipiu Śląskim

Inwestycje:

W dniu 30.04.2008r. została oddana do użytku nowoczesna hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa.
Natomiast 07.04.2010r. dokonano otwarcia nowoczesnego budynku Gimnazjum w Pawonkowie.

 
SOŁECTWA I MIEJSCOWOŚCI NIESOŁECKIE
Draliny, Gwoździany, Koszwice, Kośmidry, Lisowice, Lipie Śląskie, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia.
 
MAPA GMINY
Mapa Pawonków

 

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 20:59:13
Czwartek 28 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348