ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Honorowy Patronat Starosty Lublinieckiego

Numer karty: WIP.4/U

Opis:

Obejmowanie honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym

Co powinienem wiedzieć?

 1. Patronatem Starosty Lublinieckiego mogą zostać objęte wszelkiego rodzaju imprezy lub wydarzenia (np.: zawody sportowe, imprezy kulturalne, konkursy, targi, itp.) o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym.
 2. Starosta może objąć patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań powiatu oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych, sprzyjające w szczególności:
  • promocji powiatu,
  • integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
  • pobudzaniu aktywności gospodarczej,
  • rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
  • polityce społecznej,
  • ochronie środowiska.
 3. Przyznanie Patronatu Starosty Lublinieckiego stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej informacji z przebiegu przedsięwzięcia. Organizator zobowiązany jest złożyć informację w kancelarii Starostwa Powiatowego pok. nr 6 lub przesłać na adres e-mail: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl. W miarę możliwości, do składanej informacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia.
 4. Objęcie Patronatem Starosty Lublinieckiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie Organizatora do umieszczenia znaków promocyjnych powiatu w widocznym miejscu oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych tj. plakatach, zaproszeniach itp.
 5. Starosta nie obejmuje patronatem przedsięwzięć komercyjnych oraz budzącymi wątpliwości, co do zachowania zasad etyki. W wyjątkowych sytuacjach starosta może objąć patronatem inicjatywę komercyjną, która miałaby charakter charytatywny lub służyłaby dobru publicznemu.

Kto może załatwić sprawę?

Organizator przedsięwzięcia – rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przeprowadzającą imprezę lub wydarzenie o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu, wnioskodawca informowany jest pisemnie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Lublinieckiego (WIP.5/U) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną (Organizator przedsięwzięcia)

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wolny od opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Lublinieckiego”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Informacji, Promocji i Kultury pok. nr 18 lub 21 (I piętro ).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Kancelarii pok. nr 6 (parter) lub bezpośrednio w Wydziale Informacji, Promocji i Kultury – pok. nr 18 lub 21 (I piętro),
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Informacji, Promocji i Kultury: ul. Paderewskiego 7, 42 – 700 Lubliniec,
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Odebrać oczekiwania rzeczowe, które zostały przyznane ( np. puchary, statuetki, medale, nagrody )

 • osobiście w Wydziale Informacji, Promocji i Kultury pok. nr 18 lub 21 (I piętro)

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Informacji, Promocji i Kultury: ul. Paderewskiego 7, 42 – 700 Lubliniec
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl

 

UWAGA:

 • Odpowiedź dotycząca wyrażenia zgody na objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem Starosty bądź odmowa, wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Można, jeśli organizator nie chce oczekiwań rzeczowych.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 2. Uchwała nr 196/XXXIV/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ogólnych zasad przyznawania patronatu Starosty Lublinieckiego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Informacji, Promocji i Kultury

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 322 866
Konieczny Aneta
530 322 569
Chryplewicz Ewelina
530 314 616
Umlauf Patrycja
530 315 605
Łupierz Dominika (Rzecznik prasowy)
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Sobota 30 maja 2015 21:45:28 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 4367

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu