Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Kierowania do kształcenia specjalnego

Kierowania do kształcenia specjalnego

KARTA USŁUG NR: WE/1/2008

Informacje podstawowe:
Kogo dotyczy:

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 • Kierujemy do Przedszkola Specjalnego Nr 9 dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze sprzężeniami, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha 90,
 • pośredniczymy przy kierowaniu do szkół specjalnych prowadzonych przez inne powiaty,
 • dzieci zamieszkałe poza Powiatem Lublinieckim, kieruje się na wniosek starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka do placówki - prowadzonej przez Powiat Lubliniecki - zapewniającej odpowiednią formę kształcenia zgodną z orzeczeniem.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o wydanie skierowania zapewniającego dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu. Do pobrania: wzór wniosku.
  Formularz wniosku można również pobrać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Lublińcu, pokój nr 16.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Pozostałą dokumentację ucznia, szkoły przekazują sobie po otrzymaniu skierowania.
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
Termin składania wniosków:

Sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 16)

Tel. (34) 351 05 17
E-mail: we@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Do szkół/placówek oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie nauczyciela (lub szkół w których byli zatrudnieni nauczyciele emeryci/renciści), dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki.
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
 1. Art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
 2. § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743).
Opracował:
Zatwierdził:
Rafał Kucharski
Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki
Data sporządzenia:
2019-06-13
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WE
Dodano: 12:23:22
Czwartek 13 czerwca 2019
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348