Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
08
CZE
Informacja o debacie nad raportem

Informacja o debacie nad raportem

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t. j. z dn. 25.05.2020 r.), Zarząd Powiatu w Lublińcu w dniu 26 maja 2021 roku, podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Lublińcu Raportu o stanie Powiatu Lublinieckiego za 2020 rok.

Raport będzie rozpatrywany na sesji rady powiatu, która odbędzie się 23 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza przy ul. Sobieskiego 22.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób (mieszkańców powiatu lublinieckiego). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, (tj. do dnia 22 czerwca 2021 roku), podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Funduszy i Rozwoju, nr tel. 34 3510532.

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Kategoria:
Ogłoszenia Starostwa i jednostek organizacyjnych
Dodano: 12:14:14
Wtorek 8 czerwca 2021
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348