Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:

Jednostki organizacyjne Powiatu

LP. NAZWA JEDNOSTKI DANE KONTAKTOWE
1 POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBLIŃCU Ulica: Sobieskiego 9
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 356 24 64;
(34) 351 52 80;
Faks: (34) 351 52 81
E-mail: kalu@praca.gov.pl
Strona: www.lubliniec.praca.gov.pl
 
2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃCU Ulica: Sobieskiego 9
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 350 63 80
E-mail: sekretariat@spzozlubliniec.pl 
Strona: www.spzozlubliniec.pl
 
3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZAMECZEK W LUBLIŃCU Ulica: 74 GPP 2
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 353-11-12;Faks (34) 353 11 26
E-mail: dpszameczek@op.pl
Strona: www.dpszameczek.pl
 
4 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU Ulica: Kochcicka 14
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 351-01-12;(34) 356 32 66
E-mail:sekretariat@dpslubliniec.internetdsl.pl
Strona: www.dps.lubliniec.pl
 
5 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM KOMBATANTA" W LUBLIŃCU Ulica: Cyrana 10
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 356 41 92
E-mail: dpskombatant15@wp.pl
Strona: www.dpskombatant.pl
 
6 PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBLIŃCU Ulica: Sobieskiego 9
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 356-29-66
E-mail: sekretariat@pppplubliniec.pl 
Strona: www.pppplubliniec.pl
 
7 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LUBLIŃCU Ulica: P. Stalmacha 90
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 356 32 41;Faks (34) 356 33 66
E-mail: poczta@soswlubliniec.pl
Strona: www.lubliniec.idn.org.pl
 
8 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W HERBACH Ulica: Lubliniecka 10/12
Miejscowość: 42-284 Herby
Gmina: Herby
Telefon: (34) 357 40 14;Faks (34) 357 40 35
E-mail: sekretariat@herby.edu.pl
Strona: www.herby.edu.pl
 
9 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU Ulica: Sobieskiego 9
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 356 32 57
E-mail: biuro@pcpr-lubliniec.pl 
Strona: www.pcpr-lubliniec.pl 
 
10 CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Ulica: 74-GPP 2A
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 353 50 94
E-mail: capow.lubliniec@op.pl
Strona: www.lubliniec.starostwo.b ip.info.pl/index.php?idmp =21&r=o
 
11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU Ulica: Ks. J. Szymały 3
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 351 14 31
E-mail: sekretariat@zsot.pl
Strona: www.zsot.lubliniec.pl
 
12 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU Ulica: Klonowa 10
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 351 14 32
E-mail: zsz@zszlubliniec.pl
Strona: zszlubliniec.pl
 
13 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Ulica: Grunwaldzka 48
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 351 14 36
E-mail: sekretariat@ckziulubliniec.pl
Strona: www.ckziulubliniec.pl
 
14 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU Ulica: Sobieskiego 22
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 351 14 33
E-mail: lolubliniec@list.pl
Strona: www.mickiewicz.net.pl
 
15 STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU Ulica: Paderewskiego 7
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 351 05 05; (34) 351 05 11;
E-mail:sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
Strona: www.lubliniec.starostwo.g ov.pl
 
16 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W LUBLIŃCU Ulica: 74-GPP 2A
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 353 50 94 wewn. 41
E-mail: capow.lubliniec@op.pl
Strona: www.lubliniec.starostwo.b ip.info.pl/index.php?idmp =21&r=o
 
17 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W LUBLIŃCU Ulica: 74-GPP 2A
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 353 50 94 wewn. 42
E-mail: capow.lubliniec@op.pl
Strona: www.lubliniec.starostwo.b ip.info.pl/index.php?idmp =21&r=o
 
18 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3 W LUBLIŃCU Ulica: 74-GPP 2A
Miejscowość: 42-700 Lubliniec
Gmina: Lubliniec
Telefon: (34) 353 50 94 wewn. 43
E-mail: capow.lubliniec@op.pl
Strona: www.lubliniec.starostwo.b ip.info.pl/index.php?idmp =21&r=o
 

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 22:56:49
Środa 20 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348